Mis toimub? Vastab Varstu ja Krabi kooli direktor ja Varstu vallavolikogu esimees Ale Sprenk

19. mai 2017 Õpetajate Leht - Mis toimub? Vastab Varstu ja Krabi kooli direktor ja Varstu vallavolikogu esimees Ale Sprenk kommenteerimine on välja lülitatud

Ale Sprenk

Meie oleme muutuste pöörises. Kõigepealt liidame me valdasid. Teiseks sulgeme Varstu kooli gümnaasiumiosa. Tekib iseseisev põhikool, millega liidame lasteaia. Kolmandaks võitleme Krabi õpilaskoduga kooli allesjäämise eest. Haridus- ja teadusminister on öelnud, et õpilaskodude otsene rahastamine riigi poolt lõpeb ning sama raha suunatakse kohalikele omavalitsustele. See tähendab, et me ei tea, kust ja kui palju hakkab Krabi koolile raha tulema, kui palju õpilasi saame järgmiseks aastaks vastu võtta jne.

Krabi kooli rahastamise küsimuse teeb keerukaks see, et ta on erakool ja kuna Krabi koolis ei õpi kohalikud Varstu valla lapsed, vaid tänased 65 õpilast on pärit Tartust, Tallinnast, Haapsalust, Võrust, Viljandimaalt jm, siis pole Varstu vallal kooli toetamise kohustust. Lisaks riigi poolt makstavale õpilaskodu toetusele maksavad ka omavalistused, kes lapsi Krabi kooli suunavad, kohamaksu. Edaspidi aga suureneb nende maksukohustus oluliselt. Esmalt tuleb omavalitsusel toetada oma erivajadustega lapsi, kes elavad õpilaskodudes ja kellel ongi vajadus toetuse järele kõige suurem. Alles päris lõpuks jõutakse rahastamisega tavakooli õpilaskodu juurde.

Loomulikult võib lapsevanem panna oma lapse ka mõnda teise kooli, kuid Krabi kooli idee on kaasav haridus. See on kool, kus õpilane saab talle vajalikku abi, teda toetavad siin tugiisikud, spetsialistid. Pole üldse välistatud, et Krabi õpilaskoduga kool tuleb isegi sulgeda. Paradoks on siis selles, et minister, kes Krabi kooli avas, selle ka sulgeb.

Positiivse poole pealt seda, et Varstu kooli põhikooliosa on väga tubli. Sealt pääses kolm rühma lapsi koolinoorte laulu- ja tantsupeole. Ülihea tulemus! Kõigile kolmele rühmale on omavalitsus võimaldanud ka rahvariided. Varstu põhikoolis on kõigis klassides uus koolimööbel, arvutiklassis on uued arvutid.