Emakeeleõpetuse sõber on Kristiina Ehin

11. nov. 2016 Eesti emakeeleõpetajate selts - Emakeeleõpetuse sõber on Kristiina Ehin kommenteerimine on välja lülitatud

EES annab seitsmendat korda välja emakeeleõpetuse sõbra aunimetuse.
Nimetatud tiitel määratakse tunnustusena füüsilisele või juriidilisele isikule, kelle põhitegevus ei ole seotud emakeeleõpetusega, kuid kes oma avalikes esinemistes on väärtustanud eesti keelt, emakeeleõpetust Eestis ja toetanud seltsi eesmärke. Aunimetusega kaasneb auaadress ja meene.

EESi juhatus otsustas 1. novembril, et emakeeleõpetuse sõbra tiitel omistatakse Kristiina Ehinile, kelle aus ning puudutav luule- ja proosakeel äratab lugejas helluse, empaatia, inspiratsiooni  ja loomingulisuse. Kristiina Ehin on oma sõna jõuga õpilastesse külvanud loovuse väljakutset ja loomisindu, kirjutamiskunstis osalemise julgust. Tema mõtte- ja sõnateod lähevad korda nii eesti keele õppijaile kui ka õpetajaile.

Aunimetus antakse üle 11. novembril Tartus emakeeleõpetajate seltsi sügispäevadel.

Varem on emakeeleõpetuse sõbra aunimetuse saanud Ülo Vooglaid, Kaja Kärner, Mari Tarand, Toomas Hendrik Ilves, Märt Treier ja Fred Jüssi.