Hindamine on asendamatu

24. märts 2017 Maie Tuulik kasvatusteadlane - 12 kommentaari

Maie Tuulik

Väide, et õpilaste teadmisi ja oskusi ei ole vaja hinnata, lähtub täiskasvanu loogikast. Lapse puhul on esmatähtis tegevust kinnistada ning just sellega arengut stimuleerida.

Paljud uuringud on tõestanud juhusliku ja ebaregulaarse kinnistamise ebaefektiivsust. Nii sõnaline kui ka numbriline hindamine on hindamise vormid, mis ei välista teineteist. Kes meist poleks tundnud rõõmu heast hindest, mis sõna otseses mõttes tiivustas? Kes meist ei meenutaks tänuga just neid õpetajaid, kes sundisid õppima (ja tegime seda sageli just hirmust halva hinde ees)?

Hindamine on nii õpilase kui ka õpetaja töös asendamatu. See aitab orienteeruda oma võimetes ja oskustes. Hindamise puudumine desorienteerib õpilast. Tagajärg on ebakindlus ja eesmärkide ähmastumine. Hindamise puudumisel hakatakse tagasisidet otsima ebaolulistes detailides (õpetaja miimikast, žestidest, intonatsioonist), sest õpilane on teadmatuses oma tegevuse tulemuslikkusest.

Hindamisel on märkimisväärne isiksust kujundav jõud väärtuste omaks võtmisel ja enesehinnangu vormimisel. Hindamine on iga inimese tunnetusprotsessi osa: koos faktide, nähtuste ja sündmuste teadasaamisega me selekteerime, tähtsustame, väärtustame neid.

Eesti hariduse teenäitaja ja meie riigi vormija Peeter Põld oli kindel, et numbrilise hindamiseta pole edukas koolitöö võimalik. Tsiteerin: „Numbrite süsteemi koolis hoiab püsti ennekõike kontrollitarvidus. Numbrid on niihästi lapsevanematele ja lastele kui ka õpetajatele ja koolivalitsusele abinõuks saada pilti sellest, kuidas edeneb laps koolinõuetele vastavalt ja kuidas üldse töötab kool. Meie aja koolid on massikoolid, kus igas klassis õpib 30–50 last, terves koolis mitusada. Kui õpetaja õpetab terves hulgas klassides ühte või paari ainet, siis läheb tarvis abinõu, mis võimaldaks üksikuid nähtusi hõlpsasti ja ruttu hinnata ja üle vaadata ning ruttu ja arusaadavalt otsust edasi anda. Selleks on kindla tähendusega number kõige sündsam, aga ka jõudu kokkuhoidvam märk. Õpilasele ütleb number, mil mõõdul ta vastab sellele, mida nõuavad õpetaja ja kool talt edasijõudmise, usinuse, tähelepanu ja korra suhtes. Number, mis ilmub tunnistusele, hoiatab mahajääjaid ja hooletuid, manitsedes jõudu kokku võtma, vaigistab ja rahustab neid, kes vaeva näinud. Niisamuti kuulutab number vanematele, kas kool on lapsega rahul.”

Kõik katsed hinnetest loobuda on varem või hiljem lõppenud tagasipöördumisega traditsioonilise hindamise juurde.