Kes on konkursi „Eestimaa õpib ja tänab” nominendid?

6. okt. 2017 - Kommenteeri artiklit

Hariduselu tähtsündmuseks kujunenud aasta õpetaja gala toimub tänavu Pärnu kontserdimajas. Gala eestvedaja, HTM-i avalike suhete osakonna juhataja Tarmu Kurmi sõnul mahub poolteist tundi kestvasse otseülekandesse kõigi kategooriate laureaatide auhindamine, aga ka programm, kus on vahenumbreid nii geomeetrilisest, harmoonilisest, numbrilisest ja keelelisest maailmast kui ka oskuste ja teaduse maailmast.

 


Aasta lasteaiaõpetaja

 

Gladi Sivard

Gladi Sivard (Tallinna Pallipõnni lasteaed)

Gladi ühineb aeg-ajalt laste mänguga, et seda edasi arendada. Lasteaia loovaima ideede generaatorina on tema rühmal iga päev kadestamisväärselt huvitav. Kuldsed käed õmblevad rollimängude rikastamiseks kiirelt uued kostüümid või dekoratsioonid. Gladi rühma teatrilavastused on üllatavalt kõrge tasemega ja nendega käiakse teatrifestivalidel. Põnevad tegevused (näiteks kilude puhastamine ja praadimine, taina valmistamine ja rullimine) annavad lapsele teadmisi ja oskusi „päris eluks”.

 

 

Kaidi Lahe

Kaidi Lahe (Tartu Sipsiku lasteaed)

Erilist tähelepanu pöörab Kaidi koostöös logopeediga kakskeelsete laste keele arengule ja vanemate nõustamisele.

Propageerib aktiivset liikumist. Teda võib kohata koos lastega matkarajal ja jalgrattaga loodust avastamas, liiklusmänge mängimas ja ekskursioonidel.

Peab oluliseks lastes õigete väärtushinnangute kujundamist ning pöörab tähelepanu empaatiavõime arendamisele ja tundekasvatusele.

 

Marika Moks

Marika Moks (Tallinna Rännaku lasteaed)

Marika eestvedamisel toimusid lasteaia laulu- ja tantsupidu. Sel aastal on lasteaialastest loodud bänd, kuhu kuuluvad kandle-, kitarri- ja ukulelemängijad. Tänu Marikale on lasteaiaperel triiburiidest stiliseeritud rahvarõivad.

Usub, et muusika on iga inimese õigus ja kõik on omamoodi andekad. Repertuaari valikul arvestab Marika laste soovidega, näiteks lasteaia lõpupeol võivad kõlada ka jõululaulud, sest need on laste lemmikud.

 

 


Aasta klassiõpetaja

 

Merike Silm

Merike Silm (Jakob Westholmi gümnaasium)

Õpetaja pingutab palju, et õpilased arvestaksid teiste vajadustega ning hooliksid üksteisest ja ümbritsevast. Tema klassis on sagedased õppekäigud ja teatrikülastused.

Ei välista digitehnoloogiat, kuid ei pea selle kasutamist algklassides ülemäära oluliseks, väärtustab pigem traditsioonilisi õppemeetodeid.

Tema süda kuulub kirjandusele. Eeskuju innustab – Merikese õpilased on raamatukogude ja -poodide sagedased külalised.

 

Sirle Persidski

Sirle Persidski (Tartu Kivilinna kool)

Sirle loob tunnis keskkonna, kus isegi täiskasvanud unustavad piirid ja ühinevad lastega toredas mängus, mida nimetatakse õppimiseks. Õpetaja Sirle jaoks on õppimine loomulik protsess, mis toimub nii klassiruumis kui ka väljaspool seda. Tema tundides on tavaline, et liigutakse kooliõuele midagi uurima ja katsetama. Raske on eristada, mis tunnis parasjagu oled – loodusõpetuses lauldakse, kehalises kasvatuses õpitakse muu hulgas eesti keelt või matemaatikat.

