Üheskoos on meie jõud suurem ja hääl valjem

14. sept. 2018 Kristi Kivilo Eesti teadushuvihariduse liidu juhatuse liige - 1 Kommentaar

Et teadushuvihariduse eksperte, huvilisi ja fänne liita ning valdkonda arendada, loodi 2016. aastal Eesti teadushuvihariduse liit. Liidu esimesi soove oli koondada info LTT-valdkonna huviringide kohta. Selleks valmis www.huviring.ee koduleht.

Eelmisel huviringide hooajal lisati lehele üle 200 LTT-huviringi, loodame, et sel aastal jõuab neid kaardile veelgi enam. Mida lihtsamalt ja mugavamalt on LTT-huviringide info leitav, seda suurem on tõenäosus, et lapsevanem otsustab just nende kasuks.

Alanud on uus kooliaasta ning LTT-ringide hooaeg, seega on õige aeg uuendada infot oma ringide kohta ning lisada uusi ringe. Selleks palume panna algavate LTT-huviringide info www.huviring.ee lehele.

Oodatud on info nii koolides kui ka huvikoolides, noortekeskustes kui ka mujal toimuvate ringide kohta. Huviringi lisamine on tasuta. Vaja on luua vaid infosüsteemis konto ning sisse saab logida ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga. Oma huviring tasub lisada ka siis, kui see on juba osalejatest pungil, sest eesmärk on anda ülevaade kõigist Eesti LTT-huviringidest. Huviringi sisestamisel saab teha märke, et seal vabu kohti ei ole.

Teadushuvihariduse liitu on oodatud nii üksikisikud (nt õpetajad ja juhendajad) kui ka organisatsioonid (nt õpetajate erialaliidud), kes soovivad loodus-, täppisteaduse ja tehnoloogia valdkonna edendamise ja noorte tuleviku teemadel kaasa rääkida. Liidu liikmeks on juba ligi 90 motiveeritud ja särasilmset teadushuviringide korraldajat/juhendajat ning valdkonna eestvedajat ja edendajat.

Liit pakub liikmetele ühiseid arenguvõimalusi. Juba oktoobris toimub sügiskool, mis on kõigile avatud. Lisainfo sügiskooli ning muu tegevuse kohta lisatakse liidu kodulehele www.teadushuvi.ee ja saadetakse infolisti, millega saad liituda siin: http://www.teadushuvi.ee/liikmed/list.

Eestimaal tegutseb agaralt nii loodus-, teadus- kui ka tehnoloogiavaldkonna huviringe, kuid oleme veel kaugel sellest, et kõikidel lastel oleks võimalus nendes osaleda. Üheskoos saame olukorda muuta ning ühise katuse all tegutsedes on meie jõud suurem ja hääl valjem.


Hetkel ainult üks arvamus teemale “Üheskoos on meie jõud suurem ja hääl valjem”

 1. Ökokratt ütleb:

  Lugu kahest Kristist

  Eellugu
  MTÜ Ökokratt esitas taotluse 20.02.2018 kaubamärgi registreerimiseks Eesti Patendiametile.
  Eesti Patendiamet on NutiAkadeemia kaubamärgi registreeritud MTÜ-le Ökokratt otsusega 12.02.2019 nr 7/ M201800157, märkusega: kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime.
  Eesti Teadushuvihariduse Liit MTÜ (ETHL), Vaata Maailma SA ja MTÜ Targa Töö Ühing on teadlikud Patendiameti otsusest.

  Vaata Maailma SA Kristi
  • MTÜ Ökokratt tegi ettepaneku e- kirjaga 19.02.2018 Vaata Maailma SA, alustada läbirääkimist, et lahendada kaubamärgi NutiAkadeemia kasutamine.
  • Eesti Patendiameti kirjale 26.06.2018 vastab Vaata Maailma SA, et võtab tagasi “NutiAkadeemia” kaubamärgi taotlusest M201701191 klassi 41 registreerimise soovi, sest EPA eksperdi otsuse kohaselt pole kaubamärk eristusvõimeline.
  • Vaata Maailma SA teeb 19.12.2018 taotluse Kauba- ja teenindusmärkide registris kaubamärgi võõrandamise kohta kandeks MTÜ Targa Töö Ühing.
  • 14.05.2019 allkirjastab Kristi Kivilo Vaata Maailma SA esindajana Justiitsministeeriumi Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile vaide.

