Uus suund: õpitulemuste välishindamine loodusainetes

22. apr. 2016 Elle Reisenbuk SA Innove loodusvaldkonna peaspetsialist - Kommenteeri artiklit
Loodusvaldkonna välishindamine vajab lähenemist, mis suunaks koole pöörama õpetamis- ja õppimisprotsessis senisest enam tähelepanu igapäevaelu probleemide lahendamisele ja uurimisoskuste arendamisele, mis ongi loodusteadusliku kirjaoskuse alustalad. Foto: Raivo Juurak

Loodusvaldkonna välishindamine vajab lähenemist, mis suunaks koole pöörama õpetamis- ja õppimisprotsessis senisest enam tähelepanu igapäevaelu probleemide lahendamisele ja uurimisoskuste arendamisele, mis ongi loodusteadusliku kirjaoskuse alustalad. Foto: Raivo Juurak

 

Seniste tasemetööde ja eksamitega hinnati eelkõige õpilaste aineteadmisi ja -oskusi õppeainete kaupa. Loodusvaldkonna välishindamises on nüüdsest vaja aga pöörata enam tähelepanu igapäevaelu probleemide lahendamisele ja uurimisoskuste arendamisele.

Taseme- ja eksamitöödega kogutav info peab lisaks õpilaste teadmistele ja oskustele hõlmama õppekava laiemalt, sh üldpädevusi, ning aitama teha otsuseid õpilase, kooli, koolivõrgu ja haridussüsteemi arenguvajaduste kohta. Seega vajame eksamite ja tasemetöödega senisest detailsemat ja samas süsteemsemat tagasisidet kõigile osapooltele.

Uute välishindamise suundadega kooskõlas leiavad muutused aset ka loodusainetes, kus arendustöö algas juba 2015. aasta kevadel. Uue loodusvaldkonna välishindamise kontseptsiooni väljatöötamiseks moodustati töörühm, kuhu lisaks Innove ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajatele kuulusid ka tegevõpetajad ning Tartu ülikooli õppejõud.

Loodusainete välishindamise kontseptsiooni esmane versioon valmis 2015. aasta sügiseks ja seda on vastavalt ekspertide tagasisidele edasi arendatud.

Loodus­teadusliku kirjaoskuse hindamine

Arvestades riikliku õppekava ainevaldkondlikkuse ja õppeainete integreerimise põhimõtet ning loodusainete ainevaldkonna kavas toodud kõige olulisemat eesmärki „kujundada õpilastes eakohast loodusteaduslikku pädevust”, keskendume loodusainetes loodusteadusliku kirjaoskuse hindamisele.

Loodusvaldkonna välishindamine vajab lähenemist, mis suunaks koole pöörama õpetamis- ja õppimisprotsessis senisest enam tähelepanu igapäevaelu probleemide lahendamisele ja uurimisoskuste arendamisele, mis ongi loodusteadusliku kirjaoskuse alustalad.

Tasemetöö – õpetajat abistav madala panusega test

Erinevalt eksamist on tasemetöö madala panusega test, mille eesmärk on õppimist toetada. Õppimist toetava tagasiside saamise võti on kvaliteetsed hindamisvahendid ning uusi eesmärke toetav tööde läbiviimise korraldus, sh elektroonilise testimiskeskkonna ehk EIS-i võimaluste kasutamine.

Tasemetöödest arendatakse kõikidele kooliastmetele välja madala panusega hindamisvahendid, mille tulemusi kasutades saab õpetaja õpilase arengut veelgi efektiivsemalt toetada. Uute tasemetööde tagasiside sisaldab lisaks testi kogutulemusele ka õpilase tulemusi osaoskuste või alateemade kaupa. Detailsem tagasiside annab õpetajale selgema ülevaate, milliste pädevustega on õpilasel juba hästi ning millistega tuleb veel tööd teha.

Uus kontseptsioon rakendub juba sügisel

Et hinnata õpilaste sügavamaid teadmisi ja oskusi ning et õpetaja saaks kogutud teavet õppetöös vahetult kasutada, plaanime tasemetööd läbi viia sügisel, oktoobris. Esimesed tasemetöö prototüübid lähevadki katsetamisele juba selle aasta oktoobris 4. ja 7. klassis. Sügisesed tasemetööd aitavad õpetajal hinnata õpilase teadmisi ja oskusi õppeaasta alguses ning neile andmetele tuginedes on õpetajal võimalik sama õppeaasta õppetegevust vajadusel muuta või kohandada.

Õpilased sooritavad edaspidi põhikoolis kolm tasemetööd: 4, 7. ja 9. klassis. Neljanda ja seitsmenda klassi alguses läbiviidava tasemetööga kontrollitakse esimeses ja teises kooliastmes omandatut ning saadud tagasi­sidele toetudes saab nii õpilane kui ka õpetaja suunata edasist õppimist-õpetamist. Kolmas tasemetöö korraldatakse üheksanda klassi lõpus.

