Õpetades edukaks

26. jaan. 2018 Michael Connolly Briti Nõukogu Euroopa Liidu inglise keele haridussüsteemide töörühma juht - Kommenteeri artiklit

Briti Nõukogu haridustöötaja kompetentsimudel.

 

Michael Connolly.

Briti Nõukogu Euroopa Liidu inglise keele haridussüsteemide töörühm on keskendunud õpetajate haridusele ja nende arengule. Peale kõrgharidusega seotu tegeleme tööks vajaliku inglise keele oskusega ja toimetulekuks tarviliku keeleõppega, mis hõlmab tööd pagulaste, sisserändajate ja vähemuskogukondadega. Praegu töötame koos Eesti partneritega õpetajate kutsealase arengu programmi kallal, mis keskendub 21. sajandi oskustele, digitaalpädevusele, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia oskustele ning pedagoogika ja metoodika teistele aspektidele, mida on Eestis peetud inglise keele õpetajatele oluliseks.

Mul on Briti Nõukogus töötades olnud õnn osaleda mitmesugustes programmides. Oleme töötanud pagulastega Jordaanias ja Palestiina aladel, arendanud India koolihariduseta neidude keeleoskust ja digitaalpädevust, aga osalenud ka Euroopa inglise keele õpetajate arenguprogrammides.

Hea õpetajaharidus tagab eduka õpetamise ja õppimise, aitab tõhusalt parandada õppija inglise keele oskust ning saavutada tavalisest paremad õpitulemused. See võib tunduda ilmselge, kuid õpetajate kutsealane areng jääb sageli tähelepanuta või piiratuks. Samas muutuvad digitaalajastul haridus- ja sotsiaalvajadused kogu aeg ning õpetajate arengut tuleb püsivalt ja pidevalt toetada.

Briti Nõukogu palus dr Simon Borgil Leedsi ülikoolist läbi vaadata viimased sellealased teadusuuringud. Dr Borg väidab, et pidev kutsealane areng on eduka haridussüsteemi oluline osa, mis parandab õpetajate kvaliteeti, organisatsiooni tõhusust ja õpilaste õpitulemusi.

Kutsealane areng

Mis on hea kutsealane areng ja kas see erineb meie enda kogemustest? Borg leiab, et kutsealane areng võib avaldada kasulikku kestvat mõju õpetajatele, õppuritele ning organisatsioonidele järgmistel juhtudel:

 • õpetajad peavad seda vajalikuks nii endale kui ka oma õpilastele;
 • õpetajad on kaasatud otsustesse, mis on seotud kutsealase arengu sisu ja protsessiga;
 • toetatakse õpetajate koostööd ja kogemuste jagamist;
 • koolid ja haridussüsteem laiemalt toetavad kutsealast arengut;
 • õpetajatele on tagatud asjatundlik asutusesisene ja/või -väline tugi;
 • koolis ja klassiruumis toimub pidev kutsealane areng;
 • pidev kutsealane areng on õpetajate töö lahutamatu osa;
 • uurimine ja refleksioon on kutsealases arengus kesksed ning väärtustatud vahendid;
 • õpetajad on kaasatud oma metoodika uurimisse ja vaatlusse;
 • õpilaste areng suurendab motivatsiooni end kutsealaselt täiendada;
 • kutsealane areng on pidev protsess, mitte aeg-ajalt toimuv sündmus;
 • koole juhitakse strateegiliselt.

See loetelu aitas mul mõista enda kogemusi hea ja mitte nii hea kutsealase arengu teel. Oma õpetajakarjääri alguses märkasin, et koolitused olid aastast aastasse sarnased ja käsitlesid samu teemasid ilma mingi edasiminekuta. Need polnud piisavalt seotud ka probleemidega, mis klassiruumis ette tulid. See viib tagasi kahe esimese punkti juurde: koolitused olid küll tagatud, kuid polnud vajaduspõhised ning mind ei kaasatud sellesse, mida neis õpetati ja kuidas seda tehti.

Mõnikord tundus, et koolitusel kuuldu läheb ühest kõrvast sisse ja teisest välja, isegi juhul, kui tegemist oli väärt koolitusega. Kuna paljud töötoad ja koolitused olid ühekordsed ning vähese tagasisidega, oli õpitut raske kinnistada ja edasi arendada. Tohutult kasulik oli aga töötada koos kogenud õpetajatega, keda tagasi vaadates võin pidada oma mentoriteks. Rääkisime konkreetsetest probleemidest ja nende lahendustest, mitte ei arutanud abstraktseid ega üldisi teemasid. Mõnikord jälgisid nemad minu tunde või vaatlesin mina nende omi ja tagasisides keskendusime mõnele kindlale probleemvaldkonnale.

Töö partneritega

Oma hilisemas töös haridussüsteemis olen täheldanud, et kutsealase arengu tagamiseks tuleb töötada mitmesuguste huvirühmadega. See ei kehti ainult õpetajate kohta, tähtis osa on ka õppejuhatajatel, teistel koolijuhtidel, ametiisikutel ja poliitikakujundajatel. On oluline, et õpetajad seisaksid enda kutsealase arengu eest. Samas võib see olla keeruline, kui nad ei tööta keskkonnas, mis võimaldaks selleks piisavalt aega, raha vmt.

Meie eesmärk Briti Nõukogus on teha koostööd kohalike partneritega, et õpetajad oleksid heal tasemel, motiveeritud, pühendunud ja uuendusmeelsed ning vastutaksid oma kutsealase arengu eest, võimaldades õpilastel saavutada parimad tulemused. Et tagada õpetajate haridus ja areng, oleme töötanud välja lähenemisviisi „Õpetades edukaks”, mille eesmärk on ühitada Borgi ideed kogemustega Suurbritanniast ja mujalt maailmast. Selle käsitluse keskmes on kutsealase arengu raamistik õpetajatele, nende koolitajatele ja koolijuhtidele. See aitab üksikisikutel ja koolisüsteemil kindlaks määrata arenguvajadused, selgitada välja võimalikud kutsetegevuse kursused ja vahendid, kavandada kutsealase arengu tegevusi ning seirata nende mõju klassiruumis.

Lisateavet meie meetodi kohta ning palju materjali ja uuringuid inglise keele õpetajatele leiab meie veebilehelt www.teachingenglish.org.uk.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!