E-ülesannete kogud on õpetamisel abiks

23. märts 2018 Jana Liiv SA Innove e-hindamise peaspetsialist - Kommenteeri artiklit

E-ülesannete lahendamine arvutis. Foto: erakogu

 

Jana Liiv.

Et õpetajate tööd kujundava hindamise rakendamisel kergendada, töötab Innove välja elektroonilisi ülesandekogusid.

E-ülesandeid koostatakse põhikoolile neljas ainevaldkonnas: võõrkeeled, matemaatika, loodus- ja sotsiaalvaldkond. Aastas luuakse 24 kogu. Ülesandekogude teemad on valitud nii, et need pakuksid aines kesksete kontseptsioonide ja protseduuride harjutamis- ja hindamisvõimalusi. Valik tugineb riikliku õppekava ainekavadele, õppeprotsessi kirjeldustele ja eksperthinnangutele.

Sotsiaalainete e-ülesandekogusid saab kasutada kujundava hindamise läbiviimiseks. Õpetaja ei tarvitse õpetamise tuhinas märgatagi, kui raske on õpilastel mõnest asjast aru saada. E-ülesandekogud annavad õpetajale tagasisidet, valimaks, mida teha konkreetse õpilase või kogu klassiga edasi.

Lisaks uuest osast arusaamisele hindavad elektroonilised diagnostilised testid ka lünkasid teadmistes, millest arusaamisraskused on tekkinud. Teste saab kasutada nii uue osa läbivõtmise eel kui ka ajal, et märgata õpilaste väärarusaamu, puudulikke teadmisi ja oskusi teatud teema või alateema kohta. Õpilastele sobib test väga hästi ka õppimiseks, sest ülesanded on lühikesed.

Diagnostiline test pakub mõtlemisainet eelkõige õpetajale, kes saab selle põhjal õpilasele öelda, mida ette võtta. Täheldatud vigu saab arutada kogu klassiga, mis võib õpilasele isiklikult antud sõnalisest või testi tagasisidest olla efektiivsem. Tulevikus hakkavad diagnostiliste testide tulemustele tuginevad personaalsed nõustamissüsteemid soovitama õpetajale õppemeetodeid, mida võiks kas frontaalselt või konkreetse õpilase puhul rakendada, mille kohta küsimusi küsida ning milliseid täiendavaid ülesandeid õpilastele suunata. Diagnostiline test loob õpetajale võimaluse langetada kiireid otsuseid ning tõhustada selle abil õppimist.

Diagnostiliste testide koostamisel on eelnevalt kirjeldatud teema või alateema jaoks olulised eelteadmised, mis lähtuvad peamiselt varem õpitud teemadest ja õpitulemustest. Näiteks 8. klassi ajalootestis „Valitsemiskorralduse muutused varauusajal” küsitakse õpilase käest ka 6. klassi ühiskonnaõpetuse kohta: kas ta üldse teab, mis on riik ja parlament? Õpilasel tuleb aidata luua seoseid varem õpituga, et tema teadmised oleksid sügavamad.

Välja on selgitatud teema või alateemaga seotud levinud väärarusaamad. Näiteks 9. klassi ühiskonnaõpetuse „Intellektuaalomandi kaitse” test tuvastab vigased arusaamad seoses õiguse, autori, viitamise ja tsiteerimisega, ning vigu tehes me õpime. Väärarusaamade tuvastamisel saab õpetaja küsida õpilase käest täiendavaid küsimusi, mis aitavad õpilasel oma mõtetes selgusele jõuda ning vajadusel varem õpitu juurde tagasi minna.

Diagnostilise testi ülesannete koostamisel on lähtutud kolmest raskusastmest. Nii teadmisi, arusaamist kui ka rakendamist saab kiiresti kontrollida isegi hoolikalt valitud valikvastustega. Kõrgema mõtlemistasandi väljakutseid saab õpilasele pakkuda pärast vilumuse tekkimist põhiasjade käsitlemisel. See sõltub siis üsna vähe sellest, kuivõrd märkimisväärsete eeldustega arvatakse õpilane olevat.

E-ülesandeid on pakkuda 5. klassi inimeseõpetuses tervikuna teemal „Tervis”, 6. klassi ühiskonnaõpetuses tervikuna, 8. klassi teemal „Maailm 1600‒1815” ja 9. klassi teemal „Ühiskond ja sotsiaalsed suhted”. E-ülesandekogusid saavad õpetajad ja õpilased hakata kõigi eelduste kohaselt kasutama alates selle aasta maikuust. Koostamisel on veel 6. klassidele e-ülesandekogu „Suhtlemine” inimeseõpetuses ning „Vana-Kreeka” ja „Vana-Rooma” ajalooõpetuses.

E-ülesandekogud sobivad vaid kiireks teadmiste lünkade tuvastamiseks. Need ei asenda ega hakka kunagi asendama auditoorset tööd ega muid õppemeetodeid, millega lünklikud teadmised kõigepealt luuakse. Kõrgemate mõtlemisoskuste automaatset hindamist avatud küsimustega ei oska me veel EIS-is korraldada. E-keskkondades ei ole õpilaste pikemad sõnalised vastused veel arvutihinnatavad. Küll aga aitavad ka praegused e-ülesandekogud õpetajatel märgata, kus on õpilastel suuremad raskused, ning siis õppeprotsessi kohandada ja vajadusel otsida täiendavat tagasisidet õppimise edenemise kohta. Ka õpilased saavad kohest tagasisidet (kas õpetajalt või ka otse) oma õppimise tulemuslikkuse kohta ning e-ülesandeid ja diagnostilisi teste lahendades oma järgmisi samme planeerida.

Näide küsimusest e-ülesandest „Prantsuse revolutsiooni eelõhtu”. Kujutle, et oled Prantsuse talupoeg aastal 1789. Lõpeta päeviku sissekanne selle kohta, milline on sind ümbritsev ühiskond.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!