Muutunud õpikäsitus: Kaks lihtsat tööriista oma töö jälgimiseks

11. jaan. 2019 Merike Saar Tallinna ülikooli doktorant, Tallinna prantsuse lütseumi inglise keele õpetaja - Kommenteeri artiklit

Selles rubriigis tutvustame uudseid töövahendeid, mis aitavad õpetamist lihtsamaks, huvitavamaks ja tõhusamaks muuta.

 

Illustratsioon: Toomas Mitt

 

Merike Saar.

Katsetan ja arendan praegu kahte tööriista – EduLog ja ProLearning –, mis aitavad õpetajal oma tööd jälgida ja tõhusamaks muuta.

Kui õpetad oma ainet mitmes paralleelklassis, siis võib juhtuda, et ühes neist ei õnnestu tunniks planeeritut täita. Miks nii juhtub? Kas lasksin õpilastel mingil teemal ülearu pikalt rääkida? Jäin ise kuskil „esinema“? Või oli õpilaste ettevalmistus kesine? Kuidas ma seda teada saan?

Sellistele küsimustele vastuste saamiseks töötasingi Tallinna ülikooli ,,Elavate laborite“ (EduLab) projektis välja kaks lihtsat uut tööriista. Esimene, EduLog võimaldab õpetajal dokumenteerida oma tunni ülesehitust (tegevuse tüübid ja kestus) ning uurida õpetamismeetodite võimalikke mustreid. Teine, ProLearning on mõeldud kiire anonüümse tagasiside saamiseks õpilastelt. Usun, et mõlemad tööriistad on õpetajatele kasulikud, ning kutsun üles neid katsetama.

EduLog

EduLog on veebipõhine rakendus (eesti ja inglise keeles), mille kasutamiseks on vaja ennast vaid registreerida (et hiljem oma andmetele ligi pääseda) ning seejärel saab asuda tunni tegevuse kulgu salvestama. Rakenduse avamisel (telefonis või arvutis) kuvatakse kaheksa nuppu. Neli neist on õpetaja tegevuste kohta: 1) organiseerimine (tunni teema tutvustamine, grupitöö selgitamine, tööjuhiste andmine), 2) õpetamine (loeng, demonstratsioon, jne), 3) diskussioon (sh frontaalne küsimine) ja 4) tagasiside (sh koduste ülesannete kontrollimine jne).

Õpilaste tegevus on samuti jagatud nelja suurde rühma: 1) küsimine (õpilaste aktiivne sekkumine tegevusse), 2) individuaalne tegevus (vastamine, ülesande lahendamine jms), 3) grupitegevus (sh paaristöö) ja 4) test. Iga uue tegevuse alguses vajutab õpetaja vastavat nuppu ekraanil ning rakendus salvestab tunni tegevuse mustri, mis hiljem esitatakse graafikuna, kust on kohe näha, kui mitmekesine tund on olnud, kas tegevus on olnud õpetaja- (ülemised read) või õpilasekeskne (alumised read), millisele tegevusele kulus rohkem aega kui planeeritud jne. Tööriista salvestatud ülevaadet on kerge kasutada ka vestluses mentoriga või lisada see õpetaja arengumappi.

EduLog nutitelefonis.

EduLogi katsetamine

EduLogi katsetas üheksa õpetajat. Algul kartsime, et tunni nii aktiivne jälgimine võib õpetajat segada. Mõnel juhul õpetajad tunnistasidki, et unustasid tunnitegevuse vahetudes nupule vajutada, kuid üldiselt selline ülevaate kogumine tunnis neid ei seganud. Kuidas õpetajad EduLogi katsetamist hindasid?

