Orissaare gümnaasium – huvitav ja ettevõtlik kool

6. apr. 2018 Katrin Kirs Orissaare gümnaasiumi õpetaja - Kommenteeri artiklit

EV100 OG pilt. Foto: R. Ränk

 

Orissaare gümnaasiumi visiooni „Kõrge koostöökultuuriga õppiv organisatsioon” täitumiseks tehakse iga päev tööd. Kool osaleb mitmes arendavas projektis ja programmis.

Juba mitmendat aastat kuulub meie kool ettevõtlike koolide võrgustikku. Tahan-suudan-teen-moto aitab mõista selle võrgustiku koolide ühiseid väärtusi. Orissaare gümnaasiumi (OG) õpilastel on kooli õpilasprojektide fondist võimalik saada kaks korda aastas rahastust oma lennukatele ideedele. Vahvad mõtted väärivad ellurakendamist. Ettevõtliku mõtteviisi arendamine on eeldus, et meie õpilased tulevad edukalt toime tänapäeva väljakutserohkes maailmas. Laste ettevõtlikkuse ja koostööoskuse arendamiseks on koolil terve hulk arendavaid üritusi.

Õpilaste ettevõtlikkust, aga eelkõige hoolivust ja empaatiavõimet näitab möödunud kevadel toimunud heategevuskontsert, millega kaasõpilased kogusid annetusi põlengus kannatada saanud koolikaaslaste kodu taastamiseks.

Kaks korda aastas võivad õpilased esitada koolile õpilasprojekte, et saada rahatuge oma huvitavale ettevõtmisele. Selle tegevuse käigus saab noortele selgeks nii projektikirjutamine kui ka hilisem aruande koostamine. Sellel kevadel ootab kaheksanda klassi õpilasi abituriendi koostatud metsalaagri projekt, mille käigus õpitakse esmaabi andma, metsas ööbima, kaardi järgi orienteeruma, ühe tikuga lõket süütama, ise katlas toitu valmistama.

2018. aasta talendiõhtu võitjad Lisell Reinmets ja Ann Kärner esitasid klaveripala neljal käel. Foto: erakogu

Meie koolis ei tunta ka talvel igavust, sest jaanuarikuud soojendavad oma fantaasiarikaste esinemistega OG talendipäevad.

Kooli sünnipäeva tähistamiseks valmistati õpilasalgatusena ühine sünnipäevatort.

Kooli ettevõtmisi on toetanud ettevõtja Ville Jehe ja alpinist Alar Sikk, raamatukogutöötajad Rita Lauge ja Marlin Pärn, vilistlased Ahto Niits, Liis Siinor, Hannes Hanso ja Liis Auväärt,  Tiia Toomet ja Andres Tarand, Kalle Sepp ja Ivo Linna. Nimekiri ei ole kindlasti lõplik.

Koduümbruse ajaloo tundmaõppimine ja kultuurikeskkonna lahtimõtestamine on ka  meie igapäevaelu osa. Igal aastal tegutsevad mõned klassid pärandkultuuri objektil Maasilinnas. Juhendav õpetaja on viimastel aastatel kirjutanud ja ka rahastuse saanud mitmele projektile, et siduda õppetöö päriseluga ja lõimida õppeaineid. Kõikide projektide ühisjoon oli noorte aktiivne tegutsemine kohaliku kogukonna ja ka Saaremaa külaliste hüvanguks.

Eelmisel õppeaastal muutis  projekt „Living Legends” 7. klassi nädala põnevaks. Projekti käigus kogusid õpilased kodukoha pärimuslugusid, lindistasid ning animeerisid neist kaasaegsed lood. Põneva töö käigus tuli rakendada paljudes õppeainetes õpitut, väljendada end nii inglise kui ka kehakeeles, sest mõtteid tuli vahetada juhendajatega Ecuadorist, Colombiast ja Saksamaalt. Projektist saab huviline lugeda kodulehelt
www.livinglegendsproject.org.

