Tartu ülikooli juurde loodi Eesti maapõueressursside arenduskeskus

20. apr. 2016 Virge Tamme Tartu ülikooli pressinõunik - Tartu ülikooli juurde loodi Eesti maapõueressursside arenduskeskus kommenteerimine on välja lülitatud

Maavarade uurimine ja kasutamine on taas kord tähelepanu keskmes, millega kaasneb palju infomüra ja ebatõest infot. Tartu ülikooli arengufondist 100 000 euro suuruse toetuse saanud ökoloogia ja maateaduste instituudi juurde loodud Eesti maapõueressursside arenduskeskus püüab eri valdkondade teadlastega tuua selgust maavaradega seotud küsimustesse.

Eesti maapõueressurssidega tegelev arenduskeskus MAREK koondab ja koordineerib maapõueuuringute, maapõueressursside kasutamise ja töötlemise ning keskkonnakaitse küsimuste rakendusuuringuid.

Teiselt poolt soovib keskus pakkuda ülikooli teadlaste eksperthinnanguid ja teenuseid maapõuega seotud küsimuste lahendamiseks riigi, omavalitsuste ja ettevõtetest partneritele ning rääkida kaasa maapõueressursse puudutavate strateegiliste otsuste tegemisel.

Tegevusi, mida maavarade ja muude maapõueressursside kasutamisel tuleb arvestada, on mitmeid: planeerimine, uuringud, kaevandamine, kaevandusalade korrastamine, sotsiaal-majanduslike- ja keskkonnamõjude ning maapõue kasutamisest tulenevate terviseriskide analüüs ja kohalike kogukondade suhestumine nendesse tegevustesse.

Jooksvalt osaletakse riikliku maavarade strateegia koostamises, riikliku strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetusprogrammi ning mitmeid maavarasid puudutavate tegevusprogrammide ettevalmistamises.

 


Comments are closed.