Haridus- ja teadusministeerium toetab noorteühinguid ligi poole miljoni euroga

20. veebr. 2017 HTM - Haridus- ja teadusministeerium toetab noorteühinguid ligi poole miljoni euroga kommenteerimine on välja lülitatud

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps kinnitas noorteühingute aastatoetuse saajad ning toetuste suurused, tänavu saab riigieelarvest toetust 18 noorteühingut ja toetuste kogusumma ulatub pea poole miljoni euroni.

Noorteühingud esitasid taotlused ministeeriumile eelmise aasta detsembris. Taotluste hindamise järel otsustati sel aastal toetada 18 üleriigilist noorteühingut: B. G. Forseliuse seltsi noortekogu, Eesti breiktantsu liit, Eesti gaidide liit, Eesti noorte naiste ja noorte meeste kristlike ühingute liit, Eesti noorteühenduste liit, Eesti noorte tantsu ühing, Eesti skautide ühing, Eesti tänavaspordi liit, Eesti väitlusselts, Eesti õpilasesinduste liit, Eesti üliõpilaskondade liit, mittetulundusühing Avatud Vabariik, mittetulundusühing Tegusad Eesti Noored, mittetulundusühing Urban Style, mittetulundusühing YFU Eesti, noorteühendus ELO, noorteühing Eesti 4H, noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis.

Aastatoetuste kogusumma on 488 541 eurot.

Alates 2017. aastast on noorteühingute aastatoetuste saamise tingimus ühingute tegevuse seotus noortevaldkonna pikemaajaliste riiklike eesmärkidega ning toetust on võimalik taotleda ka kaheks aastaks.

Vastavalt noorsootöö seadusele võivad noorteühingu aastatoetust taotleda noorteühingud, millel on vähemalt 500 liiget ja mis tegutsevad vähemalt kolmandikus maakondades. Noorteühingutel on oluline roll noorte kaasamisel ja noorte ees seisvate väljakutsetega tegelemisel.