Pirita majandusgümnaasium – hea kodukohakool

18. jaan. 2019 Heiki Raudla toimetaja - Kommenteeri artiklit

Uus direktor Toomas Pikhof tõi 2016. aasta sügisel Pirita kooli uue hingamise. Uue juhi eestvedamisel on saanud kool uue visuaalse identiteedi ja põhjaliku arengukava, paranenud on kooliga seotud huvigruppide rahulolu, kool on muutunud piirkonnas prestiižseks, sest on paranenud õppeedukus ja kasvanud konkurss gümnaasiumikohtadele. Fotod: Pirita majandusgümnaasium

 

Tänavu jaanuaris 70. sünnipäeva tähistav Pirita majandusgümnaasium on tuntud oma ettevõtliku koolipere ja sisukate ürituste poolest üle kogu Tallinna. Majandusainete kõrval on koolis au sees sport ja loomemajandus.

Pirita majandusgümnaasiumi (PMG) logol on päike, klooster, kool, meri ja raamat – kõik paikkonnale omased sümbolid. Ja muidugi majandus – ka see inimtegevuse valdkond on sellele päikeselisele mereäärsele piirkonnale omane.

Kolmandat aastat kooli direktorina töötav Toomas Pikhof nendib rõõmuga, et majandussuund sobib Piritale hästi: „Suur osa selle piirkonna inimestest on ettevõtjad – ettevõtlikud, majandusliku mõttemaailmaga, iseseisvad ja sportlikud. Ettevõtlus on Pirital väga populaarne.“

Sportlikku eluviisi soodustab keskkond – männimets ja rand. Looduslik asukoht aitab direktori hinnangul palju kaasa muutunud õpikäsituse juurutamisele – meri, mets ja jõgi on väliõppeks suurepärased. Õpetajad kasutavad neid õppetöös meelsasti, see meeldib ka õpilastele. PMG rakendab muutunud õpikäsituse põhimõtteid ja on võtnud eesmärgiks õpet nüüdisajastada ning viia selle kooskõlla ühiskonna ootustega.

Looduslik keskkond pole siiski ainus, mis aitab koolielu uuendada ning õppimise ja õpetamise meelepäraseks teeb. Muutunud õpikäsituse juurutamiseks on koolimajas ruumid ümber korraldatud, näiteks on kohandatud ruumid rühmatööks, õpilastele on seatud sisse puhkenurgad, et kool oleks hubane ja kodune. Toomas Pikhof teab isiklikust kogemusest, et näiteks Soomes on koolis õpilase kohta rohkem ruutmeetreid, Hispaanias seevastu püütakse hoopis kokkuhoidlikumalt läbi ajada kui meil. Maailm on mitmekülgne, nii ka arusaam muutunud õpikäsitusest.

Vähem tähtsad ei ole õpetajad. Eesti õpetaja on direktori hinnangul uuendusmeelne, oleks tal vaid rohkem ruumilisi võimalusi.

Õpetajal peavad olema teatud isikuomadused, milleta PMG-s töötada ei saa. Pikhof loetleb nendest mõne: ettevõtlik, aga ka koostööaldis ja uuendusmeelne. „Mulle meeldivad õpetajad, kes julgevad välja pakkuda ka pööraseid ideid,“ ütleb direktor. „Hea tahtmise juures on kõik võimalik.“

Uue juhi vedamisel on Pirita kool saanud kauni visuaalse identiteedi ja põhjaliku arengukava. Kõik kooliga seotud huvigrupid on varasemast märgatavalt rohkem rahul. Läinud aasta oktoobris pälvis Toomas Pikhof Tallinna aasta õppeasutuse juhi tiitli.

Kindel soov: ettevõtte juhiks

Eelmisel aastal Tallinna hooliva kaaslase tiitli pälvinud 12.b klassi õpilane Joonatan Pärn teab, et Pirital on palju ettevõtteid ja noori, kes on huvitatud majandusest ja ettevõtlusest. Ta on ka ise ettevõtluspisikust tugevasti nakatatud. Esimesest klassist PMG-s õppiv Joonatan Pärn teeb kooli majanduskonverentsil „Keelteoskus – võti majandusellu“ ettekande Taxify teemal. „Oma õpilasfirmat EarTech luues oli Taxify mudel ja toimimine meile eeskujuks,“ põhjendab noormees, kelle osalusega õpilasfirma tootis puidust kõrvaklapihoidjaid ja pälvis EBS-i
eripreemia.

Majanduskonverents „Keelteoskus – võti majandusellu“ on kahe kooli ühisprojekti „Võõrkeelte ainevaldkondlik lõiming Pirita majandusgümnaasiumis ja sisekaitseakadeemias“ lõpuüritus. Tegu on projektiga, mis annab võimaluse nn õmblusteta hariduseks, seob koole koostööks.

Pärast gümnaasiumi lõpetamist tahab Joonatan edasi õppida kas rakenduslikku majandust või õigusteadust. Ta näeb end tulevikus oma ettevõtte juhina, õpilasfirma oli alustuseks hea kogemus.

Kiitke julgesti!

