Võõrahirm vähemaks

15. jaan. 2016 MTÜ Mondo - Võõrahirm vähemaks kommenteerimine on välja lülitatud

MTÜ Mondo ja UNESCO Eesti rahvuslik komisjon pikendavad septembri alguses välja kuulutatud võõrahirmu ja rassistlikke hoiakuid vähendavate õppematerjalide konkursi kestust 18. jaanuarini.

Esitada võib tunni- ja töökavasid, töölehti, esitlusi või muid materjale, mis teemat mõista ja avada aitavad. Materjalid võivad olla loodud eri kooliastmetele, need peavad olema tunnis praktiliselt kasutatavad ja toetama riiklikus õppekavas seatud eesmärke.

Konkursil osalemiseks tuleb metoodiline materjal saata aadressil maailmaharidus@mondo.org.ee. Esitada võib ka mitu tööd, täpsustades, kas tegemist on koos või lahus käivate materjalidega. Tööd avaldame portaalis www.maailmakool.ee ja Maailmakooli Facebooki lehel.

Lisainfo maailmaharidus@mondo.org.ee.