Koolides algab rahvusvaheline õpetamise ja õppimise uuring TALIS 2018

2. märts 2018 - Koolides algab rahvusvaheline õpetamise ja õppimise uuring TALIS 2018 kommenteerimine on välja lülitatud

1. märtsist kuni aprilli lõpuni korraldab Innove Eesti koolides rahvusvahelist õpetamise ja õppimise uuringut TALIS. Eestist on uuringusse kaasatud 200 kooli ja arvamust on võimalik avaldada üle 3300 õpetajal ja 200 koolidirektoril.

TALIS-e uuringus osalevad õpetajad, kes töötavad põhikooli kõrgemate klassidega (7.–9. klass). Küsimustikega uuritakse õpetajate professionaalset arengut, hindamist ja tunnustamist, pedagoogilisi uskumusi, praktikaid ja tööalaseid hoiakuid ning koolijuhtimist. Seni toimunud TALIS-e uuringud on andnud väärtuslikku sisendit elukestva õppe strateegia 2020 koostamisse ja täiendusõppe kujundamisse, samuti võimaldanud analüüsida suundumusi ning näha Eestit võrdluses teiste riikidega.

TALIS (Teaching and Learning International Survey) on rahvusvaheline OECD uuring, mis keskendub informatsiooni kogumisele õppekeskkonna ja õpetajate töötingimuste kohta. Esimene taoline uuring korraldati 2008. aastal ning selles osales 24 riiki. Teine uuring oli 2013. aastal ning sellest võttis osa 34 riiki. Eesti osales mõlemas uuringus. Kolmandasse uuringusse on aga kaasatud juba 48 riiki üle maailma. Käesoleva uuringu tulemused avalikustatakse 2019. aasta juunis.

TALIS 2018 uuring korraldatakse ESF-i programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid” raames.

Täpsem teave www.innove.ee/uuringud ja www.oecd.org/talis.