PMG on eesmärgistatult arendanud kooli ja kogukonna suhteid hariduselu edendamiseks piirkonnas, sest koostöö viib edasi. Tallinna haridusameti korraldatud konkursil „Parim personaliprojekt“ pälvis 2017. aastal eripreemia PMG kogukonnale mõeldud õpiürituste sari „Kaasaegne õpikäsitus kui kooli ja kogukonna koostöövahend“ ning 2018. aastal projekt „Kogu koolipere tunnustamise konkurss“.

Toomas Pikhofi selgitusel on ka koolipere tunnustamise konkurss ühine ettevõtmine, kuhu on kaasatud kõik kooliga seotud huvigrupid: kogukond, lapsevanemad, õpilased, õpetajad, vilistlased ja koostööpartnerid. Tunnustatakse väljapaistvaid inimesi, kes valitakse välja õpilaste, õpetajate, lapsevanemate ja muude koolitöötajate seast. Laureaate austatakse pidulikul sündmusel, mis toimub kooli sünnipäeval tänavu kolmandat aastat.

„Õpetajate märkamine ja tunnustamine on oluline,“ ütleb Pikhof. „Õpetajad teevad palju tööd, neil on väga kiire ja pingeline elu, nende tunnustamine ja kiitmine ei maksa palju, küll aga annab palju – motiveerib neid, keda on märgatud, aga ka neid, keda veel ei ole märgatud, aga kes vajavad, et neid märgataks.“

Pirita majandusgümnaasium tunnustab kooli 70. aastapäeval esmakordselt kooli ajaloos õpetajaid ja koolitöötajaid aumärgiga panuse eest kooli arengusse. Kokku antakse üle 26 hõbedast ja 20 kuldset staažimärki. Pirita koolis on õpetajaid ja koolitöötajaid, kes on käinud kooliga ühte teed isegi 50 aastat. Palju õnne laureaatidele!

Kooli lugu kaante vahel

PMG 70. sünnipäevaks nägi trükivalgust raamat „Kasvamine“, kuhu on koondatud Pirita kooli ajalugu ja areng mustvalgete fotode ajast tänapäevani. Peale piltide ja ajaloolise ülevaate on seal intervjuud nii õpetajate kui ka vilistlastega, sealhulgas nendega, kes on nüüd oma koolis õpetajad. Nagu ütleb raamatu koostaja, PMG-s veerandsada aastat töötanud Margit Sarapik, ei ole nii mahukat teost selle kooli kohta varem tehtud ja raamatu ajaloolise osa koostamine nõudis tükk tööd. Koostaja tänab kõiki, kes aitasid materjali koguda.

Leiutajaid rohkem on kui laiutajaid

Eesti teadusagentuuri kaudu toetatud õpilaste teadusfestivali „100 teadlast Eestile“ egiidi all korraldati 2018. aastal algklassiõpilastele leiutajate konkurss „100 leiutist Eestile“ ning sügisesel teadusnädalal nooremate astmete õpilastele teaduskonverents „100 teadushetke Eestile“. PMG põhikooli õppejuhi ja matemaatikaõpetaja Anne Reinkorti selgitusel olid teadusnädal ja leiutajate konkurss hea võimalus reaalaineid ja teadust õpilaste hulgas populariseerida. Näiteks matemaatikapäeval toimus peastarvutamise ja loogikaülesannete lahendamise võistlus. Loodusainete päeval võisteldi aga linnulaulukuulamises. „Ainenädalate käigus saab õpilane õppida väljaspool klassiruumi,“ nendib Anne Reinkort. „Suurematele õpilastele annab see võimaluse õpetada nooremaid ja kolmandaks plussiks on õpetajate koostöö ärgitamine.“

Leiutajate konkursil võidu pälvinud teise klassi õpilane Otto Walter Viks tuli avalikkuse ette uuendusliku koerasügajaga, mis koosneb taburetist ja selle jalgade külge kinnitatud pesuharjadest. „Inimene istub taburetile ja koer jalutab tabureti alt läbi,“ selgitab väike leiutaja, kes võtab osa kooli robootikaringi tegemistest ning kelle soov on oma leiutist edasi arendada ja see miks mitte ka turule paisata.

Ennekuulmatu – teises klassis õpilasesindusse

Teise klassi õpilane Rebecca Maria Pulk läks Pirita kooli ajalukku sellega, et valiti noorimaks õpilasesinduse liikmeks, kandidaatidest sai ta kõige rohkem hääli. Tegusa ja aktiivse õpilasesinduse valimiseks korraldatakse PMG-s haridusliku uuendusena arvamusfestivali, kus õpilased saavad esitada oma seisukohti koolielu olulistes küsimustes. 2018. aastal andis Tallinna haridusamet „Tegusa õpilasesinduse“ konkursil õpilasesinduse tublidele eestvedajatele eriauhinna.

