Poola lasteaiad tahavad üksteisest eristuda

24. mai 2016 Jelena Ustav Tartu lasteaia Sirel direktor - Kommenteeri artiklit

„Oma silm on kuningas”, „Parem üks kord näha kui sada korda kuulda” – nii väidavad eesti vanasõnad.

Soov selles veenduda viis Tartu koolieelsete lasteasutuse juhid ja haridusosakonna ametnikud 18.–23. aprillini Poola. Oli suur huvi tutvuda sealse alushariduse korraldusega ning saada uusi mõtteid ja ideid, mida võiks rakendada ka igapäevatöös oma õppeasutuses.

Reisile eelnes suur eeltöö. Poola kolleegidele saadeti pikk kiri küsimustega, mis hõlmasid eri valdkondi, alustades lasteaiaelu korraldusest kuni pagulaste olukorrani riigis.

Vastuseid põhiküsimustele saadi lasteaia nr 287 Peeter Paan direktorilt, kes oli ette valmistanud põhjaliku esitluse, ning hiljem suures vestlusringis, kus osalesid Varssavi alusharidust kureeriv ametnik Barbara Robakiewicz ja muud linnaametnikud. Vastuvõtt oli soe ja väga sõbralik. Poola kolleegid tutvustasid Poola alushariduse hetkeseisu ning Varssavi linna lasteaiakorraldust. Poolas käivad lasteaias 3–5-aastased lapsed. Kooli minnakse kuueaastaselt. Lasteaedadesse jaotatakse lapsi linna elektroonilise andmebaasi kaudu. Süsteem on mõneti sarnane Tartu linnas toimiva hariduse infosüsteemiga ARNO. Alla 3-aastased lapsed käivad sõimes, kus on rühmas 20 last ja nendega töötab neli täiskasvanut. Sõime saab panna lapse alates 6. elukuust. Sõimejärjekorrad on pikad ja kõigile lastele kohti ei jätku. Erahoidusid toetab linn.

Lasteaias käimine on vabatahtlik, kuid aasta enne kooli on lasteaed kohustuslik. Lasteaeda saamisel on eelisjärjekorras kuueaastased, üksikvanema lapsed, paljulapselised pered, arenguliste erivajadustega lapsed ning lapsed, kelle vanemad palju töötavad.

Poola lasteaiad on avatud erinevalt, isegi alates kella kuuest. Kohalik omavalitsus pakub vanematele lasteaiateenust tasuta kuni kella 13-ni, mis näitab kogu ühiskonna hoolimist oma lastest. Edasi maksab üks tund 12 zlotti (s.o 25 eurosenti) iga lasteaias veedetud tunni eest. Sarnaselt meie lasteaiaga saab vanem teha tasaarvelduse, kui laps ei käi lasteaias, nii saavad ka kehvemal järjel olevad pered hoida lapsi kella 13-ni aias.

Peredele, kus on kolm ja enam last, on lasteaiatasu poole väiksem.

Lapsed on lasteaias väga turvatud: uksed ja väravad on lukus.

Lasteaiatasu täpseks arvestamiseks on rakendatud kaardisüsteem. Lasteaeda pääseb ainult spetsiaalse kaardi alusel, mis fikseeritakse turvasüsteemis hommikul ja õhtul, lapse lasteaeda saabumisel ja lahkumisel.

Lapse kohta nõutav pind on 2,5 m2 – seega rühmaruumid on väikesed. Eraldi magamisruume ei ole. Lõunauinak on vaid kolmeaastaste laste rühmades (1,5 t), lastele tehakse lahti magamisraamid. Lapsevanemad ise hoolitsevad voodipesu puhtuse eest. Lasteaias puudub pesuköök. Suuremad lapsed lasteaias ei maga. Nendega viiakse läbi tegevusi.

Õppetöö

Poolas on õppe- ja kasvatustöö aluseks riiklik õppekava. Lasteaedades koostatakse nii nädala-, kuu- kui ka aastaplaanid, ühiselt koostatakse oma lasteaia õppekava, mida pidevalt täiendatakse (see on oluline lasteaia juhile, kelle tööaeg on viis aastat). Kõik lasteaiad on sertifitseeritud.

Eestiga sarnaselt võivad lasteaiad valida lisaks õppekavale ka täiendavaid õppesuundi. Väärtustatakse keskkonna- ja tervisekasvatust, muusikalist ja esteetilist kasvatust ja muid valdkondi. Kokku on neid 17. Oluline on märkida, et soositakse lasteaedade omanäolisust.

Täiendava tegevuse eest lapsevanem ei maksa, v.a teatrietendused. Lastele korraldatakse mitmesuguseid ühisüritusi: piknikud, ekskursioonid jms. Kasutusele on võetud loomateraapia ja ökoturism, tutvutakse maaeluga, näiteks kuidas tehakse talus võid jne. Erivajadustega lastele on eraldi suunitlusega ja spetsiifilise võimekusega lasteaiad. Teraapia osas pakutakse nii oma lasteaia kui ümbruskonna lastele psühholoogi, logopeedi ning psühhoterapeudi teenuseid.

