Riigi toetus aitab tagada tugispetsialistide teenuste parema kättesaadavuse ja kvaliteedi

3. märts 2017 HTM - Riigi toetus aitab tagada tugispetsialistide teenuste parema kättesaadavuse ja kvaliteedi kommenteerimine on välja lülitatud

Valitsuskabinet otsustas, et üldhariduskoolide õpilastele tugispetsialistide teenuse senisest parema kättesaadavuse ning kvaliteedi tagamiseks eraldab riik kohalikele omavalitsustele alates 2018. aastast lisarahana 6 miljoni eurot aastas.
Toetus võimaldab omavalitsuste panuse säilides võtta tööle ligi 150 täisametikohaga tugispetsialisti rohkem, suurendades nende arvu ligi 730-ni. Samuti võimaldab toetus tõsta tugispetsialistide palga õpetajate keskmise palga tasemele. Analüüside kohaselt ongi õpilaste arvu, tegevuse mahtu ja selleks kuluvat aega silmas pidades tarvis üldhariduskoolides täita ca 730 tugispetsialisti ametikohta.
Munitsipaalkoolide statsionaarses õppes õpib sel õppeaastal 130 733 õpilast. Eesti hariduse infosüsteemi andmetel vajab iga neljas laps õpingute toetamiseks tugispetsialisti abi.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt tagatakse õpilasele koolis tasuta vähemalt eripedagoogi (sealhulgas logopeedi), psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenus. Selleks loob võimalused koolipidaja ning selle korraldab direktor. Direktor võib luua tugispetsialistide ametikohad koolis, kohalikus omavalitsuses või tellida vajalikus mahus teenust väljastpoolt.