  Eesti Teadushuvihariduse Liidu Kristi
  • ETHL täidab avalikke ülesandeid. Eesti Noorsootöö Keskus ja Eesti Teadushuvihariduse Liidu vahel on 9.04.2018 sõlmitud riigieelarvelise toetuse kasutamise leping. Lepingu alusel eraldas Eesti Teadushuvihariduse Liidule 100 000 eurot loodus – ja täppisteaduse kvaliteedi arendamiseks.
  • 27.11.2018 soovib MTÜ Ökokratt registreerida veebis http://www.huviring.ee NutiAkadeemia (veebi haldab avaliku raha eest ETHL) saame vastuse, et huviring NutiAkadeemia on administraatori poolt üle vaadatud ja kinnitatud.
  • 28.11.2018 huviring.ee administraator eemaldab huviring NutiAkadeemia avalikust vaatest, sest seda kasutab Vaata Maailma SA. Huviringi NutiAkadeemia ei ole avaldatud tänaseni huviringide nimistus ETHL poolt avaldatud.
  • 28.11.2018 informeerib MTÜ Ökokratt ETHL Kristi Kivilo huvide konfliktist.
  • MTÜ Ökokratt informeerib 07.12.2018 HTM kantsler Tea Varrak Kristi Kivilo huvide konfliktist ja palub algatada järelevalvemenetlus ETHL tegevuse üle.
  • MTÜ Ökokratt sisestas veebi http://www.huviring.ee 03.01.2019 järgmised huviringid: NutiAkadeemia huviring Kuusalus, NutiAkadeemia huviring Jädedal, NutiAkadeemia huviring Lehtsel, NutiAkadeemia huviring Tamsalul, mille kohta saime automaatsed teavitused.
  • 04.01.2019 vastab HTM MTÜ Ökokratt pöördumisele, et ETHL osas järelevalvet ei algatata, kuna ei ole piisavalt põhjendatud ning otstarbekas arvestades tekkinud kahju väikest ulatust.
  • MTÜ Ökokratt pöördus 08.01.2019 ETHL poole, küsimusega, miks 03.01.2019 ei ole 4 NutiAkadeemia huviringi avaldatud veebis http://www.huviring.ee, kuid 07.01.2019 4
  Loodustarga huviringi on avaldatud.
  • ETHL edastas 11.01.2019 HTM-i sellekohasele järelepäringule teadlikult valeandmeid eksitades HTM.

  Suhtlus MTÜ Ökokratt, HTM ja ETHL vahel. ETHL, Vaata Maailma SA ning Targa Töö Ühing MTÜ vahel.

  • 08. ja 13.01.2019 vastab MTÜ Ökokratt pöördumisele ETHL üld e-posti aadressil Pr Kadri Naanu, kes pole e-kirja järgi otsustades enam Vaata Maailma SA seotud tööalaselt, kuid kasutab Vaata Maailma SA e-posti aadressi ning allkirjastab jätkuvalt Vaata Maailma SA esindajana Eesti Teadusharidusliit MTÜ esindajana e-kirju ning administreerib http://www.huviring.ee veebi. Samal ajal koostades Targa Töö Ühing MTÜ kirja vastuse 07.01.2019 Targa Töö Ühing MTÜ esindajana HTM-ile.
  • 05.02. 2019 MTÜ Ökokratt esitab teabenõude HTM kirjavahetuse kohta ETHL ja HTM vahel.
  • 05.02. 2019 MTÜ Ökokratt esitab teabenõude ETHL kirjavahetuse olemasolu kohta Vaata Maailma SA ja Targa Töö Ühing MTÜ vahel.
  • 08.02.2019 MTÜ Ökokratt sai teabenõudest teada, et HTM esitas järele päringu ETHL 2.01.2019 nr 8 5/19/4.
  • Vastusest selgus, et ETHL edastas 11.01.2019 HTM-i sellekohasele järelepäringule teadlikult valeandmeid eksitades HTM.
  • 13.02.2019 pöördume Andmekaitseinspektsiooni (AKI) poole vaidega seoses ETHL avaliku teabe seaduse mitte täitmisega.
  • 25.03.2019 teeb AKI vaideotsuse kohustusega ETHL vastata teabenõudele hiljemalt 04.04.2019
  • 03.04.2019 ETHL keeldub kirjalikult teabenõuet täitmast
  • 16.05.2019 teeb AKI otsuse ettekirjutus-hoiatus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/19/1371kohustusega ETHL vastata teabenõudele hiljemalt 23.05.2019
  • 27.05.2019 ETHL ei täida teabenõuet AKI poolt määratud tähtajaks
  • 27.05.2019 MTÜ Ökokratt esitab taotluse ETHL tegevusele teenistuslik järelevalve algatamiseks

  Epiloog
  Sotsiaalse ettevõtte, MTÜ Ökokratt, majandustegevus on pärsitud ETHL MTÜ tegevusest.
  Avaliku veebi kaudu pakutavate hariduslike teenuste pakkumine koolinoortele on olnud alates 28.11.2018 tahtlikult takistatud 5 huviringil tekitades MTÜ Ökokratt majanduslikku kahju ligi 2000€ kuus.
  Kui sotsiaalse ettevõtte majandustegevuse takistamist peetakse innovatiivseks on ettepanek HTM anda hariduse innovatsiooniauhind üle ETHL.

  Väljavõte Andmekaitse Inspektsiooni ettekirjutus-hoiatus avaliku teabe asjas 16.05.2019 nr 2.1.-3/19/1371.

  AKI on rõhutanud, et ETHL, olles osaliselt teabevaldaja, rikkus AvTS-i nõuet sellega, et ei ole piisavalt selgelt põhjendanud teabenõude täitmisest keeldumist ehk üldsõnalist vastust (ei puuduta avalike ülesannete täitmist või eelarveliste vahendite kasutamist) ei saa lugeda nõuetekohaselt põhjendatuks, kuna sellest pole arusaadav, kas kirjavahetus puudutab avalike ülesannete täitmist. Juhul, kui ETHL-l pole arusaadav, milliseid avalikke ülesandeid ta täidab, tuleks selles osas konsulteerida Eesti Noorsootöö Keskusega, kellega ETHL-l on leping riigieelarvelise toetuse kasutamiseks.

Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!