Kaarel Tarandi kirjaviga

3. veebr. 2017 Jevgeni Ossinovski tervise- ja tööminister - 8 kommentaari

Jevgeni Ossinovski

Läinudnädalases Õpetajate Lehes heidab kolumnist Kaarel Tarand minu suunas hulgaliselt hurjutavaid loosungeid: rahva tervise eest vastutav minister on tema meelest üks järjekordne karskuspoliitik, kelle silmis terendab alkoholivaba Eesti ning kes poliitilist omakasu taga ajades veab läbi uurimata ja kaalutlemata alkoholipoliitikat (Kaarel Tarand „Ossinovski viinaviga”, ÕpL 27.01).

Mõistagi ei meeldi karmim alkoholipoliitika alkoholiga seotud ärihuvidele ja sellega seotud inimesed on korduvalt kasutanud poolikuse, põhjendamatuse jne retoorikat. Nende mure on mõistetav, kuid on kahju, et ka Tarand on sattunud nende tööriista rolli. Lennukad kolumnid on vahvad, aga asjatundmatud seisukohad tõsisel teemal seda ei ole. Hea, et kolumnist tunnistab vähemasti, et alkoholi liigtarvitamisest sündiv kulu inimesele, tema lähedastele ja ühiskonnale tervikuna on hiiglaslik.

Pean autorit mitmeski aspektis kurvastama ja parandama. Alustan elementaarsemast, pärast pooltteist aastat kestnud arutelusid valitsusest riigikokku saadetud alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõust. Iga kirjatähte tundev inimene saab seda lugedes aimu eelnõu eesmärgist: mitte keelata müük ega hävitada „inimeste aastatuhandeid väldanud suhe alkoholiga” (cit. Tarand), vaid vähendada alkoholi nähtavust avalikus ruumis ning piirata kättesaadavust ja reklaami. Tõenduspõhiselt, mitte huupi pakutuna vähendab see oluliselt alkoholitarbimist ja sellest tulenevaid tervisekahjusid.

Käes on teine aeg

Kui eelnõu esimesed meetmed, nähtavus ja kättesaadavus, aitavad muuta alkoholisõltlaste ja enda alkoholitarbimist piirata soovijate käitumisharjumusi, siis reklaamipiirangud avaldavad neist olulisimat mõju lastele ja noortele. Jah, atraktiivsete ja muretut elu lubavate reklaamide aeg on otsakorral ning ammu on aeg alkoholireklaam sarnaselt tubakatoodete reklaamidega tänavapildist kaotada.

Niisamuti on mõistlik reklaam keelustada sotsiaalmeedias, just nagu seda tegi tarbijamängude ja viirusturundusega enam kui aasta eest edukalt Soome.

Kõik uuringud näitavad, et reklaamidel on väga suur roll kõigi inimeste, aga eriti noorte hoiakute kujundamisel. Viimati juhtis sellistele uuringutele tähelepanu rahvusringhäälingu teadusportaal novaator.err.ee, avaldades artiklis „Alkoholireklaam tõesti tõukabki noored purjutama” kokkuvõtte 12 uuringu andmetele tuginevast ülevaateartiklist, mis toob selgesõnaliselt välja: leiti positiivne seos alkoholireklaamiga kokku puutumise ja alkoholitarbimise vahel – teisisõnu tarbisid alkoholireklaamist mõjutatud noored rohkem vägijooki.

Tunnustatud eelnõu

Kipun end kordama, kuid loodetavasti saab see nii selgemaks: eelnõu, millele on eelnenud aastatepikkune ja partneriterohke töö alkoholipoliitika rohelise raamatuga ning mille valmimisel on arvesse võetud kümneid rahvusvahelisi uuringuid ja teiste riikide kogemust, ei ole „ebaküps ja poolik paber”.

Seda eelnõu on tunnustanud nii Euroopa alkoholireklaami monitooringu keskuse (EUCAM) teadlased, Euroopa alkoholipoliitika allianss Eurocare, Põhjamaade ja Baltikumi alkoholi- ja narkopoliitika võrgustik Nordan ning Euroopa, eriti Põhjamaade terviseministrid. Viimased usuvad, et Eesti eeskujul on aeg küps ka üleeuroopalise uue alkoholistrateegia järele. Kõigi nende heakskiidu põhjusi pole raske ära arvata – tegu on ühe tõenduspõhisema poliitikaga üldse. Olen nõus, et tõenduseta ja populistlikele poliitikatele tulebki osutada, kuid alkoholipoliitika sellesse loetellu ei kuulu.