Poolas õpetatakse lasteaialastele võõrkeeli ja see on tasuta. Praegu õpetatakse inglise keelt alates viiendast eluaastast, kuid uue õppekava järgi, mis hakkab kehtima alates 2017. aasta sügisest, hakkavad õppima inglise keelt kõik lasteaialapsed.

Toitlustamine

Enamikus lasteaedades on oma köögid, kuid rakendatakse ka toitlustusteenuse kasutamist.

Lapsi toitlustatakse tervislikult, jälgitakse toidu kalorsust ja toiduained on naturaalsed. Ei ole lubatud maitseained, konservandid, piiratud on soola ja suhkru tarbimine.

4–6-aastaste laste päevanorm 1400 kcal. Lapsed söövad neli korda päevas: hommik, ennelõuna, lõuna ja oode. Toidupäeva maksab kinni lapsevanem. Toidupäeva maksumus on kaks eurot. Lapse lasteaiast puudumise korral tehakse tasaarvestus.

Pedagoogid

Poolas võib lasteaiaõpetajana töötada vaid koolieelse pedagoogilise kõrgharidusega, magistrikraadi omav pedagoog. Et saada erialane kõrgharidus, on vaja õppida viis aastat pedagoogilist haridust pakkuvas kõrgkoolis.

Õpetaja töötasu on seotud atesteerimise ja kutseeksamitega.

Kahe aasta järel saab tõsta kvalifikatsiooni ja palka. On selge, et selle aja jooksul saab õpetaja ise ka aru, kui talle näiteks töö ei meeldi, ja ta lahkub. Samas hingega töölolija teeb kõik selleks, et end paremini täiendada.

Süsteem on neljaastmeline ning igal pedagoogil võimalik valida endale sobiv kutseaste.

Pärast kõrgkooli lõpetamist ning aastast töötamist lasteaias sooritatakse esimese astme kinnitamise vestlus. Selle viib läbi lasteaias tegutsev komisjon eesotsas direktoriga.

Õpetaja teise astme pädevust hinnatakse pärast kahte aastat lasteaias töötamist. Õpetaja sooritab eksami haridusametis. Järgneb kaheaastane intervall, mille lõpus on võimalik tõsta kvalifikatsiooni kuratooriumis ning sooritada kutseeksam. Seega kaheksa aasta järel saavutab õpetaja maksimaalse kvalifikatsiooni ja maksimaalse võimaliku töötasu.

Pedagoogidele korraldatakse esmaabikoolitusi ja muid ametialaseid koolitusi.

Poolas on lasteaiaõpetaja puhkus 35 tööpäeva, mis on sarnane meie õpetajate 49 kalendripäeva puhkusega.

Varssavi lasteaiad

Varssavis on 18 rajooni ja nendes kokku 380 lasteaeda, lisaks eralasteaiad. On lasteaedu, kus erivajadustega lapsed on oma eakaaslastega koos rühmades, mis sarnanevad Eestis tegutsevate sobitusrühmadega, ja spetsialiseerunud lasteaiad sügava ja raske puudega lastele.

Varssavis elas 2014. aastal 1 735 477 inimest. Lasteaias käis 2013. aastal 57 587 last.

Lasteaedadest 383 kuulus KOV-ile ja 332 olid eralasteaiad ning tegutses 53 sõime. Eralasteaias on teenus kallim.

Varssavis külastatud lasteaiad olid küll vanemad ehitised (1957, 1959), kuid igati hoolitsetud ja lapsesõbralikud.

Esimene külastatud lasteaed kandis nime Peeter Paan ning oli kuue rühmaga. Igas rühmas on nimekirjas 25 last. Tegevused lastega on sarnased Eesti omadega. Päev on planeeritud nii, et tunnile tegevustele järgneb tund õues, tund vaba mängu, tund eneseteenindamisoskusteks, sh söömine. Ühe tunni kasutab õpetaja tegevuste ettevalmistamiseks.

Lasteaia direktor pidas oluliseks lastele varajast matemaatika ja loogika õpetamist. Ta näitas külalistele Saksamaalt saadud õppematerjale ja vahendeid. See valdkond tekitas suurt huvi ka Tartu direktorites. Mõned palusid saata neile metoodikat tutvustavaid materjale. Külalistele pakuti maitsta lasteaia köögis valmistatud naturaalset jogurtit, mis oli tõeliselt maitsev.

Teine lasteaed nr 16, Zaczarowany Zakatek (Võlunurgake) asus kesklinnas majade vahel vaikses sisehoovis. Pisike kahekorruseline maja mahutas neli rühma lastele vanuses 3–6 aastat. Igal rühmal oli oma nimi: punane, sinine, kollane ja roheline. Kõikidel rühmadel oli ühine garderoob. Maja eripära on lastele muusika ja tantsu õpetamine. Seintele oli välja pandud palju tänukirju ja diplomeid tantsukonkurssidel võidetud esikohtade eest. Meie külaliskäigu „jäädvustamiseks” palus lasteaia direktor jätta igaühel oma käejälg külalistelehele, mida Tartu külalised ka hea meelega tegid.

