Kõrgharidusseadustiku uuendamisel seatakse esikohale õppija õigused ja kohustused

24. jaan. 2018 HTM - 1 Kommentaar

Haridus- ja teadusministeerium on koostöös kõrgkoolide ja teiste partneritega uuendamas kõrgharidusseadustikku, et korrastada ja lihtsustada valdkonna õigusakte ning seada esikohale õppija õigused ja kohustused. Poolteist aastat kestnud konsultatsioonide järel hakatakse nüüd välja töötama uue kõrgharidusseaduse eelnõu, mis peaks jõudma riigikogusse tänavu sügisel. 

Asekantsler Indrek Reimandi sõnul on kõrgharidusvaldkonna eri osapooled kinnitanud vajadust õigusaktide nüüdisajastamise järele ning osutanud, et need peavad olema rohkem õppijakesksed, vaja on vähendada ülereguleerimist ning suurendada kõrghariduse ja teaduse regulatsioonide kooskõla. „Kõike seda seadustiku kaasajastamisel ka arvestatakse,” ütles Reimand. „Plaanime selgemalt välja tuua üliõpilaste õigused ja kohustused, aga ka riigi ja kõrgkoolide ülesanded. Tahame tugevdada ülikoolide ja ühiskonna seoseid, sest ülikoolide kohus pole mitte ainult õpetamine, vaid ka ühiskonna teenimine, teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon, täienduskoolitus jne. Samuti peame soodustama karjäärimudelite kaasajastamist ülikoolides, mis motiveeriks noori valima teadlase elukutset.”

Õigusaktide nüüdisajastamisega ühtlustatakse ka teaduse ja kõrghariduse rahastuspõhimõtteid, kujundades teadusasutuste baasfinantseerimise ümber tegevustoetuseks sarnaselt kõrghariduse tegevustoetusega.

Kõrgharidusseadustiku uuendamisega ei muudeta kõrgharidussüsteemi põhialuseid, see tähendab kõrgkoolide ulatuslikku autonoomiat, kolmeastmelist kõrgharidusõpet, kvaliteedihindamise põhialuseid jne.

Luuakse kõrgharidusseadus ja ülikoolide seadused

Plaanis on luua kõrgharidusseadus, kuhu koondatakse senised ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse ning erakooliseaduses erakõrgkoole puudutavad sätted.

Lisaks kõrgharidusseadusele on kavas töötada igale avalik-õiguslikule ülikoolile välja oma seadus. Praegu on oma seadus ainult Tartu ülikoolil ja Tallinna tehnikaülikoolil.

Kuna kõrgharidusvaldkonda puudutavad ka teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus ning õppetoetuste ja õppelaenu seadus, siis kavandatakse ka neid uuendada.