Täpsustan ka artiklisse maitseks riputatud Oxfordi ülikooli evolutsioonipsühholoogide uuringust tehtud järeldusi, millega artikli autor soovib põhistada alkoholitarbimise kasu inimsuhetele. Seda uuringut tasub lugeda pisut põhjalikumalt, sest selle autorid möönavad kokkuvõttes: mõõdukas alkoholitarbimine võib (sic!) aidata kaasa olemasolevate suhete säilitamisele – ehk sõpradega koos on ilmselt tore napsu võtta –, kuid uusi püsivaid suhteid alkoholiuimas ei looda. Lausjoomarlus aga ei aita sõprus- ja peresuhete püsimiselegi kaasa.

Loodan, et Tarand suudab tulevikus kirjavigu vältida.


8 kommentaari teemale “Kaarel Tarandi kirjaviga”

 1. Valgustaja ütleb:

  Jevgeni.
  Kõik see, millega üritad tegeleda, võib olla õige, võib olla ka mitteefektiivne.
  Sa pole kordagi viidanud alkoholismi( narkomaania) põhjustele.Minu arvates on need põhjused vägagi selged.Need võivad olla genetilist päritolu, võivad olla ka sotsiaalsest olukorrast tingitud. Viimasel ajal isegi vastuolulistest ühiskondlikest probleemidest tingitud ängidest.
  Reklaami piiramine ja alkoholi hinna tõstmine ei kõrvalda selle tarbimise põhjusi.Võitlus tagajärgedega ei anna kunagi tulemusi.
  Meil on ignoreeritud tõsiasja, et alkoholism on haigus .Ja et sellel on põhjused. Ja et ainult põhjuste kõrvaldamine võib anda tulemusi.Praeguse seisuga jäetakse abivajaja üksinda kurjategija staatusesse.
  Poliitikud ja tootjad lepivad niikuinii kokku, et ühed saaksid kasumit, teised täidaksid oma seadustega eelarvet.Haige inimene ei vääri nende tähelepanu.

 2. Luule ütleb:

  Pooldan igati Teie seisukohti. Mistahes protsesside , sealjuures ka haiguste ravil ja suunamisel on oluline esmalt saada diagnoos ja salle põhjused, muidu on see vehkimine on pigem nagu tulle hagu lisamine.Ka nagu ka arsti arvamine, et olete vana ja/või haige, ei tule hoopiski ravis kasuks. tekitab hoopis pahameelt, vastasseisu.

 3. v. Parve ütleb:

  Ministril on õigus ja ka mitte! Probleem on vaja lüüa mitmeks.
  Joodikluse vähendamise võtmeks on alkoholi kallis hind. Teismelised ei hakka puskarit ajama ega süütevedelikku jooma, kui neil alkoholi jaoks raha napib.
  (Vanad joodikud joovad, kuni on surnud. Neile ei tähenda reklaam vähimatki, sest seda, mida nemad tarbivad, ei reklaamita tv-s kunagi. Nad surevad ja alles surm lahendab nende(ga) probleemid.)
  Kuid minister on valitsuse liige, mis vaatab alkoholimaksutulu kui olulist riigikassa tuluallikat. Niisiis ei saa alkoholi hinda tõsta – ilma Läti kaasabita jne edasi läände. Selles olukorras ongi reklaami ja kättesaadavuse ründamine jõukohane tegevus. Ei saa ette heita, kui ta seda teeb, ehkki see on kui kanda veidi tihedama sõelaga veidi paksemat vett.
  Uuringud aga saavad ja annavad tulemuse, mis uuringut kavandades ette on nähtud ja ennustatud…

 4. v. Parve ütleb:

  Valgustaja Jevgenile: “Meil on ignoreeritud tõsiasja, et alkoholism on haigus. Ja et sellel on põhjused. Ja et ainult põhjuste kõrvaldamine võib anda tulemusi. Praeguse seisuga jäetakse abivajaja üksinda kurjategija staatusesse.”

