Haldusreformi põnevad päevad

18. aug. 2017 Raivo Juurak toimetaja - Kommenteeri artiklit

Harjumaa omavalitsuste liidul on Tallinnas Veskimetsas oma hoone, mille aadress on Sirge 2.

Eelmisel aastal toimus Harjumaa lasteaiaõpetajatele 29 koolituspäeva, kus osales ligi 900 inimest 78 lasteaiast. Fotod: HOL, Raivo Juurak

 

Harjumaal läheb 1. septembrist hariduskorraldus Harju maavalitsuselt üle Harjumaa omavalitsuste liidule.

Vambo Kaal: „Mida rohkem õigusi omavalitsustele ja omavalitsusliitudele antakse, seda paremaks läheb koostöö, tugevamaks meeskonnad ning tõuseb ka kvaliteet.”

Harjumaa omavalitsuste liidu (HOL) hariduse valdkonnaga seotud inimesed ütlevad, et see on neile põnev aeg: kogu aeg tuleb uusi ülesandeid, millele peab lahendusi leidma.

HOL-i büroojuht Vambo Kaal märgib, et töökoormus tuleb neil suur. Kui seni on Harju maavalitsuse haridusosakonnas olnud kuus inimest, siis 1. septembrist jaotatakse nende ülesanded HTM-i, SA Innove ja omavalitsusliitude vahel ning Harjumaa omavalitsuste liidus töötab üksainus haridusspetsialist, kelle koordineerida on Harjumaa hariduskorraldus, infovahetus, piirkondlikud aineolümpiaadid, õpilasüritused, ainesektsioonide töö ja maakondlikud tunnustamisüritused.

„Oleme paadunud optimistid ja usume, et saame hakkama,” ütleb Vambo Kaal. Tema sõnul on tervitatav, et haridusküsimuste otsustamine tuleb inimestele lähemale. „Mida rohkem õigusi omavalitsustele ja omavalitsusliitudele antakse, seda paremaks läheb koostöö, tugevamaks meeskonnad ning kvaliteet ka tõuseb,” ütleb ta.

http://www.hol.ee

Üht-teist on jõutud juba ära teha. Jaanuarist võeti tööle haridusspetsialist Maria Mägar, kes haldab HOL-i kodulehel hariduse rubriiki. Varem olid kultuur ja haridus kodulehel koos.

Parandatud on infovahetust. Kui varem saatis maavalitsus koolidele haridust puudutavaid teateid e-kirjadega, siis nüüd antakse koolidele teada, et HOL-i kodulehel on neile uut infot. „Eesmärk on jõuda selleni, et koolijuhid ja õpetajad jälgiksid ise HOL-i kodulehte, paneksid selle järjehoidjasse või meelespeasse ega ootaks, et keegi neile infot saadab,” selgitab Maria Mägar. Siis ei sõltu info õpetajani jõudmine enam vahendajatest. „Loomulikult saadame ka otse e-kirju, kuid proovime infovahetust liigitada ja eristada, sest praktika näitab, et info jõudmine koolide üldisest postkastist sihtgrupini võib aega võtta,” nendib ta.

Maria Mägar: „Eesmärk on jõuda selleni, et koolijuhid ja õpetajad jälgiksid ise HOL-i kodulehte, paneksid selle järjehoidjasse või meelespeasse ega ootaks, et keegi neile infot saadab.”

Uuendus on ka see, et olümpiaadidele, õpilasüritustele, koolitustele jm saab osalejaid nüüd registreerida HOL-i kodulehe kaudu. Varem saatsid õpetajad oma õpilaste nimekirju e-kirjaga olümpiaadi korraldavale õpetajale, kes kandis nimed tabelisse, kusjuures registreerunuid on tihtipeale üle kahesaja. Nüüd kannavad kõik koolid oma õpilased HOL-i kodulehel ise tabelisse. Osalejate info on avalik ning olümpiaadi korraldaval õpetajal on selle võrra kergem ülevaadet saada.

Maria Mägar lisab, et kui koolil on vaja haridusega seotud muu ürituse osalejaid registreerida HOL-i kodulehe kaudu, siis avatakse seal selle jaoks sündmus ja registreerimine.

HOL-i kodulehelt on võimalik vaadata ka haridus-, spordi- ja kultuuriürituste kalendrit. Kalender tuleb ka sel aastal väga tihe. Ainuüksi aineolümpiaade ja muid haridusüritusi on Harjumaal aastas sadu. Näiteks spordis on Harjumaa õpilastel keskmiselt kaks üritust nädalas.

