Kust leida naissoost meest?

18. märts 2016 Ramo Pener MA pedagoogikas - 16 Kommentaari

Ramo Pener

Lapsevanema ja õpetajana läheb mulle vägagi korda, mis saab meie lastest ja lastelastest.

Euroopa Liidu parlament on töötanud välja termini Gender Mainstreaming. Tahan avada selle hukutava maailmavaate tagamaid. Selle ingliskeelse termini taga seisab kogu seniste soorollide ning peremudeli totaalne hävitamine ning pea peale pööramine. Täielikult ja lõplikult tahetakse vabaneda sookategooriast, mis eristab meest naisest.

Ingliskeelne termin gender tähendab sotsiaalset sugu, vastandina terminile sex, mis tähendab bioloogilist sugu. Naisliikumise ning poliitilise feminismi tulemusena on jõutud järeldusele, et kõik mehele ja naisele omased tunnused ja omadused tuleb määratleda ja konstrueerida kultuuriliselt.

Gender Mainstreaming saab alguse juba lasteaias, jätkub koolis ja süveneb kõrgkoolis. Koolis sisendatakse lastele (vähesemal määral juba lasteaedades, eriti Skandinaavias), et on normaalne, kui inimese seksuaalne orientatsioon on kas heteroseksuaalne, homoseksuaalne, biseksuaalne või transseksuaalne, kusjuures eriti puberteedi eel püütakse noorukitele sisendada, et vastavalt oma seksuaalsele ihale valiksid nad endale ka seksuaalse orientatsiooni.

Eksperdid lähtuvad faktidest, mille kohaselt kaks-kolm inimest tuhandest on n-ö interseksuaalsed. „Transseksuaalsed” inimesed on veendunud, et nad on sündinud valesse ihusse ja Gender Mainstreaming sugereerib seda teadmist-tunnetust – selle asemel et vastavalt bioloogilisele soole toetada isiku „sotsiaalset” sugu, jäämaks meheks või naiseks, toetatakse väärastunud hingeseisundit ning väärtusteadvust, mille kohaselt võib bioloogiline naine olla sotsio­kultuuriliselt mees ja ka vastupidi.

Gender Mainstreaming’u vastaseid (õigemini hingelis-vaimse haiguse all kannatavatele inimestele kaasatundjaid, nende nõustajaid) nimetatakse homofoobideks, kuigi see termin on juba sisuliselt vastuoluline: kreekakeelne sõna phobos tähendab hirmu, aga kes ja miks peaks tundma hirmu haigete inimeste ning nende sõltuvuste ja väärastunud mina- ja maailmapildi ees?

Vastavalt Gender Mainstreaming’u ideoloogiale on lubamatu esitada küsimusi, mis teeb mehest mehe ja naisest naise.

Adekvaatse identiteedi kujunemise kaasaaitamisel on oluline aidata kaasa soorollide kujunemisele, selgitamisele ning toetamisele. 2009. aastal tuli Europarlamendi peasekretär välja järgmise ettepanekuga: kõnetusvormid miss või missis (ingl) ning Fräulein ja Frau (saksa) tuleb kuulutada seksistlikuks. Inglise keelt kõnelevates riikides ei tohi politsei kohta kasutada enam terminit policeman, vaid police officer.

Psühholoogia ja sotsiaalpsühholoogia on veendumusel, et kui mees tunnetab ära naise olemuse, on ta võimeline tunnetama ka iseennast mehena, ja vastupidi. Selles seisnebki Looja tarkus, et igas mehes on naissuguhormoon östrogeen ja igas naises meessuguhormoon testosteroon, mistõttu täiuslik liit, harmoonia ning kooselu on võimalik bioloogiliselt, psühholoogiliselt ja sotsiaalselt vaid mehe ja naise vahel, kes omakorda toovad ilmale üldjuhul terved lapsed. Lapse ja nooruki psüühika on identiteedi (seksuaalidentiteedi) kujunemisjärgus ülihabras ning (sotsiaal)meedia poolt väga mõjutatav ning moondatav.

