Koolide kohtvõrke nüüdisajastatakse 1,5 miljoni euro eest

4. mai 2017 Hariduse Infotehnoloogia SA - Koolide kohtvõrke nüüdisajastatakse 1,5 miljoni euro eest kommenteerimine on välja lülitatud

HITSA sõlmis üldhariduskoolide digitaristu nüüdisajastamise programmi raames raamlepingud viie ettevõttega, kes nüüdisajastavad 2018. aasta lõpuni 150 üldhariduskooli kohtvõrgu kaabelduse. Kokku on ainuüksi kaabelduse nüüdisajastamise eelarve 1,5 miljonit eurot.

Riigihanke tulemusena sõlmiti raamlepingud AS-iga Telegrupp, AS-iga Atea, Boftel Estonia OÜ-ga, Ericsson Eesti AS-iga ja AS-iga Triger. Ettevõtted saavad õiguse esitada pakkumisi tellimustele, mis hõlmavad kaabeldustöid kuni kahekümnes koolis korraga üle terve Eesti.

„Loodame järgmise pooleteise aasta jooksul välja ehitada tänapäevase kohtvõrgu kaabelduse kõigis programmi kaasatud koolides. Esimesed tellimused tahame välja saata juba mais ning konkreetsete töödega alustada juunis, kui on alanud suvine koolivaheaeg,” ütles programmijuht Jüri Saar.

„Loome kõik eeldused ulatuslikumaks interneti kasutamiseks õppetöös terves koolis mitte ainult arvutiklassis,” lisas võrguarhitekt Harri Uljas.

Üldhariduskoolide digitaristu kaasajastamise programm hõlmab kohtvõrkude rajamist ja renoveerimist (kaabeldus ja seadmed) ning kohtvõrkude halduse ja monitooringu vahendite ostmist. Lisaks soetatakse programmi raames koolidele kaasaegset esitlustehnikat ning tõstetakse koolipidajate teadlikkust turvalise kohtvõrgu planeerimisest ja haldamisest.

Lisainfo programmi kohta ning toetust saavate koolide nimekirja leiab HITSA kodulehelt.


Comments are closed.