  Valgustaja jätab ütlemata, et on haigused, mis on nakkused, on need, mis on väljaravitavad nakkused, aga on ka need, mis on ravimatud nakkused, ja millega tuleb ise oma elu ära elada pidevalt võideldes. Minister tegeleb ühte liiki nakkusallika kõrvaldamisega.
  Hilistagajärgedega ei saa reklaami kaudu tegelda, vaid on vaja arsti ja psühholoogi. Kuid iial ei saa ühelgi maal olla nii palju arste ja psühholooge, kui on vaja alkoholi kütkeis inimeste joomapõhjustega tegelemiseks. Esimene tegeleja olgu isik ise ja teine võiks olla kogukonnapõhine kaasteeliste rühm.

 5. Luule ütleb:

  Olen arvamisel, et terviseminister peaks ja saab vaadelda probleeme ja lahendusi, kaasaarvatud meditsiinilisi, hoopis avaramalt kui ainuüksi riigikassa täitmise või alkoholi tarvitamise piirangute ja kättesaadavuse seisukohalt. Meenub, et Rootsi parematel aegadel olid alkohoolikud linnapildist kõrvale juhitud ja oma “vajaliku ” pudeli said kätte tasuta ning kõrvaltänavatelt. Aga muidugi on selline lahendus ka kahtlase väärtusega. Mis puutub aga haiguste klassifikatsiooni, siis peale nakkuste on veel traumad, vaimuhaigused geneetiliselt pärilikkusega seotud (suuresti ka “alkoholi-talumatus”, vähktõbi jne. Tervis on siiski lai teema. Ja sellega tegeleb ühiskonnas väga suur osa haritud inimesi, küllap ka teadusilm.

 6. Peep Leppik ütleb:

  Teil on õigus, Valdar Parve!

  Alkoholism pole nakkushaigus ja geneetikat on seal vaid niipalju, et mõnel kujuneb SÕLTUVUS kiiresti, mõnel peaaegu mitte. Igast normaalsest kodust ja normaalsest koolist tulnud inimlaps PEAKS ju 21.sajandil TEADMA sõltuvuse tekke OHTE koos tagajärgedega…
  17-18-aastased õpilased tegid pärast minu perekonnaõpetuse tunde suuri pingutusi (enesekasvatus!) suitsetamisest ja alkoholi pruukimisest vabanemiseks, kui märkisid oma analüüsides, et see on VÄGA RASKE (!), lisades etteheitvalt – miks küll kodu ja eelmine kool(!) seda kõike lubasid?
  1999.a. tuli meie kooli uus direktor, kes kuulutas koolis (vanem aste) suitsetamise lubatuks (moodsust ihkavaid jobusid on ju alati!). Tulemuseks – suitsetamise oluline laienemine õpilaste hulgas (koos sõltuvusega).

  Sõltuvusainete puhul on iga pisike samm piirangu suunas teretulnud… Ja laste-alaealiste probleemid erinevad täiskasvanute omadest.

 7. Luule ütleb:

  Väike vihje. Alkoholi taluvus ja/või selle mürgisus sõltub alkoholi lagundava ensüümi alkoholi-dehüdrogenaasi sünteesist kehas geenide kontrolli all. Selle protsessi määravad ära nii maos kui maksas nimetatud ensüümi olemasolu ja aktiivsus, selle puudumisel on alkohol aga üliohtlik mürk. Oluline on teada, et enamikul naistel on selle ensüümi aktiivsus 2-4 korda väiksem kui meestel, samuti kõigub see ka meestel. Sellega on seletatav naiste ja ka paljude meeste alkoholitaluvuse nõrkus ja see on seoses taas pärilikkusega. Et juba vanaisa, siis isa, ema ja noh, siis võib juhtuda et ise ka. Sellest ahelast tuleb end teadlikult välja vedada. Tõsi, meestel on mõttetu joodud alkoholikogustega kiidelda. Magu võtab enda kanda suurema osa , aga varsti jõuab järg ka maksani. (orgaanilise keemia õpik gümnaasiumile 2002).
  Tõesti, ebapädevad õpetajad võivad kasu asemel koolis kahju tekitada.

 8. […] Möödunud nädalal heitis Õpetajate Lehe kolumnist Kaarel Tarand minu suunas hulgaliselt hurjutavaid loosungeid: rahva tervise eest vastutav minister on tema meelest üks järjekordne karskuspoliitik, kelle silmis terendab alkoholivaba Eesti ning kes poliitilist omakasu taga ajades veab läbi uurimata ja kaalutlemata alkoholipoliitikat, kirjutab tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski (SDE) Õpetajate Lehes. […]

Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!