Gender Mainstreaming’u eesmärk on kaotada stereotüüpsed soorollid ning aidata seeläbi kaasa väärastunud inimese, inimsuhete, rahva, rahvuse ning ühiskonna kujunemisele, mille lõpptulemuseks ei saa olla muud kui kollaps, sest kanajalgadele üles ehitatud soorollid lõhuvad ka meie rahvus­identiteeti. Viimati otsustati kõrgemal tasandil asendada terminid „ema” ja „isa” terminiga „lapsevanem”. Kui see kõik pole Looja- ning Looja poolt loodud inimmõistuse vastane areng, siis mis see on?

Väga oluline on alustada seksuaalkasvatuse ja -pedagoogikaga juba eelkooliealiste lastega – rääkides sellest, kuidas poistest sirguvad mehed ja tulevased isad ning neidudest naised ning tulevased emad. Ülikoolides peab tulevastele õpetajatele selgelt ja üheselt selgitama, et perverssuste kultiveerimine viib meie rahva ja ühiskonna väärastumiseni ning hukule.

Eetika, antropoloogia, usu- ja usundiõpetus peavad olema kõigis kooliastmetes kohustuslikud. Tegemist on viimase päästerõngaga. Inimene ei ole abstraktne konstruktsioon, vaid Looja näo järgi loodud meheks ja naiseks, kelle harmooniline kooselu on kogu ühiskonna jätkusuutlikkuse alus.


16 arvamust teemale “Kust leida naissoost meest?”

 1. Aino ütleb:

  Kust võtab autor, et termini “gender mainstreaming” taga on kogu seniste soorollide ning peremudeli hävitamine? EL dokumentides seisab kõigest, et GM on sooperspektiivi integreerimine poliitikate kujundamisse eesmärgiga vähendada meeste ja naiste vahelist ebavõrdsust ja diskrimineerimist. Kas see on “peremudeli totaalne hävitamine”, kui me ütleme, et direktor ei pea olema mees ja sekretär ei pea olema naine? Et isa võib küll minna väikelapsega haiglasse kaasa?

  Ja mis see seksiteema siin asjasse puutub? Euroametnikud ei tule koolidesse õpetama noori, kellesse nad peavad armuma. Aga hea on, kui õpetaja oskab noorele, kelle seksuaalne sättumus on enamusest erinev, olla toeks millegi professionaalsemaga kui “see on väärastumine ja perverssus”.

  Kui Looja on tõesti loonud inimesed oma näo järgi meheks ja naiseks, siis miks ta on oma lõputus tarkuses loonud näiteks androgeeniresistentsuse sündroomi, mille puhul sünnib pealtnäha sajaprotsendiline tüdruk ja kasvab pealtnäha sajaprotsendiline naine, aga geneetiliselt on ta mees XY kromosoomikomplektiga ja munasarjade asemel on tal kõhuõõnes munandid. Kas ja kellega selline inimene tohib abielluda? Kas tema nimeks peaks saama Mats või Mari ja mis numbriga peaks algama tema isikukood? Kui maailm juba kord on nii lihtne? Tõesti — mis teeb mehest mehe ja naisest naise? Minu meelest GM just nimelt soosib selliste küsimuste esitamist, mitte ei keela.

  “Psühholoogia ja sotsiaalpsühholoogia on veendumusel, et kui mees tunnetab ära naise olemuse, on ta võimeline tunnetama ka iseennast mehena, ja vastupidi” — nii sügavamõttelisele avaldusele tahaks küll näha ühtainustki tõsiseltvõetavat allikaviidet eelretsenseeritavale erialaajakirjale. Ja kes täpsemalt otsustas “kõrgemal tasandil” asendada terminid „ema” ja „isa” terminiga „lapsevanem”? Aga “kanajalgadele üles ehitatud soorollid” — siinkohal oleks küll toimetaja võinud halastavalt sekkuda ja küsida, ega viimati ei mõeldud savijalgu.

