800 ettevõtlusõpilast ootab rahvusvaheline eksam

26. veebr. 2016 Elbe Metsatalu Junior Achievement Eesti programmijuht - Kommenteeri artiklit

Õpilasfirmades ettevõtlusteadmisi ja -kogemusi omandavad õpilased saavad sooritada rahvusvahelise ettevõtluseksami. Edukalt läbinuile väljastab Junior Achievement Europe rahvusvahelise ettevõtlusteadmiste tunnistuse – Entrepreneurial Skill Pass’i.

Sellel õppeaastal tegutsevate õpilasfirmade liikmed sooritasid tegevust alustades enesehinnangutesti oma ettevõtlusteadmiste ja seniste kogemuste kohta. Õpilasfirma programmi läbimine, oma toote või teenuse loomine ja müügitegevus annavad rohkelt uusi oskusi ja arendavad iga noort ettevõtjat. Tagasisidet arengu ja ettevõtluskogemuse kohta annab enesehinnangutesti teise osa sooritamine pärast õpilasfirma lõpetamist.

Testide tegemine ja õpilasfirmas tegutsemine on rahvusvahelise ettevõtluseksami sooritamise ja ESP tunnistuse (Entrepreneurial Skill Pass’i) saamise tingimused. Igale testitegijale väljastatakse tulemused võrkdiagrammina, mis näitab tema pädevuste arengut õpilasfirma programmi läbimise jooksul. Enesehinnangu küsimustiku mõlema osa läbimine on ka õpilasfirmade võistlusel osalemise või õpilasfirma tunnistuse taotlemise eeldus.

Nii hindavad ettevõtlusõpilased ennast paljudes Euroopa riikides. Sel õppeaastal on testi sooritanud ligi 10 000 õpilast tervest Euroopast. Eestis on testi sooritanud üle 95% õpilasfirmade liikmetest (ligi 800 õpilast).

Areneb enesekriitika

Eelmisel kahel aastal sooritatud testide tulemused on näidanud mõne õpilase puhul ka tagasiminekut, mis tõestab õpilaste kriitilise mõtlemise arengut ja varasemast teadlikumat enesehindamist. Kui õpilasfirma tegevuse alguses on õpilased sageli enesekindlad, siis kogemuste omandamisel hindavad nad end kriitilisemalt ja mõistavad, et õppida on veel väga palju. Lõpptulemusena kujundab selline enesehindamine õpilasi tulevases tööelus teadlikeks ennastjuhtivateks õppijateks, kes väärtustavad enesearengut ja elukestva õppimise vajadust.

Õpetajale annavad enesehindamistestide tulemused sisulist tagasisidet iga õpilase arengu ning kogu õppeprotsessi tulemuslikkuse ja programmi omandamise kohta. See on oluline gümnaasiumi praktilise tööna õpilasfirma asutanud õpilaste hindamisel ja õpetaja enda tegevuse analüüsil ning edasise õppeprotsessi arendamisel.

Õpilasfirma programmi läbinud ja enesehinnangutestidele vastanud õpilased saavad sooritada rahvusvahelise ettevõtluseksami.

ESP

Ettevõtlusteadmiste eksam on uus rahvusvaheline kvalifikatsioon, mis annab õpilastele (vanuses 15–19) tunnistuse, et nad on saanud tõelise ettevõtluskogemuse ja omandanud vajalikud teadmised, oskused ning kompetentsuse oma ettevõttega alustamiseks või edukaks tööeluks. Vastavalt Euroopa kvalifikatsioonide raamistikule elukestvaks õppeks tähendab ESP kvalifikatsioon hindamise ja kontrollimise protsessi formaalset tulemust, mis saavutatakse siis, kui kompetentne organ hindab, kas inimese õpitulemused vastavad standardile. Seetõttu koosneb ESP kolmest põhielemendist.

Tõeline ettevõtluskogemus, mis saadakse kooliaasta jooksul ettevõtlusprogrammi läbimisel. Õpilasfirma tegevuse käigus õpivad noored genereerima ideid ja neid ellu viima, tegutsema meeskonnana, haarama initsiatiivi ja võtma vastutust. Nad kogevad, mida tähendab tõelise ettevõtte juhtimine ja eduni viiv toimimine. Tegevuse käigus lõimivad õpilased eri õppeainetes õpitut ja rakendavad eelnevalt omandatud tehnilisi või praktilisi oskusi.

Eneseanalüüsi tööriist, kus õpilased vaatavad tagasi terve aasta jooksul arendatud ettevõtluses vajalikele omadustele, nagu algatusvõime ja ettevõtlikkus, loovus, püsivus, leidlikkus, enesekindlus, vastutus, meeskonnatöö, ja sooritavad enesehinnangutestid.

Rahvusvaheline ettevõtluseksam, mis annab tunnistuse, et gümnaasiumi- või kutsekooliõpilane on omandanud teoreetilised ning praktilised majandus- ja finantsteadmised, kogemused ettevõtlusest.

Eksam on otseses seoses õpilasfirmast saadud ettevõtluskogemustega. Küsimused on suunatud pigem oskuste arengu, majandusest arusaamise ja praktilise meeskonnatöö kui teadmiste ja faktide hindamisele.

