Aktiivne koolipäev Pärnus

14. sept. 2018 Kaire Mertsin Pernova hariduskeskuse direktor - Aktiivne koolipäev Pärnus kommenteerimine on välja lülitatud

Pernova hariduskeskuse moto „Uus põlvkond, teadlik tulevik“ koondab meie pakutava alla nii LTT-valdkonna huvitegevuse kui ka loodusmaja külastuskeskuses pakutavad aktiivtegevused igale vanusegrupile.

Armastada saab seda, mida tunned

Lisaks huvikooli tegevusele oleme toeks üldhariduskoolidele. Praktiliste õppeprogrammide abil aitame ellu rakendada riikliku õppekavaga seotud sisulist ja üdini praktilist ehk käed-külge-metoodikal põhinevat õppetööd. Programmiõppes osalemine annab õpilasele suurepärase võimaluse saada elulisi ning käega katsutavaid kogemusi nii putuka määramisel kui ka esimesel kokkupuutel elektroonikaga.

Meie soov on äratada aktiivse õppetöö kaudu lastes huvi looduse, tehnika ja tehnoloogia vastu ning tuua mitteformaalhariduse võimalused, erialaspetsialistid ning süvateadmised õpilastele käegakatsutavalt lähedale.

Aktiivne koolipäev Pärnus on ühe koolipäeva programm, mis lõimib loodusained ning tänapäevase tehnika ja tehnoloogia. Ajalootund on ühendatud kehalise kasvatusega matkal mööda Pärnu ajaloolist kaitsevalli. Aktiivõppepäev on valmis lahendus ideaalseks koolipäevaks nii õpilase kui ka õpetaja jaoks. Klassiekskursiooni aitab muuta elamuseks valik meie koostööpartnerite vaba aja veetmise võimalusi. Sobivad programmid igale vanusele leiab meie kodulehelt www.pernova.ee.

Külastajaid ootavad mitmesugused õpikeskkonnad, kus tehnoloogialaborid vahelduvad loodusmaja põhjatute teaduskogudega. Meie juures on teadmised käega katsutavad ja teadus ise kogetav.

Iga külastus on elamus

Lisaks õppetööle pakub Pernova loodusmaja suurepäraseid võimalusi tähistada koolide pidulikke sündmusi ja korraldada õpetajate/õpilaste motivatsiooniüritusi. Pakume erilist interjööri koos sündmust rikastavate valdkonnapõhiste töötubadega.

Jaanuaris avab uksed uuenenud Pernova planetaarium, kus pakume 360-kraadise vaateväljaga 4K-tehnoloogial põhinevat kinoelamust. Lisaks igapäevastele planetaariumi kinoseanssidele pakume koolidele STEM-valdkonda rikastavaid elamuskino programme koos virtuaalreaalsuse lõimimisega õppeprotsessis.

Kohtumiseni Pärnus!