Ahhaa teadusteater Narva Pähklimäe gümnaasiumis

30. märts 2016 Rauno Raal Eesti Pandipakend - Ahhaa teadusteater Narva Pähklimäe gümnaasiumis kommenteerimine on välja lülitatud

Narva Pähklimäe gümnaasiumis toimus kaks Ahhaa teadusteatri etendust, mille kooli õpilased võitsid aktiivse osalemise eest Eesti Pandipakendi keskkonnahariduse projektis. Kõigest mõne kuuga viisid tublid õpetajad läbi 17 keskkonnatundi ligi 400 õpilasele.

Eesti Pandipakend alustas sel õppeaastal keskkonnahariduse projektiga vene õppekeelega koolides, mille tarbeks koostati koolidele põhjalik riiklikku õppekava toetav õppekomplekt. Aktiivselt projektis osalenud koolide vahel loositi välja kolm Ahhaa teadusteatri etendust, millest ühe võitsid Narva Pähklimäe gümnaasiumi kooli õpilased.

Kokku on Eesti Pandipakend projekti käigus välja saatnud 71 tasuta venekeelset õppekomplekti 42 haridusasutusele üle Eesti. Nelja kuuga viidi koolides läbi 104 õppetundi, kus osales 1600 õpilast.