Õpetaja 2: Alguses natuke segas, kuid õpilased aitasid meeles pidada, et nuppu tuleb ka vajutada, ning neil endil läks ka põnevaks. Kindlasti tahaks veelgi katsetada. Õpetaja 3: Võimaldab väga lihtsalt oma tunnitegevusi lahterdada, kuid peab kogu aeg silmade ees olema, et klikkamist mitte unustada. Õpetaja 5: Tööriist võimaldab oma tööd hästi analüüsida ja parendada. Peamine probleem on kasutaja ise, kes läheb aeg-ajalt nii hoogu, et unustab õigel ajal nuppu vajutada. Õpetaja 7: Ta sunnib oma tunni etappide peale mõtlema. Õpetaja 4: Tarvis on see tööriist enda jaoks kodustada, et ta oleks niisama loomulik kui e-kooli avamine tunni alguses. Telefoni variant tundus sobivam, kuna istun harva laua taga ja iga klahvivajutuse jaoks oli ebamugav laua juurde joosta, eriti kui tegevused vaheldusid kiiresti. Õpetaja 8: Väga kasulik seade tunnist neutraalse pildi saamiseks. Eriti sobiv neile, kes oma tundide kohta märkmeid ei tee. Õpetaja 5: Aitab paremini planeerida ja mitmekesisemaks muuta. Õpetaja 6: Mul tekkis soov enda juttu tunnis veelgi vähendada. Õpetaja 2: Hea, et tagasi-side tuleb koheselt ja graafikuna, nt videote puhul oleks vaja kulutada vähemalt sama palju aega tunni läbivaatamisele ja tegevuste mõõtmisele. Õpetaja 1: Tunni koormuse kaardistamiseks ülihea seade. Nägin, et võiksin individuaalset tegevust rohkem kasutada.

Tööriista katsetanud üheksast õpetajast plaanis seitse muuta oma õpetamistegevust ja kaheksa plaanis tööriista ka edaspidi kasutada. Huviliste jaoks on rakendus kättesaadav aadressil web.htk.tlu.ee/edulog.

ProLearning

ProLearning võimaldab õpetajal esitada õpilastele küsimusi (näiteks kaks minutit tunni lõpus) oma äranägemise järgi. Näiteks: Kas õpetaja pööras sulle piisavalt tähelepanu? Kas said kõik oma küsimused ära küsida? Kui palju tunnis õpitust oli sulle arusaadav? jne. Esitada saab jah-ei-küsimusi, kuid lasta anda ka punkte 0–100 skaalal. Õpilased endale kontot looma ei pea ja vastused on anonüümsed. Õpetaja loob konto ja saab endale sobivaid küsimusi koostada, kuid süsteemis on juba enne suur valik küsimusi, mille hulgast saab õpetaja endale sobivaid valida. Eri tundideks saab koostada erinevaid küsimustikke. Õpilased saavad vastata oma telefoni kasutades.

ProLearningu küsimustikud teeb eriliseks see, et õpetaja näeb õpilaste vastuste keskmist alles pärast seda, kui on ära märkinud õpilaste vastuste eeldatava keskmise. Nii saab õpetaja võrrelda oma sisetunnet õpilaste tegelike hinnangutega. Samuti saab õpetaja jälgida, kas ta on hakanud õpilaste hinnanguid ja vajadusi varasemast paremini aimama.

ProLearningu katsetamine

Õpetajate arvates annab ProLearning hea ülevaate õpilaste aktiivsusest tunnis. Tänu õpilaste vastuste anonüümsusele saab õpetaja teada ka seda, kuivõrd olid tema õpilased tunniks valmistunud jms. Tänu ProLearningu tagasisidele otsustasid õpetajad nii mõnegi asja oma tunnis ümber planeerida ning eri rühmade/klasside ootustega senisest rohkem arvestada. Mõned väljavõtted õpetajate hinnangutest.

