Haridus- ja teadusministeerium toetas eesti ja vene noorte lõimumisprojekte 260 000 euroga

7. apr. 2016 HTM - Haridus- ja teadusministeerium toetas eesti ja vene noorte lõimumisprojekte 260 000 euroga kommenteerimine on välja lülitatud

Konkursiga toetas riik 41 projekti, kus osalevad ühistegevuses nii eesti kui ka eesti keelest erineva emakeelega õpilased eri koolidest.

Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Irene Käosaar rõõmustas, et esmakordselt läbi viidud konkursi vastu koolide seas nii suur huvi oli. „Taotlejaid oli kokku 41 ning kõiki saime ka toetada. Projektidega korraldatakse laagreid ning koolide ühistegevusi nii spordi, kultuuri kui ka maailmahariduse alal,” sõnas Käosaar.

Kuni 8000-eurost toetust sai taotleda vähemalt kahe kooli ettevõtmisele, mis suunab neid rahvusliku mitmekesisuse väärtustamise ja eesti keele oskuse arendamise eesmärgil omavahel koostööd tegema.

Taotlejate seas oli lisaks koolidele ka kodanikuühendusi, näiteks SA Noored Kooli, loodus- ja huvikoole, muuseume ja teisi organisatsioone.

Projektid viiakse ellu selle aasta aprillist kuni detsembrini. Järgmine konkurss kuulutatakse välja 2017. aasta alguses.

Toetuse saanud projektide nimekiri