LAK-õppe üritus Tallinna Mustamäe humanitaargümnaasiumis

20. apr. 2016 Anna Gornostajeva Tallinna Mustamäe humanitaargümnaasiumi 8. klassi õpilane - LAK-õppe üritus Tallinna Mustamäe humanitaargümnaasiumis kommenteerimine on välja lülitatud

Aprillis toimus LAK-õppe kuu raames üritus Tallinna Mustamäe humanitaargümnaasiumis. Ürituse eesmärk oli tähtsustada aine, keele ja õpioskuste samaaegset omandamist.

 LAK-õppe (lõimitud aine- ja keeleõpe) üritus hõlmas järgmisi kooliaineid: eesti, vene ja inglise keel, loodusõpetus, muusika, kunstiõpetus. Kõiki neid ühendas teema, mis lähtus kultuuriaasta temaatikast: „Meri. Näoga mere poole”. Oma aine eesmärgist lähtudes pakkusid aineõpetajad õpilastele arendavaid ülesandeid mere teemal.

Üritusele olid kutsutud meie partnerkoolid: Pae gümnaasium, Läänemere gümnaasium, Kopli kunstigümnaasium. Igast koolist osales neljaliikmeline võistkond 6. klassist.

Kui tutvustusring oli tehtud ja tervitussõnad öeldud, jagati kõik kohalolijad rühmadeks, nii et igas grupis olid eri koolide esindajad. Iga võistkond pidi läbima kuus töölauda, kus õpilased lahendasid mereteemalisi ülesandeid. Näiteks eesti keele töötoas tuli koostada piltluuletus, muusika omas õpiti mereteemalist laulu.

Kui kõik õpitoad olid läbitud, kogunesid õpilased kooli aulas. Seal esitleti valmistöid ning autasustati parimaid.

LAK-õppe üritus meeldis kõigile, õpilaste sõnul on see huvitav meetod nii eesti keele õppimiseks kui ka teema omandamiseks. Ürituse korraldajad on veendunud, et ainete lõimumine toetab ja julgustab õpilasi. See annab võimaluse mõista ja omandada teist keelt kontekstist lähtuvalt igas aines.

Tallinna Mustamäe humanitaargümnaasium korraldab LAK-õppe üritusi ka edaspidi. See ühendab õpilasi ning tõstab huvi nii eesti kui ka teiste keelte õppimise vastu. Soovin palju häid ideid ja loovaid õpilasi.

 

 


Comments are closed.