EHL kinnitas nelja aasta eesmärgid

11. nov. 2016 Reemo Voltri EHL-i juhatuse esimees - 2 kommentaari
Reemo Voltri

Reemo Voltri

Nagu juhatuse liikmete erinevast taustast näha, tahame edaspidi veel olulisemal määral tegeleda kõigi haridusgruppidega: alus, üld-, kutsehariduse ning tugipersonaliga.

Eesti õpetajate esindusorganisatsioon Eesti haridustöötajate liit (EHL) pidas 28. oktoobril üldkoosolekut. Üldkoosolek on meie õpetajate esindusorganisatsiooni kõrgeim organ, mis kutsutakse kokku iga nelja aasta tagant.

Volikogu koosolekul valiti uus juhatus. Juhatuse esimehena jätkab Reemo Voltri, aseesimehena Aleksandr Tiidemann ja juhatuse liikmed on üldhariduse esindajad Karin Klemmer ja Kersti Kaldmäe, erikoolide esindaja Signe Stern, lasteaedade esindaja Reet Lepp ning kutsehariduse esindaja Ulvi Noor.

Toimunud üldkoosolekul analüüsiti viimasel neljal aastal tehtut ning seati eesmärke järgmiseks neljaks aastaks.

Eesti haridustöötajate liidu peamine eesmärk on tagada Eestis jätkuvalt väga hea hariduse kättesaadavus. Selleks peab õpetajaamet olema ühiskonnas väärtustatud nii vaimselt kui ka majanduslikult.

Suurendada tuleb noorte osakaalu õpetajaskonnas ja õpetajate pealekasvu ning tagada tugipersonal kõigis haridusastmetes. Et saavutaksime peamise eesmärgi, kinnitas üldkoosolek konkreetsed eesmärgid, millest järgnevatel aastatel oma tegevust planeerides lähtume.

Olulisimad eesmärgid

Õpetajate töötasu miinimumi tõstmine aastaks 2019 vähemalt võrdseks riigi keskmise töötasuga, nii et õpetajate keskmine töötasu võrduks kõrgharidusega töötajate keskmise töötasuga. Selle eesmärgi täitmiseks peame osalema aktiivselt palgaläbirääkimistel ja vajadusel olema valmis kasutama survemeetmeid. Lisaks on oluline, et nii me ise – õpetajad – kui ka kogu ühiskond teadvustaks õpetajaametit kui kõrgharidusega spetsialisti oma.

Riikliku kollektiivlepingu sõlmimine kutseharidussektoris (fikseeritud töötasu miinimum, tööaeg jm). Selle saavutamiseks peame kõigepealt looma EHL-i sees toimiva kutsehariduse nõukogu, kuhu kuulub igast kutsehariduskeskusest usaldusisik.

Nõukogu loob õpetajate arvamuste põhjal ülevaate olulistest probleemidest kutseharidussektoris ning seejärel saame alustada läbirääkimisi haridus- ja teadusministeeriumiga (HTM) kutseharidust hõlmava kollektiivlepingu sõlmimiseks.

Riiklikud kollektiivlepingud koolieelsete lasteasutuste (KELA) ja huvikoolide sektoris (fikseeritud töötasu miinimum, tööaeg jm). Sarnaselt kutseharidusega loome EHL-i sees alushariduse nõukogu, milleks loodame teha tihedat koostööd lasteaednike liidu ja alusharidusjuhtide ühendusega. Nimetatud nõukokku hakkab kuuluma igast liikmesorganisatsioonist üks lasteaiaõpetajate esindaja.

Kõigepealt võtab nõukogu lasteaiaõpetajate mured-probleemid kokku ja siis alustab EHL koostöös liikmesorganisatsioonidega läbirääkimisi KOV-liitude, ministeeriumi ja vajadusel üksikute kohalike omavalitsustega, et leida parimad lahendused probleemide lahendamiseks.

Vähendada õpetajate töökoormust ja see riigi tasandil kokku leppida. Eesmärgi täitmiseks peame põhjalikult analüüsima hetkeolukorda, kasutades meie enda organisatsiooni võimekust, aga ka ministeeriumi läbi viidud ­uuringut tööaja ja selle kasutamise kohta ning tegema tihedat koostööd koolijuhtide ühendustega. Peame kõigil tasanditel teadvustama uuenevast õpikäsitusest tulenevat õpetajatöö ajakulu tõusu ja individuaalse lähenemise olulisust.

Õpetajaameti väärtustamine, ­EHL-i väärtustamine partnerina.

Et õpetajaamet oleks atraktiivne, peame meie, õpetajad, seda ka ise väärtustama ja teadvustama oma töö olulisust. Selle kaudu tõuseb õpetajaameti väärtus kogu ühiskonnas.

Peame tutvustama kogu ühiskonnas, sh õpetajatele, aga eelkõige tööandjatele ja nende liitudele EHL-i kui organisatsiooni muutuvat rolli: partner, mitte vastanduja.

EHL tahab edaspidi veel rohkem kaasa rääkida ja olla partner kõigis õpetajatööd ja haridust puudutavates küsimustes nii haridusasutuses, KOV-i kui ka riigi tasandil.