Euroopa päeva 9. mail tähistatakse meie koolis juba aastaid. Alati uued ja põnevad külalised nii siit- kui ka sealtpoolt väina, võistlused ja konkursid üllatuslike auhindadega parimatele teevad selle päeva oodatuks. Kaks kohtumist Saksamaal Schwertes ja üks Orissaares on andnud meie õpilastele võimaluse suhelda eakaaslastega raja tagant ja tutvustada meie omanäolist kultuuri.

Orissaare gümnaasiumi moto „Mõistuse ja südamega tuleviku heaks” toetab kõiki meie tegemisi.

Juba paar aastat on Orissaare gümnaasium olnud üleriigilise õpilasvahetuse projekti „VeniVidiVici” partnerkool. Meie koolis oma eesti keele oskust parandanud seitse Narva Soldino gümnaasiumi õpilast, kes õppisid meil nelja nädala jooksul. Olime selle projekti ellukutsumisel pilootkool. Ka meie kooli õpilased on osalenud „VeniVidiVici” õpilasvahetuses Eesti eri paigus ja naasnud sealt tõdemusega, et oma kool on parim.

Karjääriõpetusest ning seda toetavast tegevusest

Karjääriõpetus on Orissaare gümnaasiumi õppekavas 2007. aastast. Nende aastate jooksul on toimunud konverentse, vestlusringe, töötube, kuulatud külalisi, tehtud ametipuud, käidud õppereisidel, külastatud ettevõtteid Saaremaal, Tallinnas, Tartus, osaletud messidel „Tuleviku kompass”, „Noor meister”, „Teeviit” jms.

Töövarjupäev. Töövarjupäev on meie koolis traditsioon. Töövarjudeks käivad 8.–12. klassi õpilased Orissaares ning selle ümbruses, gümnasistid aga ka kaugemal, et näha ja kogeda, kuidas tööpäev kulgeb. Nähtut-kuuldut hiljem klassikaaslastega jagades saavad õpilased ettekujutuse eri erialadest, töötegemise valudest-võludest, parandada oma väljendusoskust ja arendada esinemisjulgust. Kogemuslugusid on kaasõpilased alati huviga jälginud.

Ettevõtete külastamine ja õppekäik. Kümme aastat tagasi külastati karjääriõpetuse tunnis peamiselt Orissaare ettevõtteid. Praeguseks on tutvutud Ida-Saaremaa ettevõtetega.

Kuressaares korraldatud noortemess „Tuleviku kompass” andis võimaluse külastada paljusid Kuressaares tegutsevaid ettevõtteid ja kuulata ettekandeid. Võib julgesti väita, et aastatega on ettevõtlikkustahe ja -julgus meie gümnaasiumi õpilaste seas kasvanud.

Vähemalt kord kolme aasta jooksul on gümnasistid käinud Tallinnas või Tartus, et külastada suurettevõtteid ja asutusi. Õhtuid kodust kaugel on alati sisustanud teatrietendused.

Koostöövõimalused. Paaril viimasel aastal on toimunud karjääriõpetuse kursuse raames tööle- või kooli sisseastumise simulatsioonvestlused, mille viivad läbi Rajaleidja keskuse töötajad. Rajaleidja keskuse pakutavad teenused on suureks toeks õpilastele nii individuaalsel kui ka grupiviisilisel nõustamisel. Koostööd tehakse ka töötukassaga.

Külalised. „Elamusaasta” projektis on õpilastel olnud võimalus kohtuda paljude edukate ja huvitavate inimestega. Mõned neist: disainer Liina Viira, animaator Priit Tender, alpinist Alar Sikk, ettevõtja Ville Jehe, ettevõtja Mihkel Liivakant.

Loodus- ja reaalainete nädalal kohtus õpilastega PhD keemias Liis Siinor, meie kooli vilistlane.

Emakeelepäeva puhul oli kõnelema palutud ajakirjanik ja kirjanik Liis Auväärt.

Vabatahtlikust tööst ning oma kirevast kaheteistkümnest aastast pärast keskkooli lõpetamist rääkis Karolin Kruuse.

Kõik külalised on kinnitanud, et valikud, kus otsustatakse oma sisetunnet usaldades ja südant järgides, on õiged. „Elus on kõik võimalik, kui on olemas tõeline tahe,” on ühe kaheksanda klassi õpilase mõte.

