Erakoolid: ootame valitsuses sõlmitud kokkulepetest kinnipidamist

16. mai 2016 Avalikult Haridusest - Erakoolid: ootame valitsuses sõlmitud kokkulepetest kinnipidamist kommenteerimine on välja lülitatud

Valitsuskabineti tasandil sõlmitud kokkuleppe kohaselt maksab riik 2017.–2019. a erakoolidele tegevustoetust 75% ulatuses kooli asukoha kohaliku omavalitsuse tegevustoetusest, mis teeks kogu kärpe suuruseks 2 miljonit eurot.

Kahetsusväärselt on haridus- ja teadusministeerium tänasele riigikogu kultuurikomisjoni istungile hääletamiseks välja pakkunud eelnõu sõnastuse, millega püütakse taganeda varasemast kokkuleppest. Nimelt võetakse erakoolidele makstava toetusprotsendi arvutamise baasmääraks tegelike tegevuskulude asemel kohitsetud tegevuskulude variant.

Tegevuskulude kohitsetud variandi kasutamise korral makstaks tegevuskuludest  75% asemel kõigest 50%, mis teeks kogu kärpe suuruseks juba 4 miljonit eurot ja seaks ohtu üle 6000 lapsele haridust pakkuva erakoolide toimetuleku.

Erakoolid paluvad riigikogu kultuurikomisjonil ning haridus- ja teadusministeeriumil lähtuda seaduseelnõu sõnastamisel valitsuskabinetis varem sõlmitud kokkuleppest. See võimaldab lapsi võrdselt kohelda ning jätab erakoolidele võimaluse järgnevad kolm aastat oma tegevust jätkata ning edasisi plaane teha.