Tartu kõrgema kunstikooli rahvusvaheline konverents toob fookusesse kunsti- ja disainihariduse oleviku ja tuleviku rahvusvahelises pingeolukorras

9. okt. 2017 Tartu kõrgem kunstikool - Tartu kõrgema kunstikooli rahvusvaheline konverents toob fookusesse kunsti- ja disainihariduse oleviku ja tuleviku rahvusvahelises pingeolukorras kommenteerimine on välja lülitatud

Tartu kõrgem kunstikool korraldab 11. oktoobril rahvusvahelise konverentsi, kus räägitakse rahvusvahelise pingeolukorra mõjust kunstikõrgharidusele nii vormiliselt (rahvusvaheline mobiilsus ja koostöö) kui ka sisuliselt (kas ja kuidas kunstis ja disainis käsitletavad teemad on muutunud). Teemat avavad eksperdid ja kõrgkoolide esindajad Eestist ning välismaalt.

Elame ajal, mil Euroopas on rändekriis, maailmas on mitmed Euroopat mõjutavad sõjakolded, terrorismioht puudutab järjest enam riike ning rahvusvaheline julgeolekuolukord on pingestumas. Teisalt hoogustab Euroopa Komisjon mitmesuguste meetmetega järjest enam kõrghariduse rahvusvahelistumist nii Euroopa Liidus kui ka üle maailma. Tartu kõrgema kunstikooli korraldatava rahvusvahelise konverentsi fookuses on nende teemade arutelu kunsti ja disainihariduse kontekstis.

Tartu kõrgema kunstikooli rektori Vallo Nuusti sõnul on sellise teemapüstituse ajend tunnetus, et rahvusvaheline pingeolukord ei mõjuta ainult akadeemilist piiriülest koostööd, vaid on nähtav ja tajutav ka kunstnike loomingus. „Kas ja kuidas peaksid kunsti- ja disainikõrgkoolid sellele reageerima, kui rahvusvahelistumist on hakanud mõjutama taolised välised tegurid, selle üle tahamegi arutleda,” ütles rektor.

Konverentsi kava.

Konverents toimub Tartu kõrgema kunstikooli rahvusvaheline nädala raames, kus osalevad 18 väliskülalist Soomest, Leedust, Saksamaalt, Lätist, Venemaalt, Taanist ja Suurbritanniast.