Liikmeskonna informeerituse/kaasamise suurendamine. Õpetajad peavad olema informeeritud nii oma esindusorganisatsiooni EHL-i tegevusest kui ka kogu haridussektoris toimuvast.

Tugipersonali kättesaadavuse taotlemine. Viime liikmeskonnas läbi ­uuringu tugipersonali kättesaadavuse kohta kõigis haridusasutuse tüüpides. Vastavalt uuringu tulemustele taotleme riiklikult ja KOV-i tasandil muutusi, et tugipersonal oleks õpilastele ja õpetajatele igal pool kättesaadav.


Esindatus on vajalik

Haridustöötajate üldkoosolekul esinenud minister Maris Lauri sõnade kohaselt väärtustab valitsus haridust ja selle tõenduseks pidavat olema õpetajate prognoositav palgatõus 4,6% (samal ajal kui riigi keskmine palk tõuseb 5,5%).

Lisaks ministrile esines üldkoosolekul haridus- ja teadusministeeriumi õpetajaosakonna juhataja Kristi Mikiver, kelle teema oli õpetajaameti väärtustamine Eestis. Ta tutvustas ministeeriumi tellitud TNS Emori läbi viidud uuringu tulemusi, mis näitasid õpetaja suhteliselt head positsiooni Eestis, kui palk kõrvale jätta. EHL on ministeeriumile partneriks järgmistel aastatel teavitus- ja koolitusprogrammide läbiviimisel just õpetajaameti väärtustamise teemadel.

Oleme viimase nelja aasta jooksul rääkinud kaasa elukestva õppe strateegia väljatöötamisel ja mitmete seaduste muutmisel, omades selleks vajalikku kompetentsust, kuna EHL-s on tööl täiskohaga jurist.

Igal aastal oleme olnud palgaläbirääkimiste algatajad ning oluline partner nii riigi, KOV-i kui ka haridusasutuse tasandil. Loomulikult käib igapäevane töö oma liikmete nõustamisel, abistamisel ning ka koolitamisel.

Lisaks nimetatud tegevusele oleme saanud pakkuda oma liikmetele mitmeid soodustusi: soodusleping suurima tanklaketiga Olerex, õnnetusjuhtumi kindlustus meie liikmetele ERGO-s, kõigile liikmeile ITIC-kaart, ja seda loomulikult liikmemaksu sees.

Üheskoos suudame!

Üldkoosolek kinnitas EHL-i volikogu, mis käib koos kolm korda aastas ja kuhu kuuluvad EHL-i 17 liikmes­organisatsiooni esindajad ning mis on üldkoosolekute vahelisel ajal juht­organiks.

Meie, õpetajad, ei saa loota, et keegi teine seisaks meie õiguste ning jätkuva väga hea hariduse kättesaadavuse eest Eestis. Peame koonduma, et meie arvamusega arvestataks.

Riigis on käsil valitsuse vahetus. Peame näitama haridust olulise küsimusena järgmise valitsuse jaoks. Meid võetakse paremini kuulda, kui oleme koondunud õpetajate esindusorganisatsiooni EHL.

EHL-i volikogu koosolekul arutasime põhjalikult töötasu punkti täitmise võimalikkust meie eesmärkides. Volikogu leidis, et peame seisma oma õiguste eest otsustavamalt ning ilmselt tuleb järgmise aasta alguses selleks ka konkreetsemalt tegutseda.

Eesti õpetaja, mine oma esindusorganisatsiooni EHL leheküljele ehl.org.ee ja liitu oma esindusorganisatsiooniga! Koos anname panuse jätkusuutlikku haridusse ja väärtustatud õpetajaametisse Eestis

EHL on teatavasti õpetajate ametiühingute liit, mis tegeleb eelkõige oma liikmete huvide eest seismisega, kuid laiemalt kogu haridusproblemaatikaga Eestis. Meie liikmeskonnas on esindatud nii alusharidus, üldharidus kui ka kutseharidus. Sellest tulenevalt tegeleb EHL kõigi valdkondade probleemidega.


2 kommentaari teemale “EHL kinnitas nelja aasta eesmärgid”

 1. Allar Veelmaa ütleb:

  Tere!

  EHL-i tegevuseesmärkidest ja suundadest saan aru. Aga miks on meil veel monstrum nimega Õpetajate Liit?

 2. Peep Leppik ütleb:

  Jõudu tõõle, EHL!

  Mõistan samuti EHLi tegevuseesmärke, kuid ÜKS NÕUDMINE tuleb kindlasti veel lisada – HARIDUSAMETNIKE ARVU OLULINE JA KIIRE VÄHENDAMINE! Vaadake ise internetist –
  * Ministeeriumis ca 300 inimest,
  * Archimedeses üle 200,
  * Innoves üle 400 (!)
  * Teadusagentuuris üle 100 inimese jne.
  Need (üle tuhande – koolikauge – tõõtaja) lähevad hommikuti tõõle ja mõtlevad õpetajate jaoks paratamatult “midagi välja”…

  Aga kolleeg Allar VEELMAA,
  kas Te tõesti veel ei tea, et PRAEGUNE Õpetajate Liit on samuti haridusministeeriumi palgal – et pisutki “tasakaalustada” EHLi tegevust?

Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!