Riigikogu võttis vastu kooli tugispetsialistide toetust suurendava seaduse

10. jaan. 2018 Riigikogu pressiteenistus - Riigikogu võttis vastu kooli tugispetsialistide toetust suurendava seaduse kommenteerimine on välja lülitatud

Valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seoses teiste seaduste muutmise seadusega (519 SE ) kehtestatakse tõhustatud ja eritoe rakendamiseks riigieelarveline toetus, et muuta lastele vajalikud tugiteenused kättesaadavamaks.

Seaduse järgi peab kohalik omavalitsus looma võimalused selleks, et kool saaks pakkuda hariduslike erivajadustega õpilastele vajalikku tuge. Koolis on seaduse järgi tagatud vähemalt eripedagoogi, logopeedi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenus. Koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel ja vanema nõusolekul saab kool õpilasele rakendada tõhustatud või erituge.

Koolil on õigus õppetöö korraldamist vastavalt toe vajadusele kohandada. Õppe korraldamisel lähtutakse jätkuvalt kaasava hariduse põhimõttest. Riik jätkab erivajadusega lastele suunatud koolide pidamist, kuid lepib kohaliku omavalitsusega kokku nende pidamise võimalikus üleandmises.

Seadusega nähakse ette ka regulatsioon riiklike haridusstipendiumite ja -preemiate maksmiseks haridusasutustes töötavatele inimestele.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 46 ja vastu 44 saadikut.

Seadus jõustub 1. veebruaril.