Euroopa haridusinspektorid arutavad õppeasutuste hindamise üle

14. sept. 2016 HTM - Euroopa haridusinspektorid arutavad õppeasutuste hindamise üle kommenteerimine on välja lülitatud

Homsel rahvusvahelisel haridusinspektorite konverentsil tutvustavad Eesti, Soome, Holland ja Taani järelevalve ja õppeasutuste hindamise kogemusi. Samuti arutatakse, milliseid andmeid eri riikides koolide mõõtmiseks kogutakse, palju neist avalikustatakse ning kuidas kasutatakse.
Konverentsi esimeses osas tutvustatakse Eesti haridust OECD riikide võrdluses, selgitatakse, kuidas PISA tulemusi Eestis hariduse arendamisel kasutatakse, ja antakse ülevaade Eesti koolide järelevalvesüsteemist ning andmetest, mida õppeasutuste tulemuslikkuse hindamisel kasutatakse. Eraldi räägitakse uuest koolimõõdikust – gümnaasiumi panusest õpilase edasijõudmisesse.
Konverentsi teises ja kolmandas osas räägivad Soome, Taani ja Hollandi esindajad, kuidas tagatakse nende riikides hariduse kvaliteet. Soome on rahvusvaheliselt tuntud hea hariduse ning kõrgete õpitulemuste poolest, kuid järelevalvet nemad õppeasutustes ei tee. Holland ja Taani jagavad riskipõhise hindamise kogemusi. Samale süsteemile on üle minemas ka Eesti.
Konverentsil osaleb sadakond haridusinspektorit 21 Euroopa riigist.
Konverents toimub homme, 15. septembril algusega kell 9 Tallinnas Nordic Hotel Forumis. Konverentsi töökeel on inglise keel.
Konverentsi kava