MISA hakkab looma eesti- ja venekeelset meediaõppe ning kriitilise mõtlemise ainekava

26. apr. 2016 Natalja Kitam MISA meedia valdkonnajuht - MISA hakkab looma eesti- ja venekeelset meediaõppe ning kriitilise mõtlemise ainekava kommenteerimine on välja lülitatud

Integratsiooni ja migratsiooni sihtasutus Meie Inimesed (MISA) soovib luua eesti- ja venekeelsetele gümnaasiumi- ning kutsekooliõpilastele meediaõpetuse valikkursuse ainekava, et õpetada noortele meediasõnumi loomist ja teadlikku infotarbimist. Lisaks ainekava loomisele korraldatakse meediaseminar uue ainekava piloteerimiseks.

Loodava ainekava projekti koos õppeedukuse hindamissüsteemiga piloteeritakse  ja testitakse kaheksapäevase seminari käigus. Seminar korraldatakse vähemalt 40 põhikoolilõpetanule suvel. Läbitav praktiline õpe on jagatud kahte ossa: viiepäevane aktiivõpe ja kolmepäevane praktika, millest osa toimub 12. ja 13. augustil Paide arvamusfestivalil.

Konkursi võitja selgub mai keskel, mille järel avab MISA oma kodulehel meediaseminarile registreerumise.

Hanke „Eesti- ja venekeelsetele gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilastele meediaõpetuse seminari  korraldamine ja valikkursuse õppekava ning õppeprotsessi kirjelduse koostamine” pakkumuste esitamise tähtaeg on 12. mai kell 10. Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/173824.