Abituriendid teevad täna inglise keele riigieksamit

2. mai 2017 SA Innove - Abituriendid teevad täna inglise keele riigieksamit kommenteerimine on välja lülitatud

Täna toimub inglise keele riigieksam, kuhu on registreerunud 6748 eksaminandi. Täna viiakse läbi eksami kirjutamis-, kuulamis- ja lugemisosa ning suulise osa intervjuud toimuvad koolides homsest kuni 9. maini.

Õpilased, kes saavutavad inglise keele riigieksamil 50–74 protsenti maksimaalsest tulemusest, saavad B1-keeleoskustaseme tunnistuse, 75–100 protsenti saavutanud B2-keeleoskustaseme tunnistuse. Keeleoskuse taseme omistamise eeltingimus on, et ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla null.

Võõrkeeleeksamiks said õpilased valida inglise, prantsuse, saksa või vene keele eksami. Inglise keele riigieksam valmistatakse ette Eestis; prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega. Rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse keele eksamitel osales 204 gümnaasiumi õpilast. Rahvusvaheliselt tunnustatud saksa keele eksamitele on registreerunud 183 eksaminandi, neist 73 on juba sooritanud Saksa II astme keelediplomi eksami ning vene keele eksamitele on registreerunud 294 eksaminandi.

Võõrkeeleeksami sooritamise asemel oli õpilastel võimalik esitada ka tunnistus  haridus- ja teadusministeeriumi tunnustatud rahvusvahelise inglise, prantsuse, saksa või vene keele eksami sooritamise kohta vähemalt B1-tasemel, millega loetakse kohustuslik võõrkeele riigieksam sooritatuks. Seda võimalust kasutas tänavu 807 õpilast.

Riigieksamite esmased tulemused avalikustatakse 19. juuniks infosüsteemis EIS  ja riigiportaalis.
Lisainfo 2017. a riigieksamite kohta on leitav siit.