Kes keda petab – kelle asi on kvaliteet Eesti hariduses inglise keele eksami näitel?

Kõigis valdkondades seatakse eesmärke, analüüsitakse, tehakse korrektuure. Soovime ka hariduses, et meie (õpi)tegevus oleks võimalikult sihipärane ja eesmärgistatud. Sellisel ettekäändel rakendati omal ajal ka riiklike eksamite süsteemi, et saada ja anda tagasisidet nii õpilasele, vanemale, koolile, koolipidajale kui ka riigile. Soovib ju riik (haridus- ja teadusministri määrusest lähtuvalt) muuhulgas teada, kui tulemuslik on õpe, kuivõrd … Jätka Kes keda petab – kelle asi on kvaliteet Eesti hariduses inglise keele eksami näitel? lugemist