Kuidas me superettevõtteid käima tõmbasime

9. märts 2018 Merit Luik Tartu Tamme gümnaasiumi karjäärikoordinaator, inimeseõpetuse õpetaja - Kommenteeri artiklit

OSKA tekstid, infograafika ja videod on väga head näitlikud materjalid üld- ja karjääriõpetuse tundides kasutamiseks ning töömaailma põhjalikuks tundmaõppimiseks. Foto: erakogu

 

Merit Luik: „Noored saavad huvituda ainult sellest, millest nad midagi teavad ja mida mõistavad.”

OSKA materjalide lugemine inspireeris õpilasi välja töötama õendusroboteid, loomade vaimse tervise kliinikut, keeleõppe vestlusrobotit, korduvkasutusega pabertaldrikuid, tankitehast jpms.

Info töömaailma kohta on olnud ikka karjääriõpetaja kirstunael. Esmalt seetõttu, et tööturg ise ning selle kohta käiv informatsioon muutub kiiresti. Muutub ametite sisu ning nende jaoks vajalikud pädevused ja hariduslikud eeldused, muutuvad ühiskonna ning tööandjate ootused ja vajadused, muutub tööjõu koosseis ja hulk. Samuti on õpetaja jaoks tööturgu puudutavat infot tihti raske leida. Infokillud paiknevad eri kohtades internetis ja muudes materjalides. Sageli nõuab asjakohaste materjalide leidmine head õnne või personaalseid kontakte. Lisaks kalduvad olemasolevad materjalid olema õppetöös kasutamiseks liiga keerulised, kuivõrd need on koostatud eelkõige materjali tellija vajadusi silmas pidades. Õppetöös rakendamiseks tuleks neid õpilaste jaoks kohandada, mis on omakorda ajamahukas töö. Seetõttu on õpetajate jaoks keeruline saada esmalt ise tööturust tervikpilt ning omajagu väljakutseid pakub kogutud info vormimine metoodikateks, mis aitavad saadud teadmisi õpilastega jagada.


Rõõm ootamatult leitud varandusest

Suur oli mu rõõm, kui avastasin OSKA. Need on Eesti majanduse arenguks vajalike oskuste ja tööjõuvajadust käsitlevad analüüsid (vt oska.kutsekoda.ee). Õpetaja ja karjäärikoordinaatorina kõnealuseid analüüse sirvides tõdesin rõõmuga, et loodud materjalid täidavad mitmeid varasemaid lünki. OSKA materjalide hulgas on ühes kohas koos nii tööturgu ja selle arenguid tervikuna käsitlevad analüüsid kui ka ülevaated valdkondade kaupa. Samuti on õpetaja vaatevinklist rõõmustav, et loodud materjalid on eri vormis, erineva mahuga ja seetõttu mitmekesiselt rakendatavad. Kiireks ülevaateks on head lühiaruanded, põhjalikuma pildi saamiseks pikemad ülevaated, huvi äratamiseks filmiklipid ning teemade illustreerimiseks infograafika. Materjalidega töötamise teeb mugavaks ja ajasäästlikuks analüüside ühesugune ülesehitus ja vormistus. Materjalide usaldusväärsust suurendab see, et nii tööturu üldiste suundumuste kirjelduste kui ka valdkondlike analüüside koostamisel on kaasatud eri taustaga spetsialiste.

Eelöeldu põhjal võib öelda, et OSKA analüüsid on karjääriõppes rakendatavad mitmel viisil. Ühelt poolt on need hea teadmiste täiendamise vahend õpetajale ja karjäärikoordinaatorile endale ning saadud info toel on lihtsam seada asjakohaseid karjääriõppe prioriteete. Teisalt on valminud tekstid, infograafika ja videod väga head näitlikud materjalid üld- ja karjääriõpetuse tundide kasutamiseks ning töömaailma põhjalikuks tundmaõppimiseks.


Mis põhimõtetest ma OSKA rakendamisel lähtun?

Minu esialgne rõõm leitud „varandusest” tuhmus aga veidi, kui jõudsin oma mõtetega eneseharimisest kaugemale. Kuidas väärtuslikku teadmist metoodikate loomisel nii ära kasutada, et õpilaste teadmised paraneksid ning nende karjäärivalikud teadlikumaks ja ühiskonna vajadustega kooskõlalisemaks muutuksid? Võtsin vastu väljakutse kavandada oma õpilaste jaoks tegevus, mis suunaks neid OSKA analüüsidega mõtestatult tegelema. Õppetegevuse loomisel lähtusin järgmistest printsiipidest.

• Õpilane on aktiivne.

Õpetaja poolt tööturust ülevaate andmisel on omad eelised. Õpetaja eelteadmised võimaldavad tal osutada olulistele momentidele, milleni õpilased iseseisvalt töötades ei pruugi jõuda. Samuti suudab õpetaja keerulise informatsiooni õpilastele vajadusel eakohaseks ja mõistetavaks muuta. Samas on ajaressurss piiratud ning tundides jõuaks õpetaja käsitleda vaid tööturu üldisi suundumusi, suur osa väärtuslikust infost jääks aga kasutamata.

Parem on anda õpilastele võimalus valida ise teemasid, mis on nende huvidega seotud. Teemade hulk laieneb kiiresti ja lisaks kinnistuvad teadmised aktiivses õppeprotsessis oluliselt tõhusamalt kui passiivselt õpetaja esitlust kuulates. Nutikalt püstitatud tööülesanne tagab aga selle, et olulised momendid ei jää tähelepanuta.