 

 

Triinu Järvalt

Triinu Järvalt (Kärla põhikool)

Triinu moto on Johannes Käisi lause: „Kui õpilane ei saa õppida nii, nagu õpetaja õpetab, siis tuleb õpetajal õppida õpetama nii, nagu õpilane õpib.” Triinu rakendab õues- ja digiõpet, lõimib aineid ning laseb lastel seostada õpitut eluga. Õpetaja, kes õpetab ka raamist väljas. Oli võtmeisik pilootprojektis „Kaasav kool”, mis oli suunatud HEV-laste kaasamiseks tavakooli. Kasutab keelt väga korrektselt ja nõuab seda ka õpilastelt.

 

 


Aasta põhikooli aineõpetaja

 

Lauri Vilibert

Lauri Vilibert (Tallinna Kristiine gümnaasium)

Töö- ja tehnoloogiatundides läbitud teemad leiavad sageli praktilise väljundi huvitavate ideede elluviimises: õppetegevuse, katse-eksituse meetodi ja tegevuste analüüsi kaudu valmivad õpilaste leiutised, mis innustavad pingutama, olgu tegu elektroonilise koeramaja või isetehtud elektri­kitarriga.

Lauri kirjutab edukalt projekte, õpilastele paremate võimaluste pakkumiseks robootika valdkonnas rajas ta tehnoloogiakeskuse. Tema eestvedamisel on robootika saanud kooli visiitkaardiks.

 

Peeter Jõeloo

Peeter Jõeloo (Tartu Forseliuse kool)

Peetri üks tugevamaid omadusi on praktiline mõtlemine ja tegutsemine, mis paneb teda pidevalt analüüsima teemal, milleks miski on vajalik või kuidas saaks kiiremini/paremini. See kandub üle ka õpilastele. Laseb õpilasel ise katsetada ja analüüsida. Peeter peab oluliseks, et õpetatavad teemad oleksid selgitatud eluliste näidete abil, ning toob tundidesse ühiskonnas aktuaalseid teemasid.

Suunab õpilasi mõtlema suuremalt ja kastist välja ning selle tulemusena on õpilased teinud väga inspireerivaid loovtöid programmeerimise, päikesesüsteemi või I maailmasõja teemal, fotonäitusi loodusest ja õpilase argipäevast.

 

Tiivi Rüütel

Tiivi Rüütel (Valga põhikool)

Tema eesmärk on, et õpilased saaksid oma käega katsuda, oma silmaga mõõta, oma kõrvaga kuulata ja oma ninaga nuusutada seda, mis maailmas toimub ja kuidas maailm meie ümber toimib.

Ei hoia kokku energiat ega aega katsevahendite ettevalmistamiseks ja põnevate näidismaterjalide kogumiseks. Õpilased hindavad tema rõõmsat meelt ja oskust raskeid olukordi lahendada. Ka koduseid töid on tema ainetes mõõdukalt ja Moodle’i keskkonnas saab iga õpilane läbida kursuse omas tempos.

 

 


Aasta gümnaasiumiõpetaja

 

Agne Kosk

Agne Kosk (Põltsamaa ühisgümnaasium)

Õpilased hindavad kõrgelt tema õpiülesannete funktsionaalsust ning meetodeid, olgu need videoprojektid, filmid või ebahariliku asetusega õppijasõbralik õppeklass, kus saab vahetunnis, aga ka tunni ajal teed keeta ja end mõnusalt tunda.

Ta on oma õpilastesse süstinud ingliskeelse kirjanduse lugemise pisiku ning kui ilmad soojad, minnakse raamatut lugema õue, kas või puu otsa. Külmemal ajal võib tund toimuda hoopis kodundusklassis, et ingliskeelsete retseptide järgi saaksid valmida mõne rahvusköögi hõrgutised. Kogu vestlus köögis toimub muidugi inglise keeles.

