Võistlus „Parimad õpilasuurimused eesti keele ja kirjanduse alal”

1. juuli 2016 - 1 Kommentaar

Tallinna Ülikooli emakeeleõpetuse infokeskus ootab võistlusele eestikeelseid gümnaasiumi või kutseõppeasutuse õpilaste LÜHIUURIMUSI EESTI KEELE JA KIRJANDUSE ALAL
(sh keelenähtuste ja keelekasutuse, teksti- ja stiiliuurimused, eri liiki tekstide lugemuse, lugemis- ja kirjutusharjumuste uurimused, kodukoha keelemaastiku uurimused vm ainetega haakuv).

Uurimused peavad olema teostatud 2015/2016. õa või lõpetatud ja viimistletud 2016. aasta sügisel. 2015/2016. õppeaastal koolis hinnatud uurimusi võib saadud tagasiside alusel enne võistlusele saatmist kohendada, parandada ja täiendada (st esitada uuel kujul).

Tööd tuleb saata nii köidetuna kui ka e-kujul hiljemalt 20. nov 2016 (saatmiskuupäev või postitempel)

  1. e-kujul Kristiina Ranne aadressil  kristiina.ranne@tlu.ee
  2. köidetuna aadressil

EÕIK ÕPILASUURIMUSTE VÕISTLUS
Tallinna Ülikool, humanitaarteaduste instituut
Narva mnt 25/29
10120 Tallinn

Parimatele autasud. Peapreemia 400 eurot.
Konsultatsioonid meili teel, küsimused palume saata kristiina.ranne@tlu.ee (pealkirjaks EÕIK UURIMISTÖÖDE VÕISTLUS)