Uuring: potentsiaalne sisseastuja hindab enim Tartu ülikooli hariduse kvaliteeti

11. mai 2016 Virge Tamme Tartu ülikooli pressinõunik - Uuring: potentsiaalne sisseastuja hindab enim Tartu ülikooli hariduse kvaliteeti kommenteerimine on välja lülitatud

TNS Emori ülikoolide maineuuring kinnitas, et juba kaheksandat aastat on Eesti mainekaim ülikool Tartu ülikool.

Kui 15–74-aastasel Eesti elanikul paluti nimetada spontaanselt üks Eesti ülikool, kõlas kõige sagedamini Tartu ülikooli nimi (90%).

Tartu ülikooli maine on tõusnud potentsiaalsete sisseastujate vanuserühmas. Uuringust selgus, et 15–19-aastaste noorte hulgas tagavad ülikooli hea maine kõrgel tasemel haridus, erialal töötamiseks vajalikud teadmised ja oskused, hariduse usaldusväärsus, head elukestva õppe võimalused ning rahvusvahelisus. Ülikoolile on väga tähtsad ka ettevõtliku vaimu, praktilise hariduse, edukate vilistlaste ja uuenduslikkuse näitajad. Keskmiselt hindasid vastanud Tartu ülikooli nende näitajate lõikes üheksa palliga kümnepalliskaalal.

Tartu ülikooli õppeprorektori Mart Noorma sõnul juhib Tartu ülikooli soov teenida võimalikult hästi Eesti riigi ja rahva huve: „Õppekvaliteedi fookuses on meil õppija arengu toetamine ning sellest lähtuvalt tehakse ka õppetööd puudutavad otsused. Järjest leviv õppijakeskne lähenemine toob kaasa õppekvaliteedi jätkuva arengu. Mul on väga hea meel, et 15–19-aastased noored, kellest varsti saavad üliõpilased, hindavad Tartu ülikooli kui oma potentsiaalset alma mater’it. Praegune tööturg vajab kõrge kvalifikatsiooni ja mitmekülgse silmaringiga oma eriala eksperte. Meie vilistlaste töökus ja edulood näitavad, et just sellise hariduse ja kogemuse Tartu ülikoolist saab.”

Õppesuundade pingerea esikohal püsivad kuuendat aastat arvutiteadused. Arvutiteaduse suunda soovitaks oma tuttaval käesoleval aastal õppima minna 32% elanikest. Järgmised neli õppesuunda – tehnikaalad, arstiteadus, ärindus/majandus ja õigusteadus – on sama kaua esiviisikus püsinud.

TNS Emori maineuuring on ülikoolide poolt oodatuim uuring, mis kajastab juba kaheksandat aastat usaldusväärselt elanikkonna arvamust Eesti ülikoolide kohta. Küsitlus viidi läbi ajavahemikus 9.–16. ja 23.–30. märts. Uuringus osales 1021 inimest vanuses 15–74 aastat.