 2. Kaarel ütleb:

  Kuulge, mis asi see oli mida ma just lugesin?? 1 aprill on veel kaugel, kas on võimalik, et Õpetajate leht sellist jaburust ja lauslollust avaldab? Et üks õpetaja sellist asja kirjutab on veel kuidagi arusaadav – inimesi on igasuguseid, ju sattub ka õpetajate sekka mõni selline, kes tõsimeeli vandenõuteooriaid usub ja pealesurutud soorollide kadumisel maailma hukku ette näeb. Kuid Õpetajate lehelt ootaks küll suuremat vastutustunnet ning adekvaatsust. Piinlik on selliseid asju lugeda.

 3. Toomas ütleb:

  Selline artikkel? Kas keegi tõesti ei loe avaldatavaid artikleid enne läbi? See on usukuulutajast homofoobi ritta lükatud seosetute lausete ja mõtteterade jada. Piinlik.

 4. lugeja ütleb:

  Lööme ikka kohe autori risti, ärme üldse mõtle…Täpselt seda pidaski autor silmas, kui kirjutas muredest, mis peaks meid väga ja väga valvsaks tegema.

 5. ramo ütleb:

  Kahju, piinlik ja kahetsusväärne, kui lehelugeja ei vaevu eristama fakte, arvamusi, eelarvamusi ning pimesi soovitakse eitada väga tõsist probleemi, veel vähem selle tekke-, laienemise-, süvenemise ja/või püsimise põhjuseid.
  Halva mängu juures hea näo tegemist nimetatakse paroodiaks, antud temaatika on tõsisem, kui lokaalsel tasandil mõtlev pseudoteaduslik isik, kes ei soovi näha, tajuda, mõista ega aru saada nimetatud nähtuste ning protsesside hukatuslikkust.
  Suurem informeeritus tuleks igati kasuks, enne kui eelarvamuste küüsis esitada faktide asemel arvamusi.

 6. ramo ütleb:

  Soovitan tungivalt eristada homofoobiat homofiiliast. Võiks järele uurida ja seejärel süüvida mõstetesse “phobos” ja “philia”.
  Ehk siis on põhjust ka kommenteerida. Rumaluse eksponeerimise üle ei tohiks keegi erilist uhkust tunda!

 7. ramo ütleb:

  Tore, et on keegi, kes peavoolu hüsteerias pole kaotanud ei pead ega südant, sest põhjust muretsemiseks ning tegutsemiseks on rohkem, kui antud faktoloogiline ning analüüsiv kirjatükk seda võimaldab.
  Elusad kalad ujuvad ikka vastuvoolu! Jõudu “lugejale” ja julgust eristuda massist, massikultuurist ning -hüsteeriast, sest tõsiteadmisel on palju suurem kaal, kui subjektiivsel tõekspidamisel!

 8. Peep Leppik ütleb:

  Väga AJAKOHANE ja VAJALIK artikkel, sest osa kommentaare ju näitavad, kuivõrd on meie ajud nn peavoolumeedia poolt läbi loputatud… Mees ja naine on psüühiliste olenditena täiesti erinevad ja see ei sõltu meie tahtest (või vastu võetud seadustest), see on looduse poolt paika pandud.
  Pisut selle keerulise teemaga tutvumiseks soovitan kasvõi oma loengut internetis – lüüa Googlesse vaid – AVATUD LOENG PEEP LEPPIKULT (loengu 1.osa lõpuosa). Kommentaaris seda ei ava.
  Ürgsed (ülimad) seadused seletavad ju ära, miks umbusaldame võõraid (nn võõraviha) ja ei salli samasoolisi paare. Kahjuks valitseb kogu maailmas tohutu pealiskaudsus, pime teiste järele ahvimine (tänu meediale) ja nn iseenese tarkus…

 9. Aino ütleb:

  Kas ürgsete (ülimate) seaduste järgi peaks
  a) mehel olema õigus oma sõnakuulmatut naist vajadusel ihunuhtlusega distsiplineerida;
  b) vallasemad koos vastsündinutega aerudeta paadis merele lükatama;
  c) korraldatama rahva lõbustamiseks avalikke hukkamisi ja kasside elusalt põletamist?