Õpetaja 5: Meeldis, et sain tagasi-sidet selle kohta, kas õpilane tajub minu tähelepanu tema suhtes, kas ta tunneb ennast tunnis turvaliselt. Sain ka tagasi-side, kui palju õpilane enda meelest tunnis kaasa töötab. Õpilastele selline tagasiside vorm meeldis. Nädalaga ei jõudnud nad veel ära tüdineda. Õpetaja 2: Võimaldab saada kiiret tagasisidet õppijate toimetulekust õpitavaga. Arendab heade küsimuste esitamise oskust. Õpetaja 3: Mitmes kohas ennustasin erinevalt. Mulle see kogemus meeldis ja tahan seda seadet kindlasti veel kasutada. Õpetaja 1: Soovitaksin tööriista kõigile õpetajatele, kes tahavad tagasisidet veidi teisel moel; kes on huvitatud sellest, et laps tunneks end tunnis kaasalööjana, mitte täidetava anumana. Õpetaja 4: Seda saavad kasutada õpetajad sõltumata õpetatavast ainest, ka töötubade läbiviijad.

ProLearning on kättesaadav ning kasutatav aadressil http://prolearning.realto.ch ning kasutusõpetus videona www.youtube.com/watch?v=NVGDbJqyj6Y.

Kuidas on õpetaja seni tagasisidet saanud?

2018. aasta kevadel korraldatud küsitlus eesti õpetajate hulgas näitas, et 94-st küsitlusele vastanud õpetajast oli viimase kooliaasta jooksul osalenud enesetäiendamiskursustel rohkem kui 50 tunni ulatuses 42 õpetajat ehk ligi 45%. Nendest 35 tunnistas, et kasutab oma professionaalsuse tõstmiseks eneseanalüüsi (portfoolio, blogi, õpetamispäevik) ja 38 väitis, et kasutab tunnis välisvaatlejat. Sellest võib järeldada, et eesti õpetaja on huvitatud professionaalsuse tõstmisest ja õpetamise kaasajastamisest.

Peamised küsimused, mida õpetajad sooviksid enesearendamisel analüüsida, on seotud ennast juhtiva õpilase toetamisega, parema tagasiside andmise võimalustega (individuaalne märkamine ja rühmatöö organiseerimine), samuti erivajadustega laste toetamisega. Üks oluline äramärgitud teema oli õpilaste (nii andekate kui ka keskendumisraskustega õpilaste) motiveerimine. Nii EduLog kui ka ProLearning ongi mõeldud just selleks, et õpetaja saaks oma tunnist parema, tõenduspõhise ülevaate, mis oleks abiks õpetamise analüüsimisel ja tõhustamisel. Jõudu kasutamisel!

 


Kolmele õpetajale vaba semester

Eelmisel aastal said Eesti õpetajad esmakordselt ajaloos taotleda HTM-ilt stipendiumi, mis annab neile koolist vaba semestri ning võimaldab vabalt süveneda meie haridussüsteemi arendamisse. Eelmise aasta lõpul selgusid ka esimesed kolm õpetajat, kes vabale semestrile lähevad: Luunja Midrimaa lasteaia logopeed-eripedagoog Kristel Lempu, Kuressaare ametikooli disaini õppesuuna õpetaja Merit Karise ja Tallinna prantsuse lütseumi inglise keele õpetaja Merike Saar.

Merike Saar märgib, et pühendab end vaba semestri jooksul õpetaja töövahendite EduLog ja ProLearning edasiarendamisele ja katsetamisele koolides, et võimalikult paljud õpetajad saaksid terviklikuma pildi oma õpetamisvõtetest ja nende mõjust õppimisele. Ta loodab, et aitab sellega kaasa tõenduspõhisuse juurdumisele õpetaja igapäevaelus, nagu see on saanud tavaks teistes valdkondades.

Järgmine stipendiumivoor kuulutatakse välja septembris. Kokku antakse välja kuni viis stipendiumi suurusega kuni 11 000 eurot.

https://www.hm.ee/et/uudised/haridusstipendiumi-saajad-puhenduvad-kooliuuendusele


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!