Eksam toimub veebis ja selleks tuleb õpilastel end eksamile registreerida õpetaja kaudu JA Eestis. Sel kevadel saab ESP eksamit teha alates aprillist. Sooritamiseks tuleb vastata õigesti vähemalt 70%-le küsimustest. Vastata saab eesti, inglise või vene keeles. Vastavalt valitud keelele väljastatakse rahvusvaheline tunnistus samas keeles, kuid tööandjatel või kõrgkoolidel on alati võimalik kontrollida koodi järgi kodulehelt eksamitunnistuse kehtivust mis tahes riigis. ESP eksam on tasuline. Osalemistasu, 25 eurot tuleb tasuda JA Eestile ja eksam pole kohustuslik.

ESP eksam on töötatud välja kahe aasta eest ja ka Eesti õpilasfirma programmi läbinutel on olnud võimalik seda teha. Soorituse tase on olnud mõlemal aastal üle 80%.

Ettevõtlusteadmiste eksamit võib arvestada kursuse või õppesuuna lõpueksamina, mis hindab, kontrollib ja tunnustab õpilaste teoreetilisi ja faktiteadmisi ning nende kognitiivseid ja praktilisi oskusi ettevõtluse kõige olulisemate teemade ja põhimõtete osas ning toetab sisuliselt kõiki riikliku õppekava üldpädevusi.

Eksami edukalt sooritanud saavad ESP tunnistuse, mis tõendab, et õpilasel on teadmised ettevõtluse kohta ja praktiline ettevõtluskogemus, ta on hinnatud ja konkurentsivõimeline tööturul. Nii nagu TOEFL-i sertifikaat inglise keeles, annab ESP õpilastele rahvusvahelise väljundi ja on loodud toetama edasisi õppe- ja karjäärivõimalusi. Seda peaksid tunnustama ettevõtted, tipptasemel kõrgema hariduse andjad ja rahvusvahelised organisatsioonid kõikjal Euroopas. ESP platvorm on koht, kus noored saavad leida edasisi võimalusi oma äriideedega jätkamiseks, oma karjääri arendamiseks või täiend- ja edasiõppeks.


Kommentaarid

Marge Käis

Põlva ühisgümnaasiumi õpilane:

Otsustasin teha eksami esiteks seetõttu, et mulle ei meeldi midagi poolikuks jätta. ESP eksam on Junior Achievementi ESP programmi viimane samm ning et esimesed kaks sammu – aastane õpilasfirmakogemus ja enesehinnangutest – olen juba astunud, tundus igati paslik lõpuks ka eksam sooritada. Lisaks hindan väga eksami edukal läbimisel omandatavat sertifikaati, mis tõendab kirjalikult minu õpilasfirma kogemuse jooksul saadud ettevõtlusteadmisi. Kahtlemata aitas otsuse langetamisel kaasa fakt, et väga vastutulelikult võimaldab meie kool õpilasfirma programmi läbinuil sooritada ESP eksami kohustusliku koolieksami substitutsioonina.

Eksamiks valmistun eelkõige oma õpilasfirma juhendaja ja meie kooli majandusõpetaja Kaia Tamme toel, korrates üle eelnevate aastate majandustundides õpitu ning värskendades mälu ka Tartu ülikooli teaduskoolis omandatud ettevõtlusteadmiste koha pealt. Samas usun, et väga mahukat valmistumist eksami sooritamine ei nõua, kuna enamik vajalikke teadmisi peaks olema õpilasfirma-aasta jooksul juba omandatud.

Loodan, et sooritatud eksam ja sellest tulenev tunnistus avavad mulle tulevikus nii mõnegi ukse, mis muul juhul oleks suletuks jäänud, kuna ESP eksami hea tulemus on rahvusvaheliselt tunnustatud kvalifikatsiooninäitaja.

Raudkindlate tulevikuplaanide koha pealt jään kahjuks vastuse võlgu, sest mõtteid on mitmeid. Aga usun, et olenemata lõppvalikuks osutuvast suunast, kulub ettevõtluskogemus (ja -tunnistus) ära igal erialal, kuna ettevõtlus on oma olemuselt niivõrd universaalne, et seda on võimalik integreerida ükskõik millise valdkonnaga ning jõuda sealjuures sünergilise resultaadini.

Maris Lutsar

Põlva ühisgümnaasiumi õpilane:

Otsustasin teha ESP eksami, sest ettevõtlus huvitab mind praegustest valikeksami variantidest kõige enam. Samuti on hea pärast aastapikkust pausi kõik terminid meelde tuletada, sest neid teadmisi võib mul vaja minna ülikoolidesse kandideerides.

Minu tulevikuplaanid on lah­ti­sed, kuid loodan, et saan kunagi õppima minna fashion ma­na­ge­ment’i erialale, mis seisneb moeturunduses. Kahjuks saab seda õppida vaid välismaal, seega pean kaaluma ka muid alternatiive, mis jäävad kodumaa piiridesse – näiteks Estonian Business School või Tartu ülikooli majandusteaduskond.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!