Loodusteadusliku kirjaoskuse tasemetöö hakkab koosnema loodusvaldkonna igapäevaeluga seotud kontekstipõhistest mitmeosalistest ülesannetest. Ülesanded on probleemipõhised, eri raskusastmega ning hindavad eelkõige loodusvaldkonna kõige olulisemaid teadmisi ja uurimisoskusi. Tasemetöö viiakse läbi elektroonselt, mis aitab kaasa õpilaste digipädevuste arendamisele ja annab uudseid võimalusi ülesannete koostamiseks.

Arendustöö loodusainetes jätkub, koostöös kõrgkoolidega on väljatöötamisel tasemetöö hindamismudel.

Oleme hakanud ka õpetajatele uut lähenemist tutvustama ja tagasisidet küsima. Loodusvaldkonna välishindamise üldist suunda oleme tutvustanud geograafia- ja keemiaõpetajatele. I ja II kooliastme loodusõpetuse õpetajatele korraldame infopäevad 27. aprillil Tallinnas ja 2. mail Tartus. Tutvustame seal loodusainete välishindamise süsteemi ning eksamite infosüsteemis valminud loodusõpetuse e-ülesandeid ja koostatavaid e-ülesannete kogumikke.

Aasta teisest poolest saab kasutada uusi e-ülesandeid

Viimastel aastatel on koolielu kiiresti arenenud ja üha enam räägitakse õppekava arendamisel digipädevustest. Kui kasutame digivahendeid läbimõeldult, aitab see rikastada õppetööd, arvestada õppijate individuaalsete vajadustega ning kokkuvõttes saavutada paremaid õpitulemusi. Kui koolis võetakse kasutusele mitmekülgsem ja uute võimalustega digitaalne õppevara, peab ka hindamine sellega kaasas käima.

Uudsete e-hindamisvahendite kasutuselevõtt kuni aastani 2020 on välishindamise oluliseks prioriteediks ja e-ülesannete kasutamine kokkuvõtval ja kujundaval hindamisel peab muutuma kättesaadavaks ka tunnis kasutamiseks. Seetõttu jätkame digitaalsete ülesannete arendamist ja eksamite infosüsteemi (EIS) funktsionaalsuse parandamist. ESF-i rahastamise toel on nelja aasta jooksul  kavas  luua mitmekesiseid e-ülesannete kogusid.

Selle aasta lõpuks oleme kavandanud kokku 52 e-ülesannete kogu, mis katavad loodus- ja sotsiaalvaldkonda, matemaatikat ja keeli. Järgneval kolmel aastal jätkame uute e-ülesannete kogude arendamist.

Mai alguses alustavad Innoves tööd e-ülesannete koostajate töörühmad loodusainetes. Korraldame koolitusi e-ülesannete koostajatele, mille käigus  tutvustame EIS-i, digiülesannete koostamise põhitõdesid ning uusi suundumusi kaasaegsete ülesannete koostamisel. Septembrisse oleme kavandanud esimesed uute ülesannete katsetused.


KOMMENTAAR

Erkki Tempel

Erkki Tempel

Miina Härma gümnaasiumi keemia- ja füüsikaõpetaja Erkki Tempel:

Eelmise aasta suvel oli mul võimalus osaleda loodusvaldkonna pädevuste välishindamise kontseptsiooni väljatöötamise töögrupis. Meie eesmärk oli luua uus lähenemine loodusteaduste riiklikele tasemetöödele, mis võimaldaks mõõta õpilase arengut mitme aasta jooksul. Töögrupis leiti, et oluline ei ole mitte aineteadmiste hindamine, vaid põhirõhk peab olema loodusteadusliku kirjaoskuse kontrollimisel.

Praegused tasemetööd on enamasti ainekesksed, mistõttu on ainekesksed ka paljud loodusainete tunnid ning loodusteadusliku kirjaoskuse (loodusteaduslikud teadmised, uurimisoskused loodusteaduslikku meetodit rakendades, loodusteaduslike küsimustega tegelemist toetavad hoiakud ja väärtushinnangud) arendamisega tegeldakse vähe. Minu arvates on väga tähtis just õpilaste loodusteadusliku kirjaoskuse ning üldpädevuste arendamine. Kui tasemetöö seda mõõdab, siis suunab see ka õpetajaid tundides senisest rohkem õpilaste uurimisoskusi ja õppekavas kirjeldatud üldpädevusi arendama.

Selline uus lähenemine tasemetöödele on õpetajate jaoks ilmselt uus ning võib tekitada palju vastukaja. Kuid mõeldes õpilaste tulevikule, on uus lähenemine riiklikele tasemetöödele vajalik. Kiiresti muutuvas maailmas saavad edukalt hakkama inimesed, kes oskavad lahendada keerukaid probleeme ning kohaneda pidevalt muutuvas maailmas. Õpilased, kelle loodusteaduslik kirjaoskus on hea, seda suudavad.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!