Maria Mägar nendib, et uus süsteem sai valmis tänavu jaanuaris, kuid protsess jätkub, sest tegemist veel jagub. Ta loodab, et Harjumaa õpetajad ja teisedki haridusest huvitatud otsivad HOL-i kodulehe üles juba kooliaasta algul.

Ürituste rahastamine ja töö nädalavahetusel

Harjumaa õpetajad võtavad päris tihti HOL-iga ühendust ja palju on küsitud maakondlike aineolümpiaadide ja õpilasürituste rahastamise kohta. Praktika näitab, et paljudes koolides ei kompenseerita aineolümpiaade ja õpilasüritusi korraldavate õpetajate tehtud pingutusi. HOL rahastab taotluste alusel sündmusi ja korraldaja kool peaks koostöös HOL-iga ka õpetaja tööga seotud kulud katma. Seepärast võttis Harjumaa omavalitsuste liidu volikogu vastu otsuse, et iga kool peab lähetama iga viie õpilase kohta olümpiaadile ühe õpetaja, kes hakkab olümpiaaditöid parandama ja hindama. Teiseks võiks iga kool olümpiaadile lähetatud või õpilast ette valmistavale õpetajale töötasu maksta, anda talle vabu päevi või leida koostöös õpetajaga mingi muu lahenduse.

Ruth Jürisalu: „Kuna koolivaheaeg võib olla igas koolis eri ajal, siis korraldatakse kõik spordi-, laulu- ja tantsuvõistlused, pilli- ja mälumängud õppeveerandi sees olevatel nädalavahetustel ja lastel pole enam ühtki vaba laupäeva-pühapäeva.”

Kultuurinõunik Ruth Jürisalu toob teise probleemina välja, et koolide vaheajad ei kattu. Kuna koolivaheaeg võib olla igas koolis eri ajal, siis korraldatakse kõik spordi-, laulu- ja tantsuvõistlused, pilli- ja mälumängud õppeveerandi jooksul nädalavahetustel ja lastel pole enam ühtki vaba laupäeva-pühapäeva. Paljud lapsed astuvad üles isegi mitmel alal, sest andekas laps oskab peale olümpiaadil osalemise ka laulda, tantsida, pilli mängida ja sporti teha.

Vambo Kaal: „Kui koolivaheajad jäävad ka edaspidi koolide otsustada, tuleb sedagi küsimust arutada omavalitsuste liidu volikogus, et leida parim lahendus.”

Võrgustumine

Üheks oluliseks ülesandeks peab Harjumaa omavalitsuste liit õpetajate ainesektsioonide võrgustamist. Harjumaal on üle 15 ainesektsiooni, -liidu ja -ühenduse. „Õpetajatele on vaja luua võimalusi diskussiooni pidamiseks, sest just mõttevahetused viivad pedagoogilist mõtet kõige paremini edasi,” ütleb Maria Mägar. „Me kutsume juba nüüd augustis ainesektsioonide juhte omavalitsusmajja, kus nad saavad meie ruume tasuta kasutada. Nad võivad igal ajal meie majas oma koosolekuid pidada. Koolinoorte orkestrid harjutavadki meie saalis. Harjumaa koorijuhtide ja muusikaõpetajate ühendus kasutab meie ruume. Meie saali saavad tulla ka koolimeeskonnad, et võrgustamist edendada.”

Vambo Kaal loodab, et enamik õpetajate ainesektsioone loob oma MTÜ, siis ei ole neil vaja oma tegevuse iga pisiasja kooli raamatupidamisega kooskõlastada ning on lihtsam ajada asju taotluste esitamisel ja sponsoritega suhtlemisel. Kaal leiab, et mitu ainesektsiooni võiksid moodustada ühise MTÜ – füüsika, keemia ja bioloogia ei pea olema eraldi MTÜ-des.

Tasuta koolitused lasteaiaõpetajatele

HOL on korraldanud juba kolm aastat HTM-ist selleks eraldatud raha eest koolitusi lasteaiaõpetajatele. Huvi nende vastu on nii suur, et lühikese ajaga saavad kõik grupid täis. Eelmisel aastal toimus 29 koolituspäeva, kus osales ligi 900 inimest 78 lasteaiast.