„Tema vastused olid erilised, teistsugused, inimesed aplodeerisid nende peale,“ meenutab Toomas Pikhof tütarlapse sisukaid ja humoorikas võtmes vastuseid. Näiteks küsimusele, kuidas vähendada koolikiusamist, vastanud Rebecca Maria Pulk: „Küsi kiusajalt, kas talle meeldib, kui temale niimoodi tehakse.“ Ja peale selle veel: „Ei tohi lihtsalt kiusata, jätke järele!“

Õpilasesinduse presidendi, abiturient Kristjan-Hendrik Paavo sõnul on õpilas-esinduse eesmärk muuta õpilaste elu koolis huvitavamaks, aga ka lahendada lahkhelisid õpilaste ja õpetajate vahel, kui neid peaks ette tulema.

„Rising Star“ ja muud peod

PMG-s on saanud traditsiooniks mitmed konkursid, mida kool korraldab mitte ainult oma, vaid kõikide Tallinna koolide õpilastele. Ere näide on juba 1999. aastal alguse saanud lemmiklauljate jäljendamise konkurss „Rising Star“. „Selle idee sai alguse ootamatult ja üritus käivitus kulutulena,“ tõdeb PMG huvijuht Eve Reinola, kelle sõnul toimuvad konkursi eelvoorud mitmes koolis, ülelinnaline voor Pirital ning parimad pääsevad finaali, mis toimub alati mõnes ööklubis, mille miljöö tekitab sobiva meeleolu. Konkurss on populaarne ja eks ole Eve Reinola arvates innustanud sellel osalema ka televisioonist tuntud näosaade. „Rising Stari“ eripära on see, et õpilased ei pea esinedes ise laulma – laul tuleb fonogrammilt ja esineja kanda jääb rõivastus ja liikumine. „Popid on Eurovisioni laulud,“ tunnistab huvijuht.

Märksa pikema traditsiooniga on aprillis toimuv abiturientide ball, mille ajalugu algab 1983. aastast ja mis 2017. aastast toimub Tallinna õpetajate majas. Ürituse algataja, PMG endine matemaatikaõpetaja Elina Agu õpetab kõikidele osalejatele selgeks poloneesi, millega ball lõpeb, vahel ka algab. Peale selle valitakse balli kuningas ja kuninganna. Õpilaste huvi osalemise vastu on elav ja ettevalmistamisega nähakse tublisti vaeva. Enne balli õpitakse kooli peotantsukursusel selgeks klassikalised tantsud.

Rahvusvahelised tuuled

PMG-s puhuvad ka rahvusvahelised tuuled. Sel õppeaastal on PMG-l käimas kaks SA Archimedese toetatud Erasmus+ projekti: kooli arendusmeeskonnale suunatud koolitöötajate õpirändeprojekt „21. sajandi oskused tänases Pirita majandusgümnaasiumis“ ja koolidevaheline koostööprojekt „Andekate õpilaste toetamine“.

Õpirändeprojekti eesmärk on viia end kurssi haridusuuenduse eeskujuks tõstetud maade, näiteks Taani ja Islandi hariduskorraldusega ning koolitada end loovuse arendamise, kaasamise ja meeskonnatöö tugevdamise vallas.

„Saadud kogemusi jagame nii oma kooli õpetajate kui ka laiema kogukonnaga ning endale sobivaid lahendusi plaanime rakendada kooli edasises arengus,“ selgitab kooli arendusjuht Riina Tamm.

Koolide koostööprojektis „Andekate õpilaste toetamine“ oleme üks kuuest partnerkoolist. Projekti veab Hispaanias Alcala de Henreses asuv Colegio Calasanz ning lisaks meile osalevad veel Kreeka, Türgi, Bulgaaria ja Rumeenia kool.

Teema valik lähtus Riina Tamme sõnul PISA 2015 aruandest, mis toob välja, et Eesti koolisüsteem ei suuda andekaid õpilasi tipptulemuste saavutamisel piisavalt toetada, ning tõsiasjast, et Tallinna haridusamet on valdkonna lähiaastate prioriteediks seadnud. Praeguse ja tulevaste kogemuste põhjal tahetakse luua oma kooli andekate märkamissüsteemi ning leida mooduseid nende mitmekülgseks toetamiseks ja õpetajate teadlikkuse tõstmiseks.

Saatkondade kuu

Kolmandat aastat järjest leiab kevaditi aset kodanikualgatusena sündinud „Saatkondade kuu“. Ürituse sihtgrupp on 9.–12. klassi õpilased ja selle eesmärk on n-ö avada maailma Eesti noortele, tutvustades välisriikide kultuuri, majandust, riikide eripära, hariduse omandamise võimalusi välisriikides, suhtlemisoskuse arendamist koos keelepraktikaga, aga ka diplomaatide töö tutvustamine ja silmaringi laiendamine üldiselt.

Ürituse käigus külastavad saatkondade diplomaadid PMG-d. Pärast nende ettekannet toimub debatt ja küsimustele vastamine. Kogemus näitab, et õpilased osalevad selles väga aktiivselt.

„Ole edukas suhtleja, tark, valda informatsiooni maailmas toimuvast ja sa oskad teha õigeid valikuid ja otsuseid!“ – selline on projekti eestvedaja, lastevanemate kogu liikme Helen Uusi sõnum noortele.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!