Millal ei pea koolid maksma muusikateoste autoritele litsentsitasu?

1. märts 2017 Ellex Raidla - Millal ei pea koolid maksma muusikateoste autoritele litsentsitasu? kommenteerimine on välja lülitatud

Kommentaar riigikohtu 28.02.2017. aasta määrusele tsiviilasjas 3-2-1-159-16 seoses sellega, millal võivad koolid korraldada kontserte, tasumata muusikateoste avaliku esitamise eest autoritele litsentsitasu.

Ellex Raidla advokaadibüroo kaubamärgi- ja disainivolinik Mari Must:

Riigikohus selgitas eilses lahendis, millal võivad koolid korraldada kontserte, tasumata muusikateoste avaliku esitamise eest autoritele litsentsitasu. Nimelt näeb autoriõiguseseadus ette, et teoste kasutamise, sh avaliku esitamise eest tuleb maksta tasu, välja arvatud seaduses otseselt ette nähtud erandid. Seaduses on erand koolides õppeprotsessi käigus teoste avaliku esitamise kohta ning riigikohus analüüsis, missugustele kooli korraldatud kontsertidele see laieneb.

Litsentsitasu ei pea maksma, kui tegu on kooli kinnise üritusega, kus esinejaks on oma kooli õpilased ja õpetajad ning publikuks oma kooli lapsed, õpilased ja vanemad. Kui tegu avaliku üritusega ehk kontserdile oodatakse publikut väljaspool oma koolipere, esinevad ka teised isikud, kontserdile tehakse reklaami ja müüakse pileteid, siis tuleb teoste esitamisel tasuda litsentsitasu.
See, kas kontsert toimub koolimajas endas või väljaspool, pole litsentsitasu maksmise osas määrav.