Selgusid aasta hiiesõbralikud teod

4. dets. 2016 Madis Arukask Hiite Maja SA nõukogu esimees - Selgusid aasta hiiesõbralikud teod kommenteerimine on välja lülitatud

Hiite Maja sihtasutus tunnustas 3. detsembril Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimunud tänusündmusel kokku kümmet eraisikut, kodanikuühendust, loomingulist kollektiivi ja asutust, kes on paistnud silma hiiesõbralike tegudega. Tunnustamist leidnud tegude hulgas on hiiepaiga ja püha allika kaitsmine, hiieretkede korraldamine, ristipuude kaardi koostamine, pühapaikade kaardistamine ja tutvustamine, hiie mõjus kujutamine mängufilmis, hiiteteemaline teatrietendus ja hiiekoolide algatus.

Hiiesõbralike tegude tunnustamisega soovitakse edendada pühapaikade väärtustamist ja hoidmist Eestile omasel loodus- ja kultuurimaastikul.

Hiiesõbralikud teod 2016

MTÜ Animäe Kaitseks – Harjumaal Saku vallas Tõdva külas asuva Animäe hiiepaiga kaitsmise eest.

Marek Laimets – looduslikke pühapaiku ja nendega seotud pärandit tutvustavate rännakute korraldamise eest.

Helen Kooviste ja Audevälja arenduskeskus – Harju maakonna Padise valla Audevälja Ohu allika hoidmise eest.

Ettevõtluse Arendamise SA turismiarenduskeskus – pühapaikade tutvustamise eest inglise keeles.

Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo – ristipuude veebikaardi valmistamise eest.

Kammerkoor Flora – Harjumaa pühapaikade kontsertretke korraldamise eest.

Pärnu nukuteater – hiiepärimust tutvustava etenduse „Pärnad pühad hiielised” lavastamise eest.

Tallinna Gaia kool – hiiekoolide liikumise taastamise eest.

Veiko Õunpuu ja filmiühistu – mängufilmis „Roukli” hiiepaiga mõjusa kujutamise eest.

Ülo Ormus – Türi ja Väätsa valla pühapaikade kaardistamise ja tutvustamise eest.

Aastatel 2010–2015 on tunnustuse pälvinud 46 hiiesõbralikku tegu. Vaata lähemalt siit.