Inimeseõpetuse õpetaja ja tegu 2018

5. märts 2018 Margit Kagadze - Inimeseõpetuse õpetaja ja tegu 2018 kommenteerimine on välja lülitatud

Alanud on üleriigiline inimeseõpetuse õpetajate tunnustuskonkurss.

„Inimeseõpetuse õpetaja 2018” konkursi eesmärk on esile tõsta ja tunnustada neid inimeseõpetuse õpetajaid, kes on oma tegevuses silma paistnud hea aineõpetajana, olnud oma isiksuse ja tegevusega eeskujuks nii õpilastele kui ka teistele õpetajatele, muutnud ainet huvitamaks ja kaasaegsemaks ja/või aidanud kaasa aine õppevara koostamisele.
„Inimeseõpetuse tegu 2018” konkursi eesmärk on tõsta esile tegevusi, mis on aidanud kaasa inimeseõpetuse ainevaldkonna arengule (nt õppematerjalide koostamine ja avaldamine, ainekavaarendus, maakondlike või riiklike ainealaste ürituste korraldamine jne).

Ettepanekuid võivad esitada õpilased, lapsevanemad, koolide juhtkonnad, kolleegid, erialaorganisatsioonid, antud valdkonnaga seotud spetsialistid, inimeseõpetuse ainesektsioonid, üksikisikud. Tublisid tegijaid võib konkursile esitada ikka ja jälle.

Tähtaeg on 30. aprill 2018.

Lisainfo kodulehelt.