Gümnaasiumi õppesuunad

Orissaare gümnaasiumis saab valida õpingute jätkamiseks kas humanitaar-sotsiaalsuuna, reaal- ja loodussuuna või sisekaitselise õppesuuna. Kõige populaarsemaks on osutunud sisekaitse õppesuund, mis pakub õpilastele eluks vajalikke teadmisi, loob võimalusi kooli õppetööd huvitavalt sisustada ning eeldusi elukutsevalikuks.

Sisekaitseakadeemia korraldas veebruaris kõikides Eesti sisekaitseõpet pakkuvates koolides uurimuse „Sisekaitseõppe õppekava, õppekorralduse ja kvaliteedi analüüs”, mille tulemused kinnitasid, et saadud teadmised pakuvad õpilastele suurt huvi. Samas on õpilased öelnud, et teadmisi sisekaitsest läheb vaja igal eluetapil, mistõttu pakuvad õpingud rohkem pinget kui ainult põhiprogrammi alusel õppimine.

Meie õpilased omandavad gümnaasiumis viie põhikursuse jooksul vabatahtliku päästja kutse, saavad häid teadmisi piirivalvuri ning abipolitseiniku töö põhimõtetest. Lisaks praktiseeritakse omandatud teadmisi põhjalikult erialalaagrites, mida korraldab sisekaitseakadeemia. Päästjate väljaõppelaager Väike-Maarjas ning politseilaager Paikuse politseikoolis on iga-aastased oodatud sündmused. Lisaks võimaldab sisekaitseakadeemia õpilastele õppereisi, mille käigus tutvutakse mitme erialakeskuse ning -spetsialistiga. Koostöös päästeametiga on meie koolis saanud toredaks traditsiooniks iga-aastane üleriigilistel tuletõrjespordimängudel osalemine, mida aitavad ette valmistada kohaliku päästekomando mehed.

Orissaare gümnaasiumi peahoone.

Isetegemist väärtustav kool

Koolielu muudavad huvitavaks ja meeldejäävaks mitmed traditsioonid.

Kooli vanim traditsioon on 1984. aastal alguse saanud Jüriöö jooks, mis algab Väikese väina tammil ja lõpeb Orissaare haruldase tammega staadionil. Jooksuga on seotud mitu õpetlikku ja arendavat tegevust kogu kooliperele.

Traditsioonid muutuvad pidevalt. 1986. aastal alguse saanud diskopäevad, hiljem musapäevad, oli koolibändide võistlus. Juba neljandat aastat peetakse aga selle traditsiooni järglaseks talendiõhtut, mis toob esile meie kooli väga erinevate annetega õpilasi. Esimesel aastal sai kooli talenditiitli õpilane, kes tegi filmi, teisel aastal vokaalinstrumentaalansambel, kelle repertuaari kuulusid eranditult omaloomingulised ühiskonnakriitilised huumoriga vürtsitatud laulud. Kolmas talent oli õpilane, kes jäädvustas maalile õhtu jooksul toimuvat. Tänavusest talendiõhtust võtsid osa väga erinevad anded: lauldi, mängiti neljal käel klaverit, tehti soenguid, prinditi 3D-meeneid, põletati puumaali, joonistati portreed.

Sõnakunsti ja näitemänguga on Orissaare koolis tegeldud kaua. 1996. aastal said alguse kooli näitemängupäevad. Laste huvi nendel osaleda on suur. Näitemängupäevadest on välja kasvanud OG oma teater Mo-teater.  Teater on edukalt osalenud üleriigilistel festivalidel.

 


Valikkursused juba põhikoolis

Ei leidu palju koole, kus ühes hoones paiknevad üldharidus-, muusika- ja spordikool, mille õuealal on noortekeskus ja õpilaskodu ning millest paarisaja meetri kaugusel asub kultuurimaja. Huvikooli võimalustele lisaks pakub Orissaare gümnaasium õpilastele individuaalse arengu toetamiseks valikaineid juba põhikoolis. Valikkursusi on kunstis, koduloos, matemaatikas, programmeerimises, inglise keeles.

 


Huvitavat Kooli saab jälgida blogis huvitavkool.ee
ja Facebookis www.facebook.com/huvitavkool.

 


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!