„Tulevikukooli“ programm aitab koolil sihil püsida

5. nov. 2018 Anneli Mand Väätsa põhikooli õppejuht - Kommenteeri artiklit

Väätsa kool liitus „Tulevikukooli“ programmiga, et tagada kooli süsteemne laiapõhjaline arendamine, tegevuste jätkusuutlikkus ja eesmärgipärasus. 

Väätsa põhikooli õpilased on kooliga suhteliselt rahul, kool on nii õpilaste kui ka lastevanemate silmis mainekas ning õpetajad  toetavad üksteist. Koolis jagub põnevat ja õppetööd mitmekesistavat tegevust, olgu siis huvitegevuse kaudu, aktiivõppepäevade või väiksemate projektidena. Samas saame aru, et tegevus võiks olla oluliselt rohkem seotud igapäevase õppetöö ja eluga. Nii väliste uuringute alusel kui ka koolis arutledes mõistame, et igapäevases õppetöös ei taju õpilased ja õpetajad muutunud õpikäsituse põhimõtete rakendamist määral, millega võiksime rahul olla. Seepärast oleme viimastel aastatel mõtisklenud, kuidas saavutada nendes tegevustes jätkusuutlikkus, järjepidevus ja süsteemsus, tagades samas eri õppevormide kasutamiseks vajaliku paindlikkuse.

Programmis seadsime fookuse kolmele aspektile: õpitu mõtestamine, koostöö ja toetav juhtimine. Mõtestamine tähendab meie jaoks õpitu seostamist igapäevaeluga ja oskust teadmisi rakendada, samuti arusaama õppeainete seoste kohta. Õpetajate koostöös soovime näha muutust, alates õppetöö planeerimisest kuni selle koostöise läbiviimiseni. Kõige selle sujuvaks korraldamiseks ongi kolmanda aspektina olulisel kohal toetav juhtimine. Tihedamaks koostööks ja uute põhimõtete väljatöötamiseks on vaja tagada paindlik õppekorraldus, kas või ühise vaba aja planeerimine tunniplaani, ning kindlasti õpetajate ideede ja vajadustega arvestamine nii õppe kui ka muu kavandamisel. Eelneva kõrval tuleb üle vaadata ka hindamine, mis toetaks õpilase panust õpitulemuste saavutamisel ja protsessis osalemises, aga ka motiveeritust ja õpihuvi.

Mida on „Tulevikukool“ meile juba andnud?

Kogu kooli või ka kooliastme kaasamine protsessi tundus meile ilmselgelt liiga suur ettevõtmine, seetõttu otsustasime mõõdetavate tulemuste saavutamiseks alustada muudatustega 7. klassist. Muudatuste juhtimiseks on koolis moodustatud viieliikmeline juhtrühm, kelle iganädalaste kooskäimiste tulemusena on sõnastatud nii õppeaasta üldeesmärk kui ka tegevusplaan alaeesmärkideni jõudmiseks. Oktoobris kaasati sisulisse töösse ka kõik ülejäänud 7. klassi aineõpetajad. Praeguseks on kõigil õpetajatel ülevaade 7. klassi ainete sisust, teiseks poolaastaks on koostatud ühine töökava, milles on välja toodud konkreetsed lõiminguideed ja koostöökohad, ajaliselt on tõstetud ümber teemasid, et luua õppeainete vahele paremini seoseid. Jätkame juba konkreetsete õppevormide planeerimisega, hindamismudelite täiendamisega. Kõige selle juures on oluline uurida muudatuste mõju õpilaste õppimisele, seda peamiselt muutustes motivatsioonis ja õppetööst haaratuses.

Selles kõiges ei ole kool olnud üksi. Meie suur toetaja ja suunaja on olnud Tallinna ülikooli „Tulevikukooli“ programm. Ülikooli eksperdid hoiavad meie tegevusel silma peal, käivad koolis muutuste planeerimist jälgimas, esitavad kriitilisi küsimusi ja innustavad edasi liikuma. Kord kuus kohtuvad viis programmis osalevat kooli ülikoolis, et anda tagasisidet toimuvast, jagada kogemusi ja õppida uusi võtteid muutuste juhtimiseks koolis. Ülikooli ekspertide toetus, metoodiline abi ja mentorite toetus on väga olulised, et tagada protsessi sujuv kulg.

Et püsida ajakavas ja planeeritust mitte kõrvale kalduda, oleme võtnud oma mentorite soovitusel kasutusele valge tahvli meetodi. Tahvel annab ülevaate eesmärkidest, kavandatud tegevusest, ajast ja vastutajatest. Iga mööduv tegevus kustutatakse ja asemele tuleb uus. Tahvli järjepidev kasutamine võimaldab hoida kokku aega ja liikuda planeeritud suunas.

Mis on osutunud raskeks?

Klassikaline teema paljudes koolides ‒ aja leidmine koostööks. Väikese juhtrühmaga ei ole see nii suur probleem ja igal nädalal kohtumiseks on tunniplaani kohendamine aja leidmiseks lihtne. Et mitmed õpetajad töötavad osalise koormusega ega ole iga päev majas, on suurema rühmaga koguneda juba keerukam. Koostöö planeerimiseks on siiski vältimatu leida selleks aeg. Juhtrühma kogunemine võib esmapilgul tunduda tüütu ja selle vajadus küsitav, kuid see aitab tegevust planeerida. Kui juhtrühm on ühel meelel ja teadlik, mida tahetakse saavutada, on oluliselt kergem motiveerida ja toetada ka kolleege muutuste sisseviimisel.

„Tulevikukoolis“ oleme jõudnud lähemale sõna „koostöö“ sügavamale mõistmisele. Kui varem kohtasime uusi ideid otsides sageli lauset „me ju teemegi seda …“, siis nüüd on mõistetud sügavamalt, et õpilase arengut toetavas koostöös on meil veel palju ära teha.

Oleme teeraja alguses ja muutused on alles tulemas, kuid meie õpetajad tahavad ja on valmis muutma õppeprotsessi selliseks, et see oleks huvitav, elulisem ja tõstaks seeläbi õpitahet. Meie kõigi paindlikkus ja üksteisemõistmine aitab ühiselt seatud eesmärke saavutada.


 Mis on „Tulevikukool“

„Tulevikukool“ on Euroopa sotsiaalfondi ja SA Innove toel Tallinna ülikooli haridusuuenduse kompetentsikeskuse projektis loodud programm, mille sisu on aidata koolidel rakendada ellu positiivseid muutusi õppetöös. Eesmärk on olla jätkusuutlik, pikaajalise kestva mõjuga erinevalt lühiajalistest projektidest, millel on selge algus ja lõpp. Suurem eesmärk on panustada osalevate koolide kultuuri muutumisse.

 


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!