Krakówi lasteaiad

Kraków vapustas oma intelligentse vanaaegse sarmi ja võluga, ilusa ja pulbitseva vanalinnaga ning meeletu turistide arvuga.

Ka lasteaiad olid eripärased, igaüks omamoodi pärlike linna uhkes kuningakroonis.

Külastasime kaht lasteaeda: Karikakar ja Päikeselised Noodid. Pererahvas võttis meid südamlikult ja väga külalislahkelt vastu. Oli näha, et meid oodati ja püüti pakkuda parimat.

Lasteaed nr 104, Karikakar, kus olid integreeritud erivajadusega lapsed, oli viie rühmaga. Lasteaia kaks rühma olid 25 lapsega tavarühmad. Ühes rühmas oli viis erivajadusega last ja 15 tavalast (eripedagoog, kaks õpetajat ja üks abi). Üks rühm oli nn tasandusrühm. Erirühmadesse tulevad lapsed suunamisega, kuid ka erirühmade kohti ei jätku kõikidele soovijatele. Lasteaial oli oma tunnuslaul ja meile esitasid lapsed suurepärase tango!

Rühma personal on ikka 2 + 1 ja lapsi rühmas 25. Selles majas oli kuuel pedagoogil lisaeriala seoses laste erivajadustega. Kasutati mitmeid metoodikaid, näiteks Montessori metoodikat. Külalistele meeldis väga poola õpetajate oskus ja soov lastega sisuliselt tegelda. Kõik rühma töötajad aitasid, toetasid vajadusel last. Oli näha, et lapsed on julged ja enesekindlad.

Südamesse läks liikumisõpetajast noormees, kes heatujuliselt ja kaasakiskuvalt lastega tegeles.

Lasteaed nr 107, Päikselised Noodid on ehitatud 1958. a – viis rühma 125 lapsega. Eripäraks folkloor. Tartu külalistele näidati kolme rühma esituses rahvatantse Poola maakondade rahvariietes. Laste esinemine ja tantsude töötlus oli suurepärane! Kõige noorematel esinejatel rõhuasetus oli suunatud laste rütmitunde arendamisele Carl Orffi metoodika järgi. Selles lasteaias lapsed õpivad inglise keelt, teevad keraamikat, eksperimenteerivad, töötab kunstiring ja toimub õuesõpe. Tähelepanu äratas siingi asjaolu, et ka nendes kahes lasteaias olid rõivistud kõik koos ühes üsna kitsukeses ruumis. Ukse kõrvale oli nagu Varssaviski paigaldatud elektrooniline kaardisüsteem, mis märgib lapse kohalolekut või lahkumist/puudumist lasteaiast.


Tartu Midrimaa Lasteaia direktor Mall Krebstein:

  • Kui oled Poolast vaid läbi sõitnud – sa ei tea, milline võimas ja kaunis maa on see. Tekkis huvi minna Poolat veel vähemasti  nädalaks külastama …
  • Meeldis poolakate heas mõttes natsionalism ja hoiak – oma maad armastatakse ja hoitakse. Nägime seda ka laste esinemistest!
  • Poolakad hoiavad ja armastavad oma rahvuskangelasi, ehitavad mälestusmärke, tunnevad uhkust tehtu üle. Patriotism aitab väärikalt üles kasvatada uut põlvkonda. Eestlased peaksid siinkohal mõtlema ja enda sisse vaatama … Kus on meie patrioodid, keda tuua noortele eeskujuks?
  • Au sees on usk – see aitab inimest raskete olukordadega toime tulla. Nägime uusi kaasaegseid kirikuid. Igas lasteaiarühmas seinal oli ka neitsi Maarja ikoon, või ikoonist plakat.
  • Poola lasteaiad ei tunne VÕLGLASI. Kui on kolm kuud tasumata, jääd kohast ilma. Samuti eksisteerib järjekord lasteaedadesse (kolm last ühele kohale)
  • Poola lasteaiad rõhutavad eripära, nad tahavad üksteisest eristuda ja olla omanäolised.
  • Aukohal varajane keeleõpe, matemaatika-loogika, maleõpe, C. Orffi süsteemis muusikaõpe: Aga me ei näinud rühmades arvuteid!
  • Lasteaiad olid lihtsad, seest korralikult renoveeritud. Lihtsalt näitamiseks ehitatud luksust polnud kusagil. Kuskil polnud näha ka mätaskatust.
  • Köögis nägime tavalist vana pliiti, kus valmistati süüa. Rahvuslikku kapitali kasutatakse mõistlikult.

Tore ja vahva sõit oli kõigile meie direktoritele nagu sõõm värsket õhku, mis kosutab meid meie igapäevases töös.

Oli hea tõdeda, et nii eesti kui ka poola õpetajate ja juhtide mured ja rõõmudki on üsna sarnased: tegelemine vanematega, lasteaiakohtade nappus jne.

 


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!