Eesti Pagulasabi ja Tartu ülikooli eetikakeskus ootavad rändelugusid

27. märts 2017 - Eesti Pagulasabi ja Tartu ülikooli eetikakeskus ootavad rändelugusid kommenteerimine on välja lülitatud

Eesti Pagulasabi ja Tartu ülikooli eetikakeskus koguvad 17. aprillini rändetaustaga inimeste, nii võõrsil elavate eestlaste kui ka Eestis viibivate välismaalaste isiklikke rändega seotud lugusid. Rändelugusid kogutakse õpetajatele mõeldud rändeteemalise plakatikogumiku koostamiseks.

„Me soovime luua Eesti koolidele uut metoodilist vahendit, mis oleks õpetajatele toeks kooliõpilastele rändetemaatika selgitamisel,” selgitab projektijuht ja Eesti Pagulasabi juhatuse liige Ingi Mihkelsoo. „Valmiv vahend kajastab ühelt poolt põhjuseid, miks inimesed oma kodumaalt välja rändavad, ning teisalt seda, kuidas sisserändajad või nende järeltulijad end uues ühiskonnas tunnevad ja oma identiteeti lahti mõtestavad,” lisab Mihkelsoo.

Huvitavad ja kaasahaaravad lood rändajate elust võiksid puudutada järgmiseid teemasid:
– olulised sündmused, mis mõjutasid seniselt kodumaalt lahkuma,
– kuidas uus kodumaa välja valiti või kuidas just sinna satuti,
– kuidas tuntakse end sisserändajana uuel kodumaal – mis on seal kummaliselt teistmoodi, millest võõrsil elades puudust tuntakse,
– mis tunne on elada teises riigis, kus sinu emakeel/kultuuritaust/usk/nahavärv on erinev,
– miks ollakse otsustanud igaveseks uuele kodumaale jääda,
– või hoopis vastupidi – miks kahetsetakse tehtud valikut või vähemalt kaalutakse tulevikus kodumaale naasmist/ mõne uue riigi väljavalimist? Mis otsuse tegemist takistab?

Kuni 20-lauselisi lugusid eesti, inglise või vene keeles oodatakse 17. aprilliks aadressil ingi@pagulasabi.ee.

Laekunud rändelugudest valitakse välja kümme parimat, mida kasutatakse inspiratsiooniks õpetajatele suunatud rändeteemaliste plakatite loomisel.

Loe lähemalt Eetikaveebist