  Või mida üldse arvata tsiviliseerumisprotsessist nende väidetavate ürgsete ja ülimate seaduste valguses?

  Aga meeste ja naiste psüühilised erinevused ja soorollid sõltuvad üsna kindlalt päris suurel määral ühiskondlikest tingimustest, olles nt küttide-korilaste juures ühesugused, nomaadidest karjakasvatajate juures teistsugused, paiksete põlluharijate juures kolmandasugused jne.

 10. Kaarel ütleb:

  Tõepoolest on piinlik ja kahetsusväärne, kui ei vaevuta eristama fakte, arvamusi ja eelarvamusi. Ainult et esmajärjekorras käib see tähelepanek autori enda kohta, kes on rida seosetuid mõisteid, ränke süüdistusi, vandenõuteooriaid ja eelarvamusi suvaliselt ühte hunnikusse kokku pannud ning saadud tulemuse põhjal tehtud absurdsete järelduste kohta hüsteerilise artikli avaldanud.

  Lõik-lõigult artiklit läbi käies:

  Esiteks, artikkel algab paranoilise valega EL parlamendi kohta.
  Tegelikult ei ole Gender Mainstreaming EL väljatöötatud termin, vaid pärineb ÜROst ning on laialdaselt kasutusel juba aastakümneid.

  Teiseks ei ole selle mõiste taga soorollide ja peremudeli totaalne (!!!) hävitamine. Samuti ei taheta vabastada mehi sookategooriatest (kas autor üldse saab aru mida “totaalne hävitamine” tähendab??). Selle mõiste taga on soov lõpetada soopõhine diskrimineerimine, aga mitte tahtmine kaotada sugusid ennast või hävitada peremudelit.

  Kolmandaks, koolides ei sisendata, vaid õpetatakse, need on kaks ise asja.

  Neljandaks, keegi ei vali enda seksuaalset orientatsiooni, see on kaasasündinud. Ammu teaduslikult kindlaks tehtud fakt, mida üks õpetaja peaks ka teadma.

  Viiendaks, Gender Mainstreamingul pole transseksuaalsusega – ega üldse seksuaalsusega – mingit pistmist. Nagu öeldud, tähendab see termin soopõhise diskrimineerimise vastasust, mitte ei käsitle inimeste seksuaalset orientatsiooni.

  Kuuendaks, homofoobiat puudutav lõik algab hingelise haiguse all kannatatavatele kaasatundmisega ning lõppeb nende sõltuvusest ja väärastunud maailmapildist rääkimisega. Homofoobia vist ikka on õige termin küll.

  Seitsmendaks, “Vastavalt Gender Mainstreaming’u ideoloogiale on lubamatu esitada küsimusi, mis teeb mehest mehe ja naisest naise.” Nii lolli väidet ei oskagi kohe kommenteerida. See on lihtsalt lausvale.

  Kaheksandaks, see, kui preili või proua asemel otse nimepidi inimeste poole pöördutakse ei ole nüüd küll taolist hüsteeriat väärt. Meie ju teeme seda algusest peale. Eestis ei härratata ja prouatata ka praegu mitte.

  Üheksandaks, ühe õpetaja suust ei tahaks ma küll kuulda, et nais- ja meessuguhormooni esinemine pole mitte evolutsiooni tulemus, vaid kellegi Looja tarkus. Ja veel jaburam on sealt järelduv jutt täiusliku liidu, harmoonia ja kooselu kohta. Ma ei hakka seda pikemalt kommenteerimagi, muidu jäängi kirjutama.

  Kümnendaks, väide, justkui võiks noorukieas kellestki sotsiaalmeedia mõjul gei saada, ei peaks Õpetajate Lehes kõlama sest see on vale.

