Üldpädevuste arengu toetamine esimestes klassides – alus laste heaolule ning akadeemiliste oskuste arengule

17. märts 2017 Eve Kikas ja Piret Soodla Tallinna ülikool - Kommenteeri artiklit

See, missuguste teadmiste, oskuste ja uskumustega õpilane kooli alustab, on muidugi tähtis.

Erinevad uuringud on näidanud, et kooliteed alustava lapse oskused matemaatikas ja lugemises ennustavad tema toimetulekut nii neis kui ka muudes valdkondades olulisel määral. Tuntud on see Matthew efektina – tugevamad saavad tugevamaks ja nõrgemad jäävad neist üha enam oma oskustes maha. Ka Eestis läbi viidud uuringutes on selline tendents ilmnenud, seda nii matemaatikas kui ka lugemises.

Aga …  see on ikkagi tendents, mitte üheselt tõsikindel põhjuslik seos. Uuringud on korrelatiivsed, arengut mõjutavad väga erinevad, nii lapse kui keskkonnaga seotud tegurid. Mõned uuringud on näidanud ka vastupidist – nimelt seda, et rohkem paranevad just nende õpilaste oskused, kes alustanud kehvemate oskustega. Tulemust on põhjendatud edukalt individualiseeritud õppega, mis on jõukohane, kuid samas piisavalt pingutamist nõudev iga üksiku õpilase jaoks.  Lisaks on leitud, et lapse püsivus ja kalduvus õppeülesannete sooritamisel pingutada on seotud tema edasise õpieduga. Mida aga eriti rõhutatakse, on uskumuste ja hoiakute tähtsus – need kujundavad inimeste mõtlemist ning käitumist ka siis, kui nad ise seda ei teadvusta. Kooliteed alustavad lapsed on enamasti enesekindlad, uskudes oma võimetesse ja edusse ka siis, kui neil ka kõige paremini ei läinud pole. Selles vanuses lapsed pole reeglina saanud negatiivset tagasisidet oma õpitulemuste kohta ning nende edukust pole teistega pidevalt võrreldud. Koolis muutub nende tajutud võimekus süstemaatilise tagasiside tõttu täpsemaks. Samas viib pidev negatiivne tagasiside osa laste enesekindluse alla. Siiski, ka siin on erandeid – mõned lapsed on äärmiselt ebakindlad juba lasteaias ning nad kahtlevad ka oma võimalustes oskuslikumaks saada. Seda põhjendatakse liigse tulemustele suunatuse ja võistluse rõhutamisega juba enne kooli.

Mida teha, et laste koolitee pakuks piisavaid, kuid mitte liiga kõrgeid väljakutseid, et see huvitavamalt ja mõnusamalt kulgeks? Kas tuleks neile õpetada matemaatika ja lugemise-kirjutamise baasoskusi juba lasteaias? Äkki vajavad sellist lisaõpet ainult kehvemate oskustega lapsed? Või on ka teistsuguseid võimalusi?

Tänapäeval on jõutud selgele arusaamale, et laste arengule aitab kaasa üldpädevuste arengu toetamine. Luues keskkonna, mis toetab nende arengut, tagatakse kolme baasvajaduse – seotuse, kompetentsuse ja autonoomiavajaduse – rahuldamine. Kolmeks olulisemaks üldpädevuseks kooli esimestes klassides on kindlasti õpi-, suhtlus- ja enesemääratluspädevus. Õpipädevus paneb aluse oskuslikule õppimisele, toetades õpilase kompetentsusetunnet. Suhtluspädevus võimaldab luua häid vastastikuseid suhteid kaaslaste ja õpetajatega ning hankida ja edastada teavet, tagades seotusvajaduse rahuldamise. Enesemääratluspädevus loob eeldused enda tegevuse mõtestamiseks, oskusele tajuda enda tugevusi ja nõrkusi ning oma tegevusi vastavalt kavandada. See tähendab aluse loomist  autonoomse, iseseisva ja vastutustundliku inimese arenguks.

Sageli oleme kuulnud õpetajatelt, et kuigi üldpädevuste arendamine kuulub õppekavasse, hinnatakse tegelikkuses ju ainult õpilaste akadeemilisi teadmisi-oskusi. Ühes küsitluses põhjendasid õpetajad seda, miks nad üldpädevuste arendamisele rõhku ei pane, näiteks järgnevalt: „ Ma pean õpetama ainet ning mul ei jää seetõttu aega üldpädevustega tegelemiseks“, „Mind hinnatakse selle alusel, kui edukad on õpilased tasemetöödes (eksamitel), mistõttu pole mõtet üldpädevustele tähelepanu pöörata“. Siit kumab kahtlus üldpädevuse toetamise mõttekuses.

Küsitletud õpetajad soovisid ka: „Meile peaks antama (kas HTMi või koolitajate poolt) täpsemad juhised, kuidas pädevusi hinnata ja arendada, praegu peame liiga palju ise välja mõtlema“. Nüüd ongi Haridus- ja teadusministeeriumi toetusel ning koostöös SA Innovega käivitunud  Tallinna Ülikoolis projekt „Õpi-, enesemääratlus- ja suhtluspädevuse elektrooniliste hindamisvahendite ja hindamismetoodika väljatöötamine põhikooli I ja II kooliastmele“. Selle projekti raames töötame välja hindamisvahendid, mida saab kasutada välishindamiseks, kuid neid saavad kasutada ka õpetajad oma igapäevatöös. Samuti koostame ülesandeid õpetajatele, mida nad õpi-, suhtlus- ja enesemääratluspädevuse arendamisel saavad ise tundides kasutada.

Näiteks uurime, kuivõrd lapsed nõustuvad väljamõeldud tegelasega, kes usub, et osa lapsi ei suuda ka intensiivselt tööd tehes häid tulemusi saavutada või et vead näitavad, et laps on lihtsalt rumal. Uurimused on üheselt tõestanud, et vastupidised – arengu-uskumused – soodustavad pingutamist ning mõttega õppimist. Et oluline koht õppimisel on sobivate õpistrateegiate kasutamine, hindame laste oskust materjali seostada ning tekstist olulist informatsiooni leida. Näiteks on hindamisvahendite komplektis ülesanne, kus lastele õpetatakse, kuidas õpitud infot kõige paremini meelde jätta, ning peale õpetust analüüsitakse, kas kasutatud õpistrateegiad on muutunud efektiivsemaks.Autonoomse ennastreguleeriva õppija omadus on ka oskus enda tegevust analüüsida, mistõttu sisaldab komplekt ka tagasivaatavaid küsimusi lahendatud ülesannete kohta.

Loodavad ülesanded ja nendega kaasnev koolitus peaksid toetama õpetajaid laste üldpädevuste arendamisel ka reaalses koolitöös. Head õpi-, suhtlus- ja eneseanalüüsioskused omakorda muudavad õppimise mõtestatumaks ning panevad aluse laste heaolule ning akadeemiliste oskuste arengule.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!