Harjumaa alusharidusjuhtide ühendus (HAJÜ) viib läbi koolitusvajaduse uuringu, mille alusel HOL koostöös avaliku halduse arengukeskusega (AHA) (https://www.ahakeskus.ee/) korraldab sobivad koolitused. Aastal 2017 on juba toimunud 15 ja tulemas veel 12 koolitust, sh venekeelseid. Koolituste teemadeks on olnud õppemetoodikad, nüüdisaegne õpikäsitus, lapsesõbralik haridus, töö probleemidega lastega jne. Lektoriteks on olnud nii ülikoolide õppejõud kui ka tunnustatud praktikud. Õpetajate tagasiside koolitustele on olnud väga hea, muret teeb vaid see, et kohti ei jagu kõigile soovijatele.

Riigi eraldised ei jõua õigel ajal kohale

HOL-i vestlusringis toodi välja ka mõningaid probleeme. Muret teeb, et palju õpilasüritusi, näiteks aineolümpiaade toimub jaanuarist märtsini, kuid raha nende korraldamiseks jõudis eelmisel aastal HTM-ilt kohale alles aprilli lõpus. Kusjuures olümpiaadide tellija on HTM. Seni on Harjumaa omavalitsuste liit kasutanud aasta alguses oma raha, kuid mõnigi väiksem omavalitsuste ühendus võib sellises olukorras hätta jääda.

Probleemiks peetakse, et erinevalt näiteks kultuuriministeeriumist ei jaga HTM oma partneritele raha riigi eraldisena, mis jõuab automaatselt omavalitsuste liitu, vaid kogu raha läheb algul HTM-i kätte ja seejärel annab ministeerium seda oma partneritele lepingute alusel. Esiteks võtab see palju aega ja teiseks puudub hariduse korraldajatel nii piisav kindlustunne.

Vambo Kaal toonitab, et kõik omavalitsuste liidud on siin ühesuguses olukorras. Harjumaa omavalitsuste liit on HTM-i inimestega kohtunud, viimased teavad probleemi, kuid lahenduse leidmine võtab veel aega.

Kulud suurenevad

Haldusreformiga suurenevad ka Harjumaa omavalitsuste liidu kulutused. HOL on korraldanud koostöös Harju maavalitsusega juba aastaid Harjumaa traditsioonilisi sündmusi, nagu Harju maakaitsepäev, Harjumaa ball, tunnustamisüritused jne. Uutes tingimustes on raha jäänud vähemaks, kuid traditsioone on soov jätkata. Eks paistab!

Ruth Jürisalu lisab, et samal ajal läheb kõik kogu aeg kallimaks. 2013. aasta maakondlik laulupidu maksis 70 000 eurot, praegu peab HOL arvestama juba 100 000 euroga.

Igasse maakonda ei pruugi jääda omavalitsusliitu

Vambo Kaal selgitab, et maakonnad seisavad kõik üsna erinevate probleemide ees. Mõnes maakonnas omavalitsuste liit ei säiligi. Moodustatakse võib-olla hoopis maakondlik arenduskeskus, tehakse mingi sihtasutus või hoopis MTÜ. Samuti võidakse anda ülesanded maakonna ühele omavalitsusele. Praeguse seisuga jääb Harjumaal pärast haldusreformi omavalitsuste liitu 16 omavalitsust, kuid Läänemaal jääb järele üks linn, üks vald ja üks saar. Saaremaal on Muhu ja Ruhnu vald ning suur Saaremaa omavalitsus. Põlva maakonda jääb arvatavasti kolm omavalitsust. Viimati nimetatute lahendused erinevad Harjumaa omadest ilmselt päris palju, arvab Vambo Kaal.

 


STATISTIKAT

  • Praegu on Harju maakonnas 23 omavalitsust.
  • Pärast haldusreformi jääb neid tänase seisuga alles 16.
  • Harjumaal on 16 gümnaasiumi ja 47 põhikooli, kokku 63 kooli.
  • Lasteaedu on Harjumaal 78, lisaks eralasteaiad ja -hoiud.

 

HARJUMAA HARIDUSE KOOSTÖÖPÄEV

  • 28. augustil kella 10–15 on Järveküla koolis Harjumaa hariduse koostööpäev.
  • Tervitussõnad ütleb minister Mailis Reps. Oma uusi liikmeid ja edasisi plaane tutvustavad Harjumaa koolijuhtide ja alusharidusjuhtide ühendus. Räägitakse ka täienduskoolitusest, eksamite korraldamise tehnilisest poolest, muudatustest Rajaleidjas, lasteaedade koostöövõimalustest maanteeametiga jpm.

Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!