 

Aleksandr Kirpu

Aleksandr Kirpu (Tartu Tamme gümnaasium)

Sel aastal oma kooli õpetaja Lauriks valitud Aleksandr on uuenenud kooli keemia põhjalikult ja vahvalt käima lükanud. Ei „õpeta õpikut”. Võib korraldada keemia õppimiseks Kahoot-mängu, ägeda uurimise digiandmekogujaga või anda LearningAppsi testi viienda korra sooritamise järel kasulikke vihjeid. Paljudele saabub keemia mõistmine ja vajalikkus aga õppekäikudel ja õpetaja osutatud seoste nägemisel teiste õppeainetega.

Aleksandri Facebooki konto on kiireks ja asjalikuks suhtlemiseks alati avatud. Vanemad saavad koosolekul maitsta tema valmistatud ravimteed.

 

Eda Piisang

Eda Piisang (Saku gümnaasium)

Õpetaja Edal on eriline anne leida õpilaste seast mõni särav kunstnik, kelle isikunäitus koolis avatakse. Fuajee seinal on Eda algatusel õpilaste loodud seinamaal „Viisakuste puu”. Õigupoolest on koolis raske leida seina, millele poleks midagi maalitud. Eda õpilastest saab peaaegu igal aastal keegi sisse kunstiakadeemiasse.

Eda kujundatud on kooli müts, tänukirjad ja tänukaardid, jõulukaardid. Tema eestvedamisel ja kujundamisel on välja antud nn kooliraamat, kus õpilaste joonistused ja kirjutised. Igal aastal teeb ta lavakujunduse kooli muusikalile.

 

 


Aasta kutseõppeasutuse õpetaja

 

Andres Veel

Andres Veel (Hiiumaa ametikool)

Andres töötab ametikoolis alles teist aastat, kuid on restaureerimise õppe täiesti ümber korraldanud. Teoreetilised teadmised on lõimitud praktilise tööga ja õpetaja saab alati küsida või vastata õppijate pärimistele konkreetse töö kohta. Sisustas puutöö õppeklassi mõisa peahoone keldrisse ja juhtis kaarhalli kohaldamist õppeks.

Andres Veel teeb ulatuslikku koostööd muinsuskaitseameti, TÜ Viljandi kultuurikolledži ja Innovega uute õppekavade väljaarendamisel. Eluterve talupojatarkusega lähenemine õppele on innustav eeskuju.

 

Liis Läll

Liis Läll (Kehtna kutsehariduskeskus)

Liis Läll on asutanud kutsehariduskeskuses õpperestorani Neljapäev, kus õppijad saavad olla peakoka rollis ning valmistavad ja serveerivad igal neljapäeval uut teemamenüüd 60 kliendile. Neljapäeval on olnud au võõrustada kaht presidenti ning Liisil valmistada peakokkade meeskonnas presidendi vabariigi aastapäeva vastuvõtulauale suupisteid.

Oma kunstimeelt ja joonistamisoskust rakendab ta restorani Facebooki-lehel. Suunab õppijaid internetiavarustesse uurima maailma kokandustippude tegemisi ning oma töid pildistama ja internetti laadima.

 

Merille Hommik

Merille Hommik (Tartu kunstikool)

Merille on suutnud edukalt lõimida kunstiajaloo ja 3D-modelleerimise, mis teeb õppijatele kunstiajaloo õppimise huvitavamaks. Loobumine klassi ees seismisest ja kunstiajaloo jutustamisest oli julge samm, mis nõudis suurt koostööd. Kunstiajaloo ja erialaõppe lõimimise näited on huvi pakkunud nii Eesti kui ka Euroopa õpetajatele.

On õpilastega pidevas dialoogis ning õpib ja arendab ka end pidevalt. Merille on rahvusvaheliselt aktiivne. Taotleb igal aastal Erasmus+ õpirände toetust ja innustab ka õppijaid oma maailmapilti avardama ja mõistma elu kunsti kaudu.

