Konverents armastuse pedagoogikast

21. märts 2017 Püha Johannese kool - Konverents armastuse pedagoogikast kommenteerimine on välja lülitatud

5. ja 6. mail korraldab Püha Johannese kool Tallinnas konverentsi „Armastus kui pedagoogika: kristlik pedagoogika kaasaegses maailmas”, kus esinejate abil püütakse heita valgust kristliku pedagoogika teooriale ja praktikale.

Tänapäeval on muutunud tavapäraseks tajuda õpetaja-õpilase suhteid teenuse osutamise või ärimudeli võtmes: õpetaja pakub haridusteenust ja õpilane on klient. Õppeprotsessi keskmes peaks aga olema mina-sina või isiksuselt isiksusele tasandil suhe.

Võib väita, et armastus (kr agape, lad caritas) – kui seda mõista ontoloogiliselt ja eksistentsiaalselt, mitte ainult psühholoogiliselt ja moraalselt –, mõjutab sügavalt kõiki õpetamise ja koolikultuuri valdkondi. Niimoodi mõistetuna on armastus õppeprotsessis väärtushinnangute alus ja mõjutab sellega suhtekeskse pedagoogika kujunemist. Konverentsi eesmärk on näidata armastuse mõju õpetamise teoorias ja praktikas.

Armastuse ja väärtuste rollist koolielus ning isiksuse kujunemisel räägivad vaimulikud, kooliõpetajad, psühholoogid, teadlased ja kunstiinimesed Eestist, Inglismaalt, Venemaalt ja Ukrainast. Konverentsil on sünkroontõlge eesti keelde.

Õpetajate majas toimuvale konverentsile on võimalik registreeruda kooli kodulehel.