Sisulised ettevalmistused demineerijate koolitussüsteemi loomiseks Ukrainas on alanud

2. nov. 2016 Sisekaitseakadeemia - Sisulised ettevalmistused demineerijate koolitussüsteemi loomiseks Ukrainas on alanud kommenteerimine on välja lülitatud

Sel nädalal külastab Eestit Ukraina delegatsioon, et alustada sisuliste ettevalmistustega sisekaitseakadeemia ja päästeameti ekspertide koostöös läbiviidava ning välisministeeriumi rahastatava arengukoostöö projekti elluviimiseks. Projekti tulemusena alustab Lvivi riikliku turvateaduste ülikoolis õppetööd inseneri- ja demineerimistööde õppetool, koostöös luuakse humanitaardemineerimisalane koolitussüsteem ja viiakse läbi koolitusi.

Visiidiga saab alguse sisuline töö ja koolituste ettevalmistus. Esimesed kohtumised toimusid sisekaitseakadeemia päästekolledžis Väike-Maarjas, kus külalistele tutvustati nii kolledžit kui kohapealseid õppetingimusi. Pikemalt arutati õppekava ja pilootkursuse korraldusega seotut. Külastati demineerimiskeskust, kohtuti Lääne-Eesti ja Põhja-Eesti pommigrupi demineerijatega ning keemia- ja kiirgusohutuse spetsialistidega.

Täna, 2. novembril, külastati välisministeeriumit, et anda ülevaade projekti senisest tegevusest ja tutvustada edasist tegevuskava. Visiidi tulemusena on osapooled kokku leppinud, milline võiks Lvivi riikliku turvateaduste ülikooli õppekava olla ja millal toimub pilootkursus Eestis.