  Üheteistkümnendaks, reptiile pole inimeste seas tegelikult olemas, vabamüürlased maailma ei valitse ning GM eesmärk ei ole soorollide kaotamine ja väärastunud inimeste, rahvuste ja ühiskondade kujundamine.

  Kaheteistkümnendaks, sõna lapsevanem on kasutusel juba ammu. Mina olen ikka käinud lastevanemate koosolekul ning minu poole on kool ja riik pöördunud ikka kui lapsevanema, mitte kui isa poole. Isaks kutsub mind laps, mitte riik. Kui see on Looja-vastane areng, siis oleme õigel rajal.

  Kolmeteistkümnendaks, kõikidest meestest ei sirgu isad ja kõikidest ei tule emad ning veel kord, inimese seksuaalne orientatsioon on kaasasündinud, aga mitte õpitud nähtus, seega on igasugune jutt “perverssuste kultiveerimisest” ja ühiskonna hukust asjatundmatu.

  Ja neljateistkümnendaks. Kõrvalekalded tavapärasest on normaalsed, see on evolutsiooni olemus. Homoseksuaalsed, biseksuaalsed ja transseksuaalsed inimesed on alati olemas olnud ning saavad olema ka edaspidi ning kooli ülesanne on anda lastele ellu kaasa terviklik pilt reaalsest maailmast, aga mitte ideologiseeritud muinasjutt Loojast ja kurjast Euroopa Liidust, mis homoseksuaalsete inimestega koos ühiskonda hukutada tahab.

 11. eurotõlkija ütleb:

  Ja nii naeruvääristataksegi tõsist probleemi. Jah, kaasaegses ühiskonnas on keeruline paika saada seda tasakaalupunkti, kuhumaani võib last mehe ja naise rolli tajumisel ja omaksvõtmisel mõjutada. See on tõesti raske ja Siil Priidiku stiilis hurraa-kaasajooksmine iga poliitiliste huvidega aktivistidegrupi soovidega on viimane asi, mida koolis vaja on.

  Aga kui sellel teemal võtab sõna inimene, kelle inglise keelest ja funktsionaalsest lugemisoskusest ei piisa, et väljendi “gender mainstreaming” sisu mõista, ja see inimene oma harimatut arusaama veel võtab lehes jagada, siis see on piinlik ja annabki võimaluse kõik konservatiivid vandenõuteoreetikuteks ja vihakõnelejateks sildistada.

  “Gender mainstreaming” tähendab sooaspekti arvestamist iga poliitika kujundamisel. No stiilis, et kui kehtestataks reegel, et meie teedel tohiks sõita ainult liinibussid, mille astmelaud on vähemalt 50 cm kõrgusel, siis see võiks mõjutada naiste (kui lühema sugupoole) võimalusi busse juhtida või nendes reisida (kindlasti on paremaid näiteid ka, lihtsalt mõtlesin välja praegu).

  Haridus on Euroopa Liidus valdkond, mis on täielikult liikmesriigi pädevuses (paljudes lausa omavalitsuste omas). Euroopa Liit ei tegele koolide õppekavade või lasteaia asesõnakasutusega. Neil on praegu palju pakilisemaid probleeme 🙂

 12. ramo ütleb:

  O temporas, o mores! Lisaks veel püha lihtsameelsust.
  Kui harimatus ja pseudoteaduslik evolutsionism (kreatsionismi asemel) väitluse aluseks võtta, siis pole imestada, et kujundataksegi oma pseudoteadmisi peavooliesindajate ja arvamusliidrite abil, mitte ei tutvuta süvauuringutega, ei loeta vastavasisulisi teaduspublikatsioone (mida autor on lugenud sadu lehekülgi – saksa keeles).
  Muide – Saksamaal on “hääli”, kes sooviksid pedofiilia õigustamist! Miks siis anda kõik õigused kesksoolistele ja pidada pedofiiliat ülimaks kuriteoks (mis ta ka muidugi on), aga printiip, et elu tuleb nautida ja nagu keegi arvas, et seksuaalset orientatsiooni (orientatsioon pedofiiliale, zoofiiliale,nekrofiiliale) pole võimalik (sic!) muuta…
  Aga päikese all pole midagi uut ja ehk on siinkohal värskendav meenutada “konna keetmise lugu”!
  Teadusmetodoliigia valdkonnas pole mul siin kahjuks midagi kommenteerida, sest teooriad, metodoloogia ja metoodika on mõne peas hullemini segamini kui tatrapuder ja hapukapsad – täpselt, nagu ei taheta (sic!) eristada tõde tõekspidamistest! Kurb, kahju, nõutuks tegev…aga kui meie ühiskond (koos Skandinaavia ja nt Saksamaaga) kultiveerib kesksoolisust, siis selle tagajärjel muutub meie riik üha haavatavamaks – seda nii otseses, kui ka kaudses mõttes, mitte ainult väljast, vaid seest…ja nii olemegi kerge saak “vaenlasele” – loodan kogu südamest, et niipea nii saatuslikke “asju” juhtuma ei hakka!

 13. miia ütleb:

  In the context of human society, a family (from Latin: familia) is a group of people affiliated by consanguinity (by recognized birth), affinity (by marriage), or co-residence (as implied by the etymology of the English word “family”[1]) and/or shared consumption (see nurture kinship). Members of the immediate family includes spouses, parents, brothers, sisters, sons and/or daughters. Members of the extended family may include grandparents, aunts, uncles, cousins, nephews, nieces, and/or siblings-in-law. Sometimes these are also considered members of the immediate family, depending on an individual’s specific relationship.
  (https://en.wikipedia.org/wiki/Family)

  ma ikka ei saa aru, kuidas naiste võrdsem palk, meeste parem tervis või ühtsemalt jagatud kodutööd seda rikkuma hakkaks
  teil võiks olla häbi olla õpetaja.

 14. ramo ütleb:

  Ma ei saa aru, mida ja kellele pr Miia selgitada soovib?
  Oleks viimane aeg tulla välja sogasest veest, siis hakkab ka mõte iseseisvalt, loogiliselt, kompleksselt ning süsteemselt liikuma.
  Tänan siinkohal hr P.Leppikut, tõsist teadlast ning südamega koolmeitrit. Soovin, et Teie, kui teadlase ja praktiku üheselt arusaadavad mõtted ja kirjutised jõuaksid veel paljudeni, kes hämavad poolpimedas tõekspidamiste ja pooltõdede rägastikus!

 15. Maarja ütleb:

  Piinlik ja rumal lugemine. Mina, “lapsevanema ja õpetajana” (äkki lisaks veel “maksumaksjana”?) arvan, et inimese hindamise ja määratlemise kriteeriumid ei tohi olla seotud inimese bioloogilise soo, vaid tema huvide, võimekuse, eripärade ja kõige sellega – mis teeb ühest indiviidist indiviidi. Autor pooldab ilmselt sellist nn kastisüsteemi, kus ongi 2 kasti – mehed ja naised, kelle huvid ja võimed on siis fundamentaalselt erinevad ja tulenevad nende bioloogilisest soost. Jabur ja inimloomust ja individualismi mittearvestav, vastikult totalitaarne mõtteviis. Autori jaoks on vist täiesti kujuteldamatu selline elementaarne tõsiasi, et grupi sees võib olla palju suuremaid erisusi kui gruppide vahel, st et üks mees ja naine võivad oma olemuselt sarnaneda teineteisele kordi enam kui mõni mees teise mehega, või naine naisega. Et kas tõesti on see üllatus kellelegi? Ja Kaarel (ka Aino) kirjutas küll väga konstruktiivse tagasiside, mis kordi sisukam ja argumenteeritum kui artikkel ise – avaldage siis ka see!

 16. LL ütleb:

  Aitäh, Aino, Kaarel, Toomas, Miia ja Maarja! Kui õudne ja seletamatu oli sellist artiklit Õpetajate Lehest lugeda. Kommentaarium annab siiski lootust, et terve mõistus strikes back.

Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!