Kes keda petab – kelle asi on kvaliteet Eesti hariduses inglise keele eksami näitel?

Kõigis valdkondades seatakse eesmärke, analüüsitakse, tehakse korrektuure. Soovime ka hariduses, et meie (õpi)tegevus oleks võimalikult sihipärane ja eesmärgistatud. Sellisel ettekäändel rakendati omal ajal ka riiklike eksamite süsteemi, et saada ja … Jätka Kes keda petab – kelle asi on kvaliteet Eesti hariduses inglise keele eksami näitel? lugemist