Õpilastel tuleb koolielu elavdamise ideid nagu küllusesarvest

27. okt. 2017 Sirje Pärismaa toimetaja - Kommenteeri artiklit

Voore põhikool saavutas „Ettevõtliku kooli” edulugude konkursil esikoha kategoorias „Noorte/laste algatus”. Foto: Ettevõtlik kool

 

Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool” kümnendat üle-eestilist konkurssi tabas suisa edulugude uputus – 142 koolist ja lasteaiast saadeti projekte, kuidas õppimist põnevaks muuta.

Haapsalus toimunud haridusfestivalil astus publiku ette 15 žürii väljavalitud meeskonda. Publik valis oma lemmikud ja nii kujunes tulemuste kokkuliitmisel paremusjärjestus viies kategoorias (vt loo kõrval tabelit).

Üha vähem tähendab projekt seda, et pärast tunde tullakse kokku korraldamaks koolilastele mõni tore sündmus,” lausus „Ettevõtliku kooli” üle-eestiline koordinaator Kristi Krilovs. „Esiteks on paljud edulood seotud projektipõhise õppega, mida lõimitakse tundidesse, et neid praktilisemaks muuta. Nii saab eesti keele tunnis ette valmistada kutse, matemaatikas mõõta retsepti jaoks koguseid ja kunstiõpetuses joonistada plakatit.”

Teiseks on paljud lood mõeldud tervele kogukonnale, olgu selleks siis mõni sündmus, nagu Kiviõli 1. keskkoolis unistuste jooks, Põlula koolis ümbruskonna tundmaõppimine või kohvikud, kuhu on oodatud nii oma koolipere kui ka kogukond.

Sel aastal paistab eriliselt silma, et õpilased on ise algatajad,” rõhutas Krilovs. „Hea näitena võib tuua Koeru keskkooli noored, kes mõlema ettevõtmise puhul olid esialgu päris omapäi – õpetajate toetuseta. Kuni õpetajad kõrvalt vaadates nägid, et noored tõesti teevadki selle ära!”

Samamoodi juhtus Kiviõli 1. keskkooli KRR-ga, mida oli õpetajate utsitamisel püütud käima lükata mitu aastat varem, aga ju polnud õpilased selleks tollal ise valmis. Nüüdne Kiviõli Rahva Ringhääling oli täielikult õpilaste initsiatiiv, mis tähendab, et nad teevad seda kirega.

Nuti- ja päriselu

Heimtali põhikooli noored spordipoisid märkasid, et pargi sild on peaaegu läbimatu, ning otsustasid kooli loovtööna ehitada uue. Projekt paisus nii suureks, et selle teostamiseks kulus mitu korda rohkem aega, kui esialgu plaanitud.

Sealt saadud kogemused on suure kaaluga,” sõnas Krilovs.

Üle-eestilise žürii hindamise järel sai edasi lausa kolm edulugu, mis olid seotud vanematele inimestele nii nutiseadmete kui ka nende võimaluste tutvustamisega. Näiteks kuidas kasutada Skype’i, et lastelastega tihedamalt suhelda, kuidas maksta arveid või panna arstile aeg.

Õpetajad on aru saanud, et nad saavad noortele õpetada, kuidas tulevikus elus hakkama saada,” rääkis Krilovs. „Loomulikult on oluline olla ka pärast koolitunde aktiivne. Kuid meie loodame muidugi, et haridusprogramm „Ettevõtlik kool” on oma koolitustel suutnud selgitustööd teha: loeb see, mida ja kuidas oma ainetunnis õpetada, et tekiks ettevõtlik eluhoiak.”

Koeru keskkool pälvis konkursil koguni kaks esikohta. Kategoorias „Parim koostöö partneriga” tunnustati noorte korraldatud mõttetalguid, mis koondasid ühe laua taha eri asutuste-koostööpartnerite esindajad, õpetajad, vanemad ja õpilased. Laudkondades käsitleti selliseid aktuaalseid teemasid nagu tunnikorra parandamine, digipädevused, kooli arendamine, õpilasseadused.

Kategoorias „Põnevaim tund” andsid ühel unistuste koolipäeval tunde tuntud inimesed eri elualadelt. Sellisest arendavast koolipäevast tahetakse kujundada traditsioon.

Õpilasesinduse presidendi Hannes Linno sõnul olid mõlemad projektid õpilaste enda idee ja teostus. Õpetajailt küsiti vaid veidi nõu. Koeru koolis on kombeks, et oma juhivõimeid saavad proovile panna õpilased kordamööda.

Saime konkursiga väärtusliku kogemuse ja nägime ka, mida teised teevad,” rääkis Linno. „Kõige mõnusam oli tunnustus, saime aru, et liigume õiges suunas.”

Praktiline kasu oli ka – konkursivõitudega kaasnenud tuhat eurot läheb õpilasesinduse töö tõhustamiseks.

Koeru koolis on põnev õppida,” lausus Hannes Linno. „Meie kooli suurim pluss on, et õpilased julgevad oma ideid välja käia ja teha asju teisiti, kartmata kriitikat. Uute ideedega tullakse kaasa. Oleme üks suur koolipere, meil on hea meeskond: õpetajad kuulavad õpilasi ja õpilased õpetajaid.”

Aitäh, õpetaja!

Tartu Veeriku kooli õpilastele tõi kategoorias „Heategu kogukonnale” esikoha eakate nutiring, mida korraldati Tähtvere päevakeskuses, partner oli Telia, kes laenutas tahvelarvutid.

Veerikul on põnev õppida ja õpetada, igal aastal keskendume uuele teemale, millega tegeleb kogu koolipere,” rääkis õpetaja Signe Varendi. „Nii sündis õpilastel ka heategevust, digipööret ja ettevõtlikkust ühendav idee – eakate nutiring. Nutiringi projekti ajal jõudsime avada kevadkontserdiks klassikohvikud, et teenida raha kaas­õpilase Hooandja kampaaniasse. Ettevõtluskülast saadud teadmisi ja oskusi said õpilased matemaatikatundides klassikohvikuid korraldades kohe rakendama hakata. Koolis on traditsiooniks saanud näiteks huvitava õppimise päev, kus õpilased õpetavad koolikaaslastele just neile huvipakkuvaid teadmisi ja oskusi.”

Õpilaste jaoks oli väga põnev ka Haap­salu konkursi lõppvooruks valmistumine. Ühise ajurünnaku tulemusena õpiti oma ideid teistega jagama, parima idee kasuks otsustamist ja otsusega leppimist. „Teadsime, et võitja selgitab välja publikuhääletus, mis tähendas, et õppisime end selgelt ja ilmekalt väljendama,” rääkis Signe Varendi. „Ürituse lõpus tänati päris pikalt juhendajaid, selle jooksul tuli õpilastel kannatlikult oodata ja plaksutada. Tagasiteel Tartusse kostis bussis kooris „Aitäh, Signe”, mis soojendas südant ning näitas, et õpilased said aru tänamise vajalikkusest.”

Varendi sõnul pakutakse põhikooliõpilastele palju projekte, õpetajal tuleb need vaid üles leida. Ettevõtlikel õpilastel on ka endal huvitavaid ideid.

Oleme saanud tuule tiibadesse ning sellel õppeaastal ootavad meid ees juba uued projektid ja väljakutsed. Loodame, et meediakajastuse tulemusena inspireerisime õpilasi ja õpetajaid üle Eesti eakate päevakeskustega ühendust võtma ja oma nutiringi või muud põnevat ühistegevust käivitama,” sõnas Varendi.

Voore põhikool on osalenud „Ettevõtliku kooli” edulugude konkursil kaks korda ja mõlemal korral saanud esikoha. Edulood on kasvanud koos õpilastega. Tänavu kutsuti ühiseks õppimiseks kooli vanavanemad ja lasteaiaealised õed-vennad.

Õpilased said olla õpetajad, tunda end targana, suhelda ja töötada rühmas, leida uusi sõpru, uurida üksteise töid, areneda,” vahendasid muljeid Voore kooli õpetajad Kaie Mikko ja Mare Maasik. Kõige toredam oli koos vanavanematega 3D-printimist õppida ja roboteid kokku panna.

Püüdsime kummutada arvamust, et mis nüüd meie. Koos tegutsedes olid kõik õhtuks õnnelikud,” meenutasid õpetajad. Ka lasteaialaste rõõm oli siiras, kui robotid liikuma hakkasid.

Saime kuulsaks

Voore kooli edulugu on seotud mitme põlvkonna kaasamisega õppetöösse. Kooli eesmärk on arendada tehnoloogiaharidust ja kujuneda kogukonnakooliks. Käesolevast õppeaastast on kooli juurde liidetud lasteaed, nooremat generatsiooni püütakse kaasata iga päev ning vanemad ja vanavanemad on üha rohkem oodatud kooli koos lastega tegutsema.

Tore on koos leida uusi ideid ja olla avatud uutele mõtetele, tegevustele ja loomulikult abile,” rääkisid Kaie Mikko ja Mare Maasik.

Õpilaste arvates teeb Voore koolis õppimise lahedaks see, et lapsi on klassis vähe ja omavahel ollakse head sõbrad. Head on ka õpetajad, palju on huviringe ja konkurssidel osaledes „saab kuulsaks”.

Väga põnevad olid robootika töötoad 1.–6. klassi õpilastele Torma põhikooli sünnipäeval. Pisut oli hirm, kuid tegutsema hakates asendus see tegutsemistahtega. Saadi energiat kõigilt, kes projektis osalesid.

3D-jõuluehete konkursil oli vahva abiline Eesti 2.0 tegevjuht Ede Tamkivi.

Ettevõtliku kooli” edulugude konkursi lõppvoorus oli põnev teada saada, mida teised koolid teevad. Õpilased, kes oma projekti esitlesid, said kogemuse võrra rikkamaks, nagu juhendajadki.

Ja kui praktilisest kasust rääkida, siis sõit Haapsallu oli boonuseks, meid toetas Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskus. Lisaks on 500 euro suurune preemia tuntav abiks õppeotstarbelises tegevuses,” kiitsid õpetajad.

Kategoorias „Parim koostöö partneriga” teise koha saanud Mooste mõisakooli õpilaskohvikutest on lisaks oma kogukonna rahvale osa saanud kaugemaltki saabunud, kes selles kaunis mõisas kultuuriüritustel käivad.

Projekt ei ole kestnud veel aastatki, kuid oleme juba palju korda saatnud,” rääkis Mooste mõisakooli huvijuht ja kohvikuprojekti vedur Kadi Õunap. Põhjusi, miks kohvikuid pidada, on palju. See aitab koolis õpitut rakendada ja lõimitud on mitu õppeainet. Lapsed saavad ise teha ja vastutada ning taskuraha teenida, paraneb suhtlus- ja koostööoskus. Õpilased näevad ka kontserte ja teatrietendusi. Teenitud raha eest sisustati kooli puhkenurk ja nüüd kogutakse raha ägedateks kooliüritusteks.

Menüü on iga kord erinev, õpilased valivad ise välja retsepti, mille järgi üksi või koos vanema(te)ga midagi valmistavad. Menukad on olnud šokolaadikoogid, küpsisetordid, quiche’id ja muud soolased pirukad.

Sel õppeaastal on toimunud juba kolm kohvikut, novembris tuleb veel kolm ja detsembris kindlasti sama palju.

Püüame kaasata võimalikult palju õpilasi, iga kord võiksid osaleda uued lapsed, sekka siis ka vanemaid olijaid,” rääkis Õunap. Lähiajal pakutakse head-paremat Ivo Linna, Annely Peebo ja Tanel Padari, Stig Rästa ja Elina Borni kontsertidel. Kuna folgikoda on üks Lõuna-Eesti populaarsemaid kontserdipaiku, ei ole hirmu, et projekt võiks katkeda.

Kohvikupidamisega on käe valgeks saanud isegi teise klassi õpilased. Nende arvates on Mooste koolis põnev, kuna õpetajad on nii toredad. Lisaks toimuvad toredad üritused ja väljasõidud.

Ka Kadi Õunap arvab, et kool on muutuste teel ja elu läheb aina põnevamaks. „Ettevõtliku kooli” programmiga liitumine on avanud uusi võimalusi ja andnud palju ideid, kuidas kaasata õpilasi koolielu elavdamisse ja teha igapäevaseid tunde mitmekesisemaks.

 

Vaata ka Mooste mõisakooli õpilaskohvikute VIDEOT

 


Ettevõtliku kooli” konkursi „Õppimine on põnev!” parimad

 

Kategooria „Heategu kogukonnale”

 1. Tartu Veeriku kool
 2. Heimtali põhikool
 3. Kohtla-Järve Maleva põhikool

Kategooria „Põnevaim tund”

 1. Koeru keskkool
 2. Oru kool
 3. Põlula kool

Kategooria „Parim koostöö partneriga”

 1. Koeru keskkool
 2. Mooste mõisakool
 3. Kiviõli 1. keskkool

Kategooria „Noorte/laste algatus”

 1. Voore põhikool
 2. Kiviõli 1. keskkool
 3. Kõmsi lasteaed-algkool

Kategooria „Ettevõtlik lasteaed”

 1. Kiviõli Kannikese lasteaed
 2. Kohtla-Järve Kirju-Mirju lasteaed
 3. Sillamäe Päiksekese lasteaed

 


Programmi „Edu ja tegu” toetatakse Euroopa Liidu Euroopa sotsiaalfondist.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!