Rühmas rikkamaks.

Individuaalse tegevuse eelis on, et õpilane saab vastavalt oma eelistustele ning kaaslastest sõltumata valida nii teema kui ka töötamise viisid ja aja. Rühmategevus nii palju võimalusi ei paku. Ainuüksi teemavalikule ja tegevusplaani loomisele kulub palju aega. Kuid rühmal on ka üks suur pluss – seal töötades on võimalik õpilaste vastastikune rikastamine ning tööde ettevalmistamise ja esitluste käigus arenevad rühmaliikmetel ka töömaailmale nii vajalikud koostööoskused.


Minu super ettevõte”

Nõnda saigi 12. klassidele loodud õpi­projekt „Minu super ettevõte”. Eesmärk oli toetada õpilasi haridus- ja töövalikute tegemisel. Õpiprojektis tuli õpilastel rühmades ja õpetaja juhendamisel kolme nädala jooksul koostada kirjalik ülevaade ja suuline esitlus nende valitud ettevõtte või asutuse kohta. Ettevõtte tegevusvaldkond oli võimalusel seotud noorte enda karjääriplaanidega. Ülevaate koostamisel tuli lisaks vabalt valitud tekstidele kasutada ka OSKA materjale. Ülevaates kajastati järgmist.

  • Ettevõtte kirjeldus: nimi, tegevusala, toodete või teenuste ning sihtgrupi kirjeldus.
  • Ettevõtte personali üldine kirjeldus: personali suurus, ootused töötajate haridusele, teadmistele, oskustele ja hoiakutele.
  • Töörühma liikmete kirjeldus: amet ettevõttes, peamised tööülesanded, omandatud haridus (kool, eriala).
  • Ettevõtte suurimad väljakutsed ja arenguvõimalused lähema kümne aasta perspektiivis.
  • Ettevõtte töökorraldus: juhtimine, tööpäeva pikkus, töötamise asukoht ning töökeskkonna kirjeldus, töötajate motiveerimise põhimõtted.
  • Rühmatöö analüüs: hinnang ajaplaneerimisele, tööülesannete jagamisele ning täitmisele ja lõpptulemusele.


Unelmad ja reaalsus

Õpiprojektide käigus valmis hulgaliselt põnevaid ettevõtteid:

  • ökoloogilist mõtteviisi toetavad Bio­plast (biolagunev plast) ja Plat3 (mitmekordselt kasutatavad pabertaldrikud),
  • terviseteenuseid osutavad Health Robots HERO (õendusteenuseid pakkuvad terviserobotid) ja MediDrone – Emergency Air Patrol (esmaabidroonid inimeste aitamiseks ligipääsmatutes kohtades),
  • lisaks töötati välja telefonirakendus mööbli valimiseks ja tellimiseks, loomade vaimse tervise kliinik, tankide tootmine, katastroofikapsel Doom, alternatiivmeditsiini keskus, vanadekodu, ratastel ilusalong, keeleõppe vestlusrobot jne.

Suur osa energiast kulus õpilasrühmadel toote või teenuse leidmisele ning rühmaliikmete ametite kirjeldamisele ettevõttes. Õpilased kasutasid OSKA materjalidest kõige oskuslikumalt tööturu globaalseid trende käsitlevaid tekste. Toote ja sihtgrupi valiku põhjendamisel ja ettevõtte tulevikuperspektiivide käsitlemisel viidati samuti OSKA-le.

Õppeprotsessi analüüsides tõid õpilased välja, et meeskonnatöö planeerimine ja organiseerimine pikema perioodi jooksul vajab veel treenimist – õpilased on harjunud täitma väikesemahulisi, individuaalseid ja selget lõpp-produkti nõudvaid ülesandeid.

Samuti võis märgata, et loov ülesanne mõjub õpilastele kahetiselt. Osal õpilastel tekkis frustratsioon – kui pole ühte kindlat lahendust, on hirm valesti tegemise ees kerge tekkima. Teisalt võis ülesanne tunduda petlikult lihtne, mis soodustas aja ebaratsionaalset kasutamist ja seetõttu nõrgemat tulemust. Samas õpilasi rühmas töötamine ikkagi inspireeris ja tekitas sünergiat. Klassides toimunud esitlused olid diskussioonirohked ja meeleolukad.

Esitluste järel valiti klassis lemmiktööandja ja see oli mõnelegi lisatunnustus.

 

Mida sellest kõigest arvata?

Ülalkirjeldatu on vaid üks katsetus, kuidas jagada OSKA materjalides peituvat väärtuslikku teavet õpilastega. Kõige tõhusamad lahendused on kindlasti veel leidmata. OSKA analüüsid pakuvad suurt tuge põnevate ja eluliste õppemeetodite väljatöötamiseks, kuid eeldavad õpetajalt loovust ja vaja on ka aega. Olen tänulik OSKA meeskonnale, et nad nõnda tänuväärse töö on teha võtnud. Olen tänulik oma õpilastele, et nad minuga neid katsetusi kaasa on teinud ning sel viisil ennast ja mind harinud.

Noored saavad huvituda ainult sellest, millest nad midagi teavad ja mida mõistavad. Meie ülesanne koolis on aidata noorte jaoks avada töömaailma nõnda, et nad seda tunneksid ja mõistaksid. Siis saavad nad teha enesekindlalt valikuid, millest on kasu ühiskonnal ja rõõmu neil endil.

 


Huvitavat Kooli saab jälgida blogis huvitavkool.ee ja Facebookis www.facebook.com/huvitavkool.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!