 

 


Aasta klassijuhataja

 

Aivar Vinne

Aivar Vinne (Nõo reaalgümnaasium)

Aivar Vinne suure ja muheda vuntsi taga peitub soe ja hell süda, selle kohal aga tark ja nupukas pea. Ta pingutab pidevalt, et klassi valdaks heaolu ja ühtsustunne ning õpilaste meel püsiks terav ja siht selge.

Kuulab kõigi arvamust ning oskab kaasata tegevusse ka häbelikumaid. Tema juhendamine on asjalik ja terane. Ta suudab hästi ja huumoriga lahendadaka pingelisi olukordi ning talle on oluline, et tema õpilastel oleks kõik korras.

 

 

Evely Siimsoo

Evely Siimsoo (Türi põhikool)

Ta on käinud oma klassiga isegi Viljandis restoranis lauakombeid õppimas, osalenud Paide-Türi rahvajooksul ning suitsuprii klassi küünlaümbriste kogumise kampaanias.

Kirglik looduses liikuja, kes annab seda kirge edasi oma klassile. Igal õppeaastal on tehtud matku ja väljasõite. On suutnud terve klassi panna teatrit armastama.

Klassijuhataja on loonud ühtse, toreda ja võimeka seltskonna. Üks tema õpilane on öelnud: „Meil on nagu üks suur pere, on tunne, et mul on 18 õde ja venda.

 

Hille-Made Varul

Hille-Made Varul (Valga gümnaasium)

Kaks aastat tagasi sai Hille-Made klassijuhatajaks 14 vene ja 11 eesti perest õpilasele. Olukord oli uudne nii õpetaja kui ka kogu kooli jaoks. Õpetaja oskuslik suhtlemine ja tegutsemine, pidades silmas mõlema rahvusgrupi õpilaste ning vanemate huve, on olnud tähelepanuväärne.

Õpetaja, keda mäletatakse ka siis, kui kooli lõpetamisest on möödas mitukümmend aastat. Hooliv, sõbralik, professionaalne, rahulik, eeskujulik ja motiveeriv.

Ta motiveerib meid metsikult õppima ning oma unistuste poole püüdlema,” on öelnud üks õpilane.

 

 


Aasta õppeasutuse juht

 

Lii Jairus

Lii Jairus (Tapa Vikerkaare lasteaed)

Lii eestvedamisel liitus Vikerkaar 2013. aastal kahesuunalise keelekümbluse mudeli pilootprojektiga, esimene rühm avati 2016. aasta sügisel. See on lähendanud Tapa valla eesti ja vene kogukondi.

Jagab ise ning julgustab ka teisi jagama metoodilisi teadmisi, oskusi ning kogemusi kolleegidele üle Eesti. Vikerkaare uksed on keelekümbluse huvilistele alati avatud. Tema toetusel sai alguse üleriigiline kahesuunalist keelekümblust rakendavate õpetajate, juhtide ja kohaliku omavalitsuse esindajate teabepäeva traditsioon.

 

Riina Läll

Riina Läll (Tallinna Kelmiküla lasteaed)

Riina eestvedamisel on Kelmiküla lasteaial koostööpartnereid nii Tallinnas, Eestis kui ka välismaal. Riina on seadnud esiplaanile lapse heaolu, õpihimu toetamise ja tervise. Pidevalt on lasteaias parendatud toitlustust, näiteks ühinetud linna mahetoiduprojektiga ning antud välja kokaraamat „Kelmiküla köök”.

Loodud on paindlikud võimalused lõunase puhketunni sisustamiseks lastele, kes ei vaja und. Riina on seda mõtteviisi üle linna propageerinud ning tutvustanud laste päeva sisukamaks muutmise võimalusi.

 

Veiko Rohunurm

Veiko Rohunurm (Tallinna Südalinna kool)

Veiko Rohunurme edasipüüdlik, töökas ja arukas suhtumine koolijuhi ametisse on endisest Liivalaia gümnaasiumist kujundanud nüüdisaegse ja uuendusmeelse kooli Tallinna haridusmaastikul.

Uuendatud kooli üks eripära on digiõppe rakendamine: õpe tahvelarvutite abil, digiõppepäevad koduarvuti taga ning atraktiivne tulevikuklass.

Kooli kogukonda ühendavad ühtsed koolivormi elemendid ning loodud on tunnirahuklass.

 

 


Aasta hariduse sõber

 

Birgy Lorenz

Birgy Lorenz (Pelgulinna gümnaasium)

Birgy on koolides ja lasteaedades ülipopulaarse projekti „Nutitund igasse kooli!” käivitaja ja eestvedaja, aitab reklaamida Eesti IT-haridust kogu maailmas.

Tähelepanuta ei saa jätta Birgy tegevust netiturvalisuse propageerijana. Ta on kõnelnud paljudel konverentsidel üle maailma ning võõrustanud oma koolis igal nädalal teemast huvitatud väliskülalisi, nende seas prints Andrew’d.

Kui igaüks meist teeb oma õpilastega digipiisa, saab sellest kokku digiookean,” on öelnud ta ise.

 

Mart Noorma

Mart Noorma (Tartu ülikool)

Mart on veendunud, et Tartus on kaks väga head kooli: TÜ ja Tartu kutsehariduskeskus. Ta räägib kirglikult vajadusest tuua haridusse rohkem probleemipõhist õpet. On öelnud, et kui tahame Eestis teadmistepõhist majandust edendada, tuleb juba koolinoortele näidata, et ka tarkuse ja nupukusega on võimalik suuri asju korda saata ja tulevikus head raha teenida.

Mardil on suurepärane oskus suurelt mõelda, kuid seejuures suudab ta ka inimesi veenda ja panna neid uskuma, et kõik on võimalik.

 

Robert Kitt

Swedbank AS

Alates 2012. aastast on Swedbank Eesti algatuse „Tagasi kooli” strateegiline partner, kelle toel on tehtud külalisõpetamine kättesaadavaks kõigile Eesti õpetajatele ja inimestele.

Lisaks on Swedbank toetanud sihtasutust Noored Kooli.

Pildil Swedbank AS-i juhatuse esimees ja peadirektor Robert Kitt.

 

 


Aasta suunaja

 

Juhan-Mart Salumäe

Juhan-Mart Salumäe (Viljandi gümnaasium)

Tema juhtimisel on õpilasesindusest saanud koolis esindus, kelle ettepanekuid ja otsuseid arvestab kogu kooli õpilaskond. Juhan-Mardi vedamisel teevad õpilased koostööd maakonna piires ning teiste riigigümnaasiumidega.

Juhan-Mart Salumäe algatusel toimuvad arvestuste-eelsel nädalal öökoolid, kus õpilased saavad vajadusel individuaalset õpiabi.

Juhan-Mardi õpilased korraldasid Mudel-Euroopa parlamendi sessiooni, millel osalesid ka linna teiste koolide õpilased.

 

Ruuda Lind

Ruuda Lind (Tallinna Ristiku põhikool, Tallinna õppenõustamiskeskus)

Ruudale on esmatähtis, et lapsevanemad teaksid, kust ja kuidas abi saada, ning iga abivajav laps jõuaks õige spetsialisti juurde, et spetsialistide, vanemate ja haridusasutuste koostöö oleks koordineeritud ning lapse olukord paraneks. Vanemad on sageli segaduses ega tea täpselt, missugused on lapse probleemid või kes võiks aidata. Mõnikord on probleem sobiva suhtluskeele leidmine. Siin on Ruuda alati abiks nii vene kui ka inglise ja soome keeles.

 

 

Saima Tell

Saima Tell (Keeni põhikool)

Saima Telli südameasi on anda noortele igakülgset infot töö- ja õpivõimaluste kohta ning tema hoolivus ja pühendumus aitavad noortel teha kaalutletud otsuseid.

Saima on väga empaatiavõimeline ning tähelepanelik. Ta valutab südant ning pakub ja leiab lahendusi, suunates noori vajalike spetsialistide juurde. Märgates noore huvi mingi valdkonna vastu, leiab ta võimaluse noore unistus teoks teha. Saima ei käsitle tulevikuks olulisi teemasid ainult karjääri valdkonnast lähtuvalt, vaid lõimib neid õppeainetega.

 

 


Aasta õppejõud

 

Kristjan Liivamägi

Kristjan Liivamägi (TTÜ, ettevõtluskõrgkool Mainor)

Kristjan õpetab suure kire ja missioonitundega. Suudab kaasata üliõpilasi entusiasmiga majandusteemadesse süvenema. Ülikoolis vaadatakse teda kui iidolit ning registreeritakse end sinna, kus tema esineb.

Uuema aja” õppejõud, tema innovaatilisus peitub selles, et ta üritab kõik teoreetilised teadmised anda tudengitele edasi praktiliselt.

 

 

Maido Merisalu

Maido Merisalu (TÜ füüsika instituut)

Inspireeriv noor õppejõud populariseerib tudengite igakülgse harimise kõrval ka teadust. Tema leivanumber on õppeotstarbelised teadusvideod, mida kiidavad ja naudivad paljud kosmosehuvilised.

Maido ja tema tudengid töötavad korrosioonikatse kallal, mida plaanitakse testida kosmoses ESTCube-2 satelliidil.

Propageerib eesti keele kasutamist teaduskeelena nii loengutes kui ka teadusvideotes.

 

Mari Karm

Mari Karm (Tartu ülikool)

Kas kujutate ette, et kuus tundi vältaval (mõningad pausid küll vahel, aga siiski) kursusel on võimalik kogu aeg nii aktiivselt osaleda, et mitte korrakski ei lähe mõte kursusevälistel teemadel uitama. Mina enne Mari kursust ei kujutanud, nüüd ma tean, et see on võimalik!” kirjutab tema kursusel osalenu, kes nendib, et Mari käe alt on läbi käinud enamik TÜ aktiivseid õppejõude.

 

 

 


Haridusasutuse aasta tegu

 

Pärnumaa kutsehariduskeskuse koostöö Pärnu linna ja maakonna lasteaedadega

Kutsehariduskeskuse toitlustusteeninduse, pagari- ja kondiitritoodete, tehnoloogia ja puiduerialade koostöö lasteaedadega on kestnud üle viie aasta. Ettevõtmiste käigus on lasteaialastes kasvanud huvi ja austus töö vastu, õppijad aga on õppinud planeerimist, vastutamist, märkamist, hoolimist, koostöö olulisust ning saanud juhendamiskogemuse. Kui tavatundides põigatakse vastutusest sageli kõrvale, siis „päris töö” puhul ollakse valmis ühise tulemuse nimel õhinal ja mitu korda rohkem pingutama.

 

Eesti II noorte metsaülikool (Viljandi gümnaasium)

Koht, kus tuleviku Eesti oma ala tipptegijad võivad kohtuda. Kui viia noored kokku arvamusliidrite, teadlaste ning teiste särasilmsete akadeemiliste huvidega noortega, saab tekkida uus õpikeskkond.

 

Garage48 Hardware & Arts (TÜ ja EKA)

On aidanud luua EKA kunstivaldkonna ja TÜ tehnikaerialade tudengite loomuliku läbikäimise. Tekkinud kontaktvõrgustiku kaudu teatakse üksteise tegemistest, uurimistöödest ning tehnilistest võimalustest palju rohkem. Tugevalt on integreeritud tehnoloogia, disain ja turundus ning tehakse füüsilisi prototüüpe.

 


Allikas: HTM, Fotod: HTM


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!