Õpilaste abiga tehakse kohalikud pärandipaigad korda

8. märts 2017 projekt „Pärandivaderid” - Õpilaste abiga tehakse kohalikud pärandipaigad korda kommenteerimine on välja lülitatud

Fotod: Kõpu põhikooli pärandivaderid korrastasid 2015. aastal koolipargis pinnasesse vajunud ja rohtu kasvanud endisaegse mõisniku koera haua. Foto: Kadri Linder.

MTÜ Estlander kutsub kooliõpilasi laste- ja noortekultuuri teema-aasta ja ka aprillist algava Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamise raames tegema isamaale väärikat kingitust, korrastades kodukohas hooletusse jäänud pärandipaiku.

Algatus „Pärandivaderid: koolinoored kultuuripärandit hoidmas” suunab kooliõpilasi märkama ning väärtustama kohaliku kultuuriloo ja kultuurmaastiku seisukohalt tähendusrikkaid objekte. Pärandipaiga korrastamine on hea viis kultuuripärandiga tutvuda, selle tähtsuse mõistmiseks ning säilitamisele kaasaaitamiseks.

„Pärandivaderid saavad midagi silmnähtavat ära teha: päästa mälestusi kandvaid ja lugusid jutustavaid kohti lagunemisest või hävimisest. Iga õpilane saab tunda, et tema panus on oluline!” ütles Pärandivaderite projekti koordinaator Elle Lepik. „Samuti innustame õpilasi lisaks korrastustalgutele oma kingitust vabariigile ka teistega jagama – tutvustama paika ning selle ajalugu oma koolikaaslastele, vanematele ja kogukonnale.”

Algatuse eeskuju on Norra kultuuripärandi fondi koordineeritud projekt „Hoolda pärandipaika”, mis on edukalt tegutsenud 17 aastat ning kaasanud Norras kolmandiku kõikidest üldhariduskoolidest. Praeguseks on Norras projektis osalenud üle 30 000 õpilase ning korrastatud 1361 pärandiobjekti. Eestis tehti 2015. aastal läbi viidud pilootprojekti raames 662 kooliõpilase abiga korda 26 kohaliku kogukonna jaoks olulist pärandipaika. Korrastustöid tehti muistsetel põldudel, hiiemetsas, mälestus- ja ohvrikivide juures, mõisaparkides, taluhoonetes ja karjamaadel, kirikuaias, kalmistutel ning militaarotstarbel rajatud kaevikutes ja varjendites.

Pärandivaderite projektiga saab liituda 15. märtsist 15. septembrini. Vajadusel saavad pärandivaderid taotleda toetust töökinnaste ja teiste vajalike vahendite ostmiseks, samuti ajalooeksperdi esinema kutsumiseks.

Registreeruda ja lähemat infot saab siin.