Kuressaare ametikool võõrustab Euroopa kutseoskuste nädalal 200 põhikooliõpilast

23. nov. 2017 Kuressaare ametikool - Kuressaare ametikool võõrustab Euroopa kutseoskuste nädalal 200 põhikooliõpilast kommenteerimine on välja lülitatud

Kuressaare ametikool korraldab 24. novembril Euroopa kutseoskuste nädala ja üle-eestilise oskuste aasta raames oskuste päeva töötoad, kuhu on kutsutud 200 Saaremaa põhikooliõpilast.

Õpilased jagunevad kaheksasse töötuppa, kus saadakse ülevaade ühest erialast ja osaletakse praktilistes tegevustes. Ametikooli koostööpartner on Saaremaa Rajaleidja keskus, kelle karjäärinõustajad viisid eelnevalt üldhariduskoolides läbi testid, et leida õpilaste huvidele ja soovidele vastav töötuba. Oskuste päeva partneriks on ka Saaremaa ettevõtjate liit, igas töötoas tutvustavad noortele eriala ja valdkonda kohalike ettevõtte esindajad.

„Oskuste päeva eesmärk on aidata põhjaliku erialatutvustuse abil õpilastel karjäärivalikuid teha,” rääkis projektijuht Anneli Viherpuu-Berens. „Kasu on mitmepoolne: paremini informeeritud noored teevad teadlikumaid valikuid. Oleme ametikoolis kogenud, et sellised noored on motiveeritumad ega lange nii kergesti koolist välja.”

Oskuste päeva toetab Euroopa sotsiaalfond programmi PRÕM kaudu. Projekti sihtrühm on Saare maakonna 7.‒9. klassi õpilased.

Töötubadeks on kokk, väikelaevaehitaja, ehitaja, tarkvaraarendaja, juuksur, kujundaja, autotehnik ja restoraniteenindaja.

Euroopa kutseoskuste nädal on Euroopa Komisjoni algatus, mille eesmärk on muuta kvaliteetseid oskusi ja tööturul väljavaateid pakkuv kutseharidus ja -koolitus ligitõmbavamaks. Selle kestel korraldavad osalevad riigid üle kogu Euroopa nii kohalikul, piirkondlikul kui ka riigi tasandil sündmusi. Euroopa kutseoskuste nädal toimus esimest korda 2016. aastal.