Lõimime keelt ja loodusaineid

22. apr. 2016 Maire Kebbinau SA Innove kooliprogrammide keelekümbluse peaspetsialist - Kommenteeri artiklit

3 (13)

Õppimine Pärnu Tammsaare kooli keelekümblusklassis on vaheldusrikas ning ei lase õpilastel ega õpetajal rutiini langeda. Foto: Innove

Õppimine Pärnu Tammsaare kooli keelekümblusklassis on vaheldusrikas ning ei lase õpilastel ega õpetajal rutiini langeda. Foto: Innove

 

Aprill on lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) kuu ja sel aastal tähistame seda keelekümblejate eestvedamisel Eestis seitsmendat aastat.

Tallinnas toimus 6. aprillil kuu avaüritus „Lõiming õppes, võimaluste paljus”, millel osalesid LAK-õppest huvitatud haridusasutuste juhid, aineühenduste esindajad, koolitajad, õppejõud, õpetajad.

„Iga aineõpetaja on ka keeleõpetaja, õppekeelest olenemata,” oli Tartu ülikooli emakeeleõpetuse professori Martin Ehala ettekande peamõte. Näiteks aineõpetaja pakub tuge kõnelemise osaoskuse arenguks, fookuses väljenduse sujuvuse, tooni ja sõnakasutuse kohasuse, mõtte selge väljendamise ja lausestuse loogilisuse arendamisel. Igal ainel on spetsiifilised ainekeele aspektid, näiteks matemaatika- ja loodusainete õpetajate puhul skeemide, tabelite jms teisendamine tekstiks või loogikapõhine arutlemine.

Esialgu tundub loomulik, et kümblusklassis tulebki teistmoodi õpetada, luua teistsugused arengutingimused, kasutada teistsuguseid õpetamisviise, häid pedagoogilisi tavasid. Kuid kas on need kasuks ka emakeelses õppes?

Rohujuure tasandile

Kümbluskoolis esimest aastat töötav loodusainete õpetaja Merike Aringo: „Pärnu Tammsaare kooli keelekümblusklassis õpetamine on minu jaoks põnev väljakutse. Üle kümne aasta eestikeelsetes koolides töötades pöörasin tähelepanu vaid aine ja õpioskuste õpetamisele, aga keelekümbluses on kolm fookust: keel, aine, õpioskused.”

Selgub, et tööd alustades tuli Merike Aringol selgeks teha keelekümblusõppe põhitõed. Tuge sai ta SA Innove koolitusest „Õpetajalt õpetajale”. „Sain aimu, milliseid metoodilisi võtteid kasutada tundide läbiviimiseks, kuidas kujuneb õpilastel oskus jaotada omavahel tööülesandeid, olla nii õpetaja kui ka õpilase rollis ning õppida üksteiselt,” selgitab ta. „Eelkõige sain juurde julgust, motivatsiooni ja enesekindlust.”

Merike Aringo sõnul on ta õppinud paindlikkust, kannatlikkust, ainekeele mudeldamist, näitlikustamist ning tajuma selgelt, et kõik õpilased ei õpi ühtviisi. „Olen õppinud, et õpilasega tuleb jõuda rohujuure tasandile,” tunnistab ta. „Kui olen veendunud, et õpilane on mõistnud käsitleva teema loogikat, saab edasi minna.”

Ta tunnistab ka seda, et on avastanud endas võimeid, mis varem on varju jäänud: kuidas teha miimika ja kehakeele abil selgeks sõnu, väljendeid. „Tunnis peab olema analüüsiv, jälgima enda kõnekeelt ja hääldust,” rõhutab loodusainete õpetaja ja lisab, et kõige selle juures peab õpetaja olema loominguline, omama oskust asju mõisteid tõlkimata ja teiste sõnadega selgitada.

Õpetan õpilasi sõnastama eesmärke, oodatavaid õpitulemusi, need kirjutame tunni algul tahvlile. Annan õpilastele võimaluse õppida avastuste, kogemuste ja seoste vahendusel. Õpilastel on võimalus õpitud teoreetilisi teadmisi kinnistada praktiliste töödega Pernova hariduskeskuses, kus koostöös Pärnu linna koolidega on välja töötatud riiklikule ainekavale vastavad praktilised õppeprogrammid. „Minu jaoks on uus ja põnev õppimisviis „rääkivad seinad”, mis aitavad omandada aineteadmisi ning loovad ühtlasi õpilasele toetava õppekeskkonna,” tõdeb Merike Aringo .

Kuna loodusained on tugevalt seotud teiste ainevaldkondadega, on oluline aineõpetajate koostöö. Koos arutatakse läbi lõimuvad teemad, sõnavara või õppemeetodid, mida õpetame õpilastele rühmatöös. Näiteks koostati Pärnus lõimitud tegevuskavad, mille tulemusena valmisid õpilaste koostatud õppe- ja näidismaterjalid ning loovtööd.

„Õpetamine keelekümblusklassides on vaheldusrikas ja põnev ning ei lase õpetajal rutiini langeda,“ nendib Aringo. „Iga tund on omalaadne ja täis uusi väljakutseid.”

Õppides õnnelikuks

Tallinna Mustamäe humanitaargümnaasium on keelekümbluskoolide hulgas üks teerajajaid. Selleski koolis on viimastel aastatel tähtsale kohale tõusnud õpetajate koostöö.

Loodusõpetuse ja füüsikaõpetaja Julia Tsõgankova ja kunstiõpetuse õpetaja Aleksandra Dubjagina algatasid projekti „Vesi” 8. klasside õpilastele. Ühe õppepäeva jooksul toimus mitmekülgne tegevus: õpilased töötasid gruppides, said tegutseda õpitubades. Füüsika õpitoas mängiti lauamängu, lahendati probleeme ning ülesandeid. Keemia töötoas uuriti vett kui ainet ja tehti katseid. Kunsti õpitoas uuriti skulptuure, mis on seotud veega, loeti mitut liiki tekste ning püüti neid omavahel sobitada.

Sai ka maalida ja tekste illustreerida. Keelte õpitoas uuriti veega seotud terminoloogiat eri keeltes, kirjanduse töötoas mõistatati mõistatusi, kirjutati haikut ja püüti loetut kehakeeles ehk pantomiimina edasi anda.

Sellel päeval kasutati töötubades eesti, vene ja inglise keelt ning aine oli vahendiks ka keeleoskuse arendamisel. „Raskuste ületamisel kogetud pingutus motiveerib õppima,” tunnistab Julia Tsõgankova. „Õpilased, kes tavaliselt ei huvitu loovtegevustest, mõistsid, et ka teoreetiliste ülesannete lahendamine on loovtegevus. Sel moel said kõik õpilased tunda end edukana ja õppides õnnelikuna.”

Projektipäeva planeerimisel ja organiseerimisel osalenud õpetajatele andis see kogemus teise vaate oma aine õpetamisele: liigume ainekesksuselt õpiväljundi kesksusele ja minu aine üksi ei tee kedagi targaks. Tuleb olla loovam, teooria siduda praktikaga, kasutada oma ainetundides korrektset keelt ja ka õpilaste tähelepanu sellele juhtida, toetada süsteemselt õpilaste õpioskusi.

Aprillis Eesti eri piirkondades toimuvate LAK-õppe kuu üritustes osalemisvõimalustega saab tutvuda SA Innove kodulehel LAK-õppe